Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 1 - 15, 27.02.2019

Abstract

Arıcılık, yaşantımızda oldukça önemlidir.  Arıcılık, teknik ve biyolojik bilgilerin yanı sıra coğrafi ortamla ilişkili bir faaliyettir. İklim, flora ve topografya arıcılığı etkileyen önemli faktörlerdir. Türkiye’nin arıcılık potansiyeli oldukça yüksektir, fakat bu potansiyelden yeterince yararlanılmamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) teknikleri ile ağırlıklı çakıştırma analizi yapılarak İzmir ilinin Karaburun, Çeşme ve Urla ilçelerinin arıcılık için uygun yerlerinin belirlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.  Uygunluk haritası oluşturulurken yükseklik, eğim, bakı, flora, yağış, su kaynaklarına, yola ve yerleşime olan uzaklık faktörleri kullanılmıştır. Oluşturulan uygunluk haritası sonucunda bölgenin arıcılık faaliyetleri için uygun olan yerleri belirlenmiştir.

References

 • Arıcılığın Tarihçesi ve Gelişmesi (t. y.) Erişim Adresi: http://www.aricilikgazetesi.com.tr/aricilik/
 • Balcı, F., 1988, Arıcılık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Mesleki Yayınlar Dairesi Yay. No: 10, Ankara.
 • Çağlıyan, A., (2015). Bitlis ili’nde arıcılık faaliyetleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 30, 1-25.
 • Dinç, M. (2013). Anadolu sahasında arıcılık ve bal üretimi çerçevesinde gelişen inanç ve gelenekler konusunda bir inceleme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 1149-1156.
 • Evren, R. (1992). Yönetimde Karar Verme. İstanbul: İstanbul, Teknik Üniversite Matbaası.
 • Joerin, F., Theriault, M., and, Musy, A. (2001). Using gis and outranking multi-criteria analysis for land-use suitability assesment. Int. J. Georg. Infırm. Sci. 15(2), 153-174.
 • Kekeçoğlu, M., Rasgele, P.G., Acar, F. ve Hayırsever, F. (2013). İlköğretim öğrencilerinde bal arısının çevre ve toplum için önemi hakkında farkındalık yaratılması. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1), 60-78.
 • McGregor, S. E. (1976). Insect pollination of cultivated cropplants. Agriculture Handbook No. 496. United States Department of Agriculture, Washington DC., s. 93–98.
 • Öder, E. (1989). Bal arılarının beslenmesi. İstanbul: Hasat Yayıncılık
 • Özbilgin, N. (1999). Bitkisel Üretimde Tozlaşma ve Tozlaşmada Arıların Rolü ve Önemi. Menemen-İzmir, ETAE Polinasyon Projesi, 18 Şubat 1999.
 • Toper-Kaygın ve Yıldız (2006). Bartın Yöresi Bal Arısı (Apis Mellifera L.) (Hymenoptera, Apidae) Zararlıları ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 8(10), 64-73. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/470999 (16.01.2019)
 • Türkiye’de Arıcılık Sektörü (2010, Ekim) Inter Link Erişim adresi : https://www.interlink.com.tr/kurumsal/haber-detay/turkiyede-aricilik-sektoru
 • Wang, F., Hall, G.B., Subaryono (1990). Fuzzy information representation and processing in conventional GIS software: data base design and applications. Int. J. Geogr. Inform. Syst. 4(3), 261-283.
 • Yu, J., Chen, Y., Wu, J., and Khan, S. (2011). Cellular automata-based spatial multi-criteria land suitability simulation for irrigated agriculture. Int. J. Georg. Infırm. Sci. 25(1), 131-148.
 • Zolekar, R.B. and Bhagat, V.S. (2015). Multi-criteria land suitability analysis for agriculture in hilly zone: Remote sensing and gis approach. Computers and Electronics in Agriculture, 118, 300-321.
 • Web 6 : http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/VeterinerHizmetleriMd/Documents/AriYetistiriciligiEgitimi/ArilikYerininSecimi.pdf
 • Web 7 : https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Tebligler/Bal%20Ormanlar%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Fletilmesi%20ve%20Y%C3%B6netilmesi.pdf
 • Web 8 : http://www.tarimkutuphanesi.com/ARI_YETISTIRICILIGI_00360.html
 • Web 9 : https://www.researchgate.net/publication/321803925_SIVEREK'TE_SANLIURFA_ARICILIGIN_GELISIMI_VE_ARICILIK_FAALIYETLERI
 • Web 10 : http://fka.gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_Dosya_Ekleri/FKA_ARASTIRMA_RAPORLARI/B%C4%B0NG%C3%96L%20ARICILIK%20RAPORU.pdf
 • Web 11 : http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231260
 • Web 12 : http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231260
 • Web 13 : https://www.researchgate.net/publication/305950938_Tarimsal_Ekosistemde_Arilarin_Onemi_The_Importance_of_Bees_in_Agricultural_Ecosystems
 • Web 14 : https://www.researchgate.net/publication/321803925_SIVEREK'TE_SANLIURFA_ARICILIGIN_GELISIMI_VE_ARICILIK_FAALIYETLERI
 • Web 15 : http://dergipark.gov.tr/download/article-file/330889Web 16 : http://blog.esriturkey.com.tr/2018/06/05/weighted-overlay-araci-ile-yer-secim-sureclerinde-konumun-gucunu-kullanarak-etkili-kararlar-verin/

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 1 - 15, 27.02.2019

Abstract

Arıcılık, yaşantımızda oldukça önemlidir.  Arıcılık, teknik ve biyolojik bilgilerin yanı sıra coğrafi ortamla ilişkili bir faaliyettir. İklim, flora ve topografya arıcılığı etkileyen önemli faktörlerdir. Türkiye’nin arıcılık potansiyeli oldukça yüksektir, fakat bu potansiyelden yeterince yararlanılmamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) teknikleri ile ağırlıklı çakıştırma analizi yapılarak İzmir ilinin Karaburun, Çeşme ve Urla ilçelerinin arıcılık için uygun yerlerinin belirlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.  Uygunluk haritası oluşturulurken yükseklik, eğim, bakı, flora, yağış, su kaynaklarına, yola ve yerleşime olan uzaklık faktörleri kullanılmıştır. Oluşturulan uygunluk haritası sonucunda bölgenin arıcılık faaliyetleri için uygun olan yerleri belirlenmiştir.

References

 • Arıcılığın Tarihçesi ve Gelişmesi (t. y.) Erişim Adresi: http://www.aricilikgazetesi.com.tr/aricilik/
 • Balcı, F., 1988, Arıcılık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Mesleki Yayınlar Dairesi Yay. No: 10, Ankara.
 • Çağlıyan, A., (2015). Bitlis ili’nde arıcılık faaliyetleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 30, 1-25.
 • Dinç, M. (2013). Anadolu sahasında arıcılık ve bal üretimi çerçevesinde gelişen inanç ve gelenekler konusunda bir inceleme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 1149-1156.
 • Evren, R. (1992). Yönetimde Karar Verme. İstanbul: İstanbul, Teknik Üniversite Matbaası.
 • Joerin, F., Theriault, M., and, Musy, A. (2001). Using gis and outranking multi-criteria analysis for land-use suitability assesment. Int. J. Georg. Infırm. Sci. 15(2), 153-174.
 • Kekeçoğlu, M., Rasgele, P.G., Acar, F. ve Hayırsever, F. (2013). İlköğretim öğrencilerinde bal arısının çevre ve toplum için önemi hakkında farkındalık yaratılması. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1), 60-78.
 • McGregor, S. E. (1976). Insect pollination of cultivated cropplants. Agriculture Handbook No. 496. United States Department of Agriculture, Washington DC., s. 93–98.
 • Öder, E. (1989). Bal arılarının beslenmesi. İstanbul: Hasat Yayıncılık
 • Özbilgin, N. (1999). Bitkisel Üretimde Tozlaşma ve Tozlaşmada Arıların Rolü ve Önemi. Menemen-İzmir, ETAE Polinasyon Projesi, 18 Şubat 1999.
 • Toper-Kaygın ve Yıldız (2006). Bartın Yöresi Bal Arısı (Apis Mellifera L.) (Hymenoptera, Apidae) Zararlıları ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 8(10), 64-73. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/470999 (16.01.2019)
 • Türkiye’de Arıcılık Sektörü (2010, Ekim) Inter Link Erişim adresi : https://www.interlink.com.tr/kurumsal/haber-detay/turkiyede-aricilik-sektoru
 • Wang, F., Hall, G.B., Subaryono (1990). Fuzzy information representation and processing in conventional GIS software: data base design and applications. Int. J. Geogr. Inform. Syst. 4(3), 261-283.
 • Yu, J., Chen, Y., Wu, J., and Khan, S. (2011). Cellular automata-based spatial multi-criteria land suitability simulation for irrigated agriculture. Int. J. Georg. Infırm. Sci. 25(1), 131-148.
 • Zolekar, R.B. and Bhagat, V.S. (2015). Multi-criteria land suitability analysis for agriculture in hilly zone: Remote sensing and gis approach. Computers and Electronics in Agriculture, 118, 300-321.
 • Web 6 : http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/VeterinerHizmetleriMd/Documents/AriYetistiriciligiEgitimi/ArilikYerininSecimi.pdf
 • Web 7 : https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Tebligler/Bal%20Ormanlar%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Fletilmesi%20ve%20Y%C3%B6netilmesi.pdf
 • Web 8 : http://www.tarimkutuphanesi.com/ARI_YETISTIRICILIGI_00360.html
 • Web 9 : https://www.researchgate.net/publication/321803925_SIVEREK'TE_SANLIURFA_ARICILIGIN_GELISIMI_VE_ARICILIK_FAALIYETLERI
 • Web 10 : http://fka.gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_Dosya_Ekleri/FKA_ARASTIRMA_RAPORLARI/B%C4%B0NG%C3%96L%20ARICILIK%20RAPORU.pdf
 • Web 11 : http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231260
 • Web 12 : http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231260
 • Web 13 : https://www.researchgate.net/publication/305950938_Tarimsal_Ekosistemde_Arilarin_Onemi_The_Importance_of_Bees_in_Agricultural_Ecosystems
 • Web 14 : https://www.researchgate.net/publication/321803925_SIVEREK'TE_SANLIURFA_ARICILIGIN_GELISIMI_VE_ARICILIK_FAALIYETLERI
 • Web 15 : http://dergipark.gov.tr/download/article-file/330889Web 16 : http://blog.esriturkey.com.tr/2018/06/05/weighted-overlay-araci-ile-yer-secim-sureclerinde-konumun-gucunu-kullanarak-etkili-kararlar-verin/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Hazal YALÇIN This is me
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Balca AĞAÇSAPAN> (Primary Author)
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-5610-6902
Türkiye


Alper ÇABUK>
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date February 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aist514595, journal = {GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies}, eissn = {2645-9108}, address = {Josipa Broza Tita 23A, PD97.KO Podgorica III - Karadağ}, publisher = {Hilmi Rafet YÜNCÜ}, year = {2019}, volume = {1}, number = {2}, pages = {1 - 15}, title = {Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yalçın, Hazal and Ağaçsapan, Balca and Çabuk, Alper} }
APA Yalçın, H. , Ağaçsapan, B. & Çabuk, A. (2019). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi . GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies , 1 (2) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aist/issue/43776/514595
MLA Yalçın, H. , Ağaçsapan, B. , Çabuk, A. "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi" . GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies 1 (2019 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aist/issue/43776/514595>
Chicago Yalçın, H. , Ağaçsapan, B. , Çabuk, A. "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi". GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies 1 (2019 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi AU - Hazal Yalçın , Balca Ağaçsapan , Alper Çabuk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 1 IS - 2 SN - -2645-9108 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi %A Hazal Yalçın , Balca Ağaçsapan , Alper Çabuk %T Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi %D 2019 %J GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies %P -2645-9108 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Yalçın, Hazal , Ağaçsapan, Balca , Çabuk, Alper . "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi". GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies 1 / 2 (February 2019): 1-15 .
AMA Yalçın H. , Ağaçsapan B. , Çabuk A. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi. AIST. 2019; 1(2): 1-15.
Vancouver Yalçın H. , Ağaçsapan B. , Çabuk A. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi. GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies. 2019; 1(2): 1-15.
IEEE H. Yalçın , B. Ağaçsapan and A. Çabuk , "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi", GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, vol. 1, no. 2, pp. 1-15, Feb. 2019