Akademik Kaynak
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-9585 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Altınpost Yayınevi | http://anasem.org/akad/index.php/tr/


İlk sayısı 2013 yılında yayımlanan Akademik Kaynak Dergisi, çeşitli sebeplerden dolayı 2018'de yayımlanamamış, 2019'da ise 10 ve 11. sayılar bir arada yayımlanmıştır. Dergi 2020'den itibaren düzenli bir şekilde yayına devam etme kararlılığındadır. Bundan böyle dergimizi gönderilecek olan makalelerin değerlendirilme ve hakemlik süreci dergipark sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.  Dergi yazarlarımızın ve hakemlerimizin bu husuları göz önüne almasında yarar vardı.

Akademik Kaynak Dergisi (AKAD) Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, göstergebilim ve folklor alanlarında telif ve tercüme orijinal yazılara yer veren bir süreli yayındır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların idarî, adlî ve malî her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Akademik Kaynak Dergisi, makale yazarlarına telif ücreti ödemez. Yazarlar dergiye yazı göndermekle bu şartları kabul etmiş sayılır. 

Akademik Kaynak

ISSN 2147-9585 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Altınpost Yayınevi | http://anasem.org/akad/index.php/tr/
Cover Image


İlk sayısı 2013 yılında yayımlanan Akademik Kaynak Dergisi, çeşitli sebeplerden dolayı 2018'de yayımlanamamış, 2019'da ise 10 ve 11. sayılar bir arada yayımlanmıştır. Dergi 2020'den itibaren düzenli bir şekilde yayına devam etme kararlılığındadır. Bundan böyle dergimizi gönderilecek olan makalelerin değerlendirilme ve hakemlik süreci dergipark sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.  Dergi yazarlarımızın ve hakemlerimizin bu husuları göz önüne almasında yarar vardı.

Akademik Kaynak Dergisi (AKAD) Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, göstergebilim ve folklor alanlarında telif ve tercüme orijinal yazılara yer veren bir süreli yayındır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların idarî, adlî ve malî her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Akademik Kaynak Dergisi, makale yazarlarına telif ücreti ödemez. Yazarlar dergiye yazı göndermekle bu şartları kabul etmiş sayılır.