Alphanumeric Journal
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2225 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/


alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

E-ISSN : 2148-2225

http://www.alphanumericjournal.com/ 

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Alphanumeric Journal

e-ISSN 2148-2225 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/
Cover Image


alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

E-ISSN : 2148-2225

http://www.alphanumericjournal.com/ 

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Volume 7 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. The Relationship Between Logistics Performance and Innovation: An Empirical Study of Turkish Firms
  Pages 157 - 172
  Fatma Nur Karaman Kabadurmuş
 2. Reducing Variation of Risk Estimation by Using Importance Sampling
  Pages 173 - 184
  Hatem Çoban , İpek DEVECİ KOCAKOÇ , Şemsettin Erken , Mehmet Akif Aksoy
 3. Economic Growth Effects of Economic Integration: An Economic Analysis on Turkish Economy in the Context of the European Union and Shanghai Cooperation Organization
  Pages 185 - 204
  Ülker Çam Karakaş , Adem KARAKAŞ , Samet Topal
 4. The Nexus of Economic Growth, Trade Openness and Banking Sector Depth In OIC: An Application of Panel Data Analysis
  Pages 205 - 238
  İsmail Durak , Ergün Eroğlu
 5. A Study On Profiling Students via Data Mining
  Pages 239 - 248
  Mehmet Ali ALAN , Mustafa Temiz
 6. Does Managerial Decisions Affect Efficiency Profiles of Intermediary Institutions? Evidence from Emerging Economy
  Pages 249 - 262
  Güler Aras , Nuray Tezcan , Özlem Kutlu Furtuna
 7. Banking Sector Instability and Economic Growth: Evidence from Turkey
  Pages 263 - 274
  YILMAZ BAYAR , Murat Gündüz , Funda Sezgin
 8. Classification of Historical Anatolian Coins with Machine Learning Algorithms
  Pages 275 - 288
  Ramazan Ünlü
 9. Comparison of the Global, Local and Semi-Local Chaotic Prediction Methods for Stock Markets: The Case of FTSE-100 Index
  Pages 289 - 300
  Ayşe İŞİ , Fatih ÇEMREK
 10. Safety Training and Competence, Employee Participation and Involvement, Employee Satisfaction, and Safety Performance: An Empirical Study On Occupational Health And Safety Management System Implementing Manufacturing Firms
  Pages 301 - 318
  Metin Bayram
 11. Analysis of the Relationship between Real Effective Exchange Rate, Common Equity and Return on Equity: Evidence from Turkey
  Pages 319 - 332
  Esra N. Kılcı , Burcu Kıran Baygın
 12. Measuring the Performance of Retailer Firms Listed in BIST under the Balanced Scorecard Perspective by Using Interval Valued Pythagorean Fuzzy AHP Based Pythagorean Fuzzy TODIM Methodology
  Pages 333 - 350
  Namık Kemal Erdoğan , Ahmet Onay , Çağlar Karamaşa
 13. Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Sınav Sonuçlarının Sınava Hazırlık Düzeylerine Göre Tahminlenmesi
  Pages 351 - 356
  Emrah AYDEMİR , Feyzi Kaysi , Sevinç GÜLSEÇEN
 14. R Programlama ile Birliktelik Kuralları Analizi: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Verisinin Apriori ve Eclat Algoritmalarıyla İncelenmesi
  Pages 357 - 368
  UMMAN GÜRSOY , Özlem Akçay kasapoğlu , Kutluk Atalay
 15. Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması
  Pages 369 - 398
  Alper Uğur
 16. Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE’ye Dayalı Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi
  Pages 399 - 416
  Nurcan Deniz , Feriştah Özçelik
 17. CAMELS Oranları İle Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı
  Pages 417 - 436
  Nur Duygu Keten , Atalay Çağlar
 18. Ekonometri Lisansüstü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Yeterliliklerin Değerlendirilmesi: ABO Karar Destek Sistemi
  Pages 437 - 448
  Osman Pala , Mehmet Aksaraylı
 19. Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği: Bir Mekânsal Ekonometrik Analiz
  Pages 449 - 470
  Gökhan Özkubat , Sibel Selim
 20. OECD Üye Ülkeleri için İntihar Oranları Araştırması: Bir Kümeleme Analizi Çalışması
  Pages 471 - 484
  Hülya Şen , İrem Varürer
 21. Yaşam Çözümlemesinde Buckley-James Modeli
  Pages 485 - 496
  Burcu Özcan , Durdu Karasoy
Indexes and Platforms