Volume: 13 Issue: 1, 1/1/13

Year: 2013

Research Articles

Research Article

10737. Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Research Article

10738. Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq

Research Article

10739. The Efficiency and Results Of Negative Pressure Wound Therapy Method In The Treatment Of SlowHealing Lower Extremity Wounds

Research Article

10740. 11 Yaş Çocuklarında Diş Gelişimi Metodunun Geliştirilmesi

Reviews

Review

10737. Osteoartrite Güncel Yaklaşım

Review

10738. Cerrahi Hastalarda Malnütrisyon ve Beslenme Desteği

Case Reports

Case Report

10737. Eğilmiş Kuntscher Çivisinin Zorlu Revizyonu: Olgu Sunumu

Case Report

10738. Ectopic Pancreas Tissue In The Stomach: Report Of A Case

Case Report

10739. Sternum Metastazı İle Tanı Alan Tiroid Folliküler Karsinomu: Olgu Sunumu