Ankara Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | www.ankaramedicaljournal.com


IMPORTANT ANNOUNCEMENT !

Ankara Medical Journal continues its publication life in the new web interface since the first issue of 2020. You can reach the new issues of our journal at www.ankaramedj.com.
Until the archive transfer process is completed, the articles published before 2020 will be available through the DergiPark interface.

Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | www.ankaramedicaljournal.com
Cover Image


IMPORTANT ANNOUNCEMENT !

Ankara Medical Journal continues its publication life in the new web interface since the first issue of 2020. You can reach the new issues of our journal at www.ankaramedj.com.
Until the archive transfer process is completed, the articles published before 2020 will be available through the DergiPark interface.

Volume 19 - Issue 4 - Nov 28, 2019
 1. Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi
  Pages 700 - 707
  Habibe HEZER, Ayşegül KARALEZLİ
 2. The Relationship Between Insulin Resistance and Serum Preptin Level
  Pages 708 - 715
  Şengül AYDIN YOLDEMİR, Özgür ALTUN
 3. Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever
  Pages 716 - 721
  Nazife Sule YASAR BİLGE, Erdal BODAKCI, Ugur BILGE, Timucin KASİFOGLU
 4. Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Oksidatif ve Metabolik Parametrelerin HemoglobinA1c ile İlişkisi
  Pages 722 - 728
  Aysen KUTAN FENERCİOGLU, Tayyibe SALER, Ece GENC, Yüksel ALTUNTAŞ
 5. Albümin Globulin Oranının Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Önemi
  Pages 729 - 735
  Burak BİLGİN, Mehmet Ali Nahit SENDUR, Şebnem YÜCEL, Mutlu HİZAL, Bülent YALÇIN
 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Pages 736 - 744
  Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN, Serhat SİREKBASAN, Tuğba GÜRKÖK TAN
 7. Tıp Eğitimi Başlangıcında Sigara Kullanımı ve Etkileyen Faktörler, Uşak-2018
  Pages 745 - 752
  Ufuk BERBEROĞLU, Numan TAŞPINAR, Dilek ÖZTAŞ
 8. Effect of Baseline Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Type 1 Diabetes Mellitus on Metabolic Control
  Pages 753 - 760
  Özlem KARA
 9. Medico-Legal Evaluation of Geriatric Patients and Mortality Predictors in the Elderly with Forensic Trauma
  Pages 761 - 768
  Seda DAĞAR, Emine AKINCI EMEKTAR, Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU, Hüseyin UZUNOSMANOĞLU, Ozge OZTEKİN, Yunsur CEVİK
 10. Samsun İlinde D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimsel Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
  Pages 769 - 775
  Mahcube ÇUBUKÇU, Recai ACI, Seçil MÜDERRİSOĞLU
 11. Travma Hastalarında Ketamin Kullanımı
  Pages 776 - 783
  Abdullah ALGIN, Nihat Müjdat HÖKENEK, Çağdaş YILDIRIM
 12. Kanser Ağrısının Yönetiminde Bir Yaklaşım: Müzik Terapi
  Pages 784 - 788
  Esra TAYAZ, Sevinç KUTLUTURKAN
 13. Yutma Bozukluğu ve Ağız Sağlığı
  Pages 789 - 795
  Cansu OZSİN OZLER, Şeyma ÖZTÜRK, Meryem UZAMIS TEKCICEK
 14. Nivik Otu Zehirlenmesi: Arum Maculatum - Bir Olgu Sunumu
  Pages 796 - 799
  Nur ŞİMŞEK YURT, Eda TÜRE, Mahcube ÇUBUKÇU
Indexes and Platforms
Ankara Medical Journal

The Ankara Medical Journal is a peer-reviewed, open access, common periodical journal, belonging to the Family Medicine Department of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine. All article submission, reviewing and publication processes are free of charge.