Volume: 19 Issue: 3, 9/30/19

Year: 2019

Research Articles

Research Article

2. Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki

Research Article

3. Depression, Anxiety and Coping Strategies in Cancer Patients: A Case Control Study

Research Article

4. Obez Çocuk ve Adolesanlarda Hematolojik Parametreler ve Demir Düzeyinin Değerlendirilmesi

Research Article

17. Night Eating Syndrome and Food Addiction in Turkish Population

Research Article

21. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti

Reviews

Review

1. Çocuk Diş Hekimliği ve Genel Anestezi

Case Reports

Letter to the Editor