Volume: 19 Issue: 2, 6/28/19

Year: 2019

Research Articles

Research Article

3. Evde sağlık hizmeti alan hastaların bakım verenlerinin sosyo-demografik özellikleri

Research Article

8. Diyabetik Hastalarda Tiroid Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri Non-diyabetik Hastalardan Farklı mıdır?

Research Article

9. The Effect of Bolus Vitamin D Supplementation

Research Article

11. Vitamin D in Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

Research Article

15. Tıp Ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Ve Tütün Ürünleri Kullanım Farklılıkları

Research Article

16. The Distribution of Systemic Diseases According to Age and Gender in Patients Admitted to an Oral and Dental Health Care Hospital

Reviews

Case Reports