- Supplement Issue of Cases - 2014, 9/25/14

Year: 2014

Case Reports

Case Report

1. Akut Pankreatitte Atipik Prezentasyon: Normal Amilaz Düzeyi

Case Report

2. Cornelia de Lange Sendromu:Ektromelia’lı Bir Olgu Sunumu

Case Report

3. Hemodiyaliz Hastasında Diz Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Hoffa Hastalığı

Research Article

4. Postoperative Milk Fistula Treated with Cabergoline

Case Report

5. Mortal Seyreden Bir Amitriptilin İntoksikasyonu Olgusu

Case Report

6. Osteomalaziye İkincil Gelişen Sakroiliak Eklem Tutulumlu Bir Olgu Sunumu

Case Report

8. Oral Kontraseptif Kullanan Sağlıklı Kadında Pulmoner Tromboemboli: Vaka Sunumu

Case Report

9. İatrojenik Üreteral Bağlanma