Year 2015, Volume 1 , Issue 1, Pages 34 - 41 2015-11-15

Contributions to Bryophyte Flora of Zonguldak Province
Zonguldak İli Briyofit Florasına Katkılar

MUHAMMET ÖREN [1] , SEZGİ BOZKAYA [2] , AYŞE ÖZÇELİK [3] , YASİN HAZER [4] , GÜRAY UYAR [5]


With this study, some new bryophyte taxa have been added for the bryophyte flora of Zonguldak. One taxon from Anthoceratophyta (Hornworts), 11 from Marchantiophyta (Liverworts) and 55 from Bryophyta (Mosses), totally 67 taxa are determined as new for the bryophyte flora of Zonguldak province with examination of specimens collected from field trips held on different habitats between 2012-2014. Among them, 14 taxa are newly reported from A2 square according to the Henderson grid system.  Considering previous studies, the number of specific and infra specific taxa in the research area are reached up to 282.


Bu çalışma ile Zonguldak ilinin briyofit florasına bazı katkılar yapılmıştır. 2012-2014 yılları arasında il sınırları içerisindeki farklı habitatlara düzenlenen arazi çalışmalarında toplanılan örneklerin değerlendirilmesi sonucu, Anthoceratophyta (Boynuzotları) bölümünden 1; Marchantiophyta (Ciğerotları) bölümünden 11 ve Bryophyta (Karayosunları) bölümünden 55 olmak üzere, toplamda 67 taksonun Zonguldak ili briyofit florası için yeni olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu taksonlardan 14 tanesi Henderson kareleme sistemine göre A2 karesinden ilk defa rapor edilmektedir.  Yapılan önceki çalışmalar göz önüne alındığında, alanda bulunan tür ve türaltı taksonların sayısı 282’e ulaşmıştır.

 • Alataş M. Ören M. Uyar G. 2011. The Bryophyte Flora in Campus Center Of Zonguldak Karaelmas University. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 13:20, 50-58.
 • Alataş M. Batan N. 2014. Epiphytic Bryophytes and Vegetation of the Platanus orientalis Trees in Zonguldak. Ekoloji. 23:91, 52-63.
 • Alataş M. Kara R. Ezer T. Uyar G. Batan M. 2015. The Epiphytic Bryophyte Flora And Vegetation Of Zonguldak-Göbü Village (Northwest Turkey). Pakistan Journal of Botany. 47:4, 1439-1449.
 • Arıöz S.S. Kara R. Can S.M. EzerT. 2012. The moss flora of Kirmir Valley (Güdül, Ankara/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 5, 63-68.
 • Brugués M. Cros R.M . Guerra J. 2007. Flora Briofitica Iberica Volume I. Universitad de Murcia. Murcia.
 • Cangül C. Ezer T. 2010. The Bryophyte Flora of Kaplandede Mountain (Düzce, Turkey). Folia Cryptog. Estonica. 47, 3-12.
 • Casas C. Brugue's M. Cros M.R. Sérgio C. Infante M. 2009. Handbook of Liverworts and Hornworts of The Iberian Peninsula and The Balearic Islands. lnstitut d'Estudis Catalans. Catalonia.
 • Cortini Pedrotti C. 2001. Flora dei muschi d’Italia, Sphagnopsida, Andreaopsida, Bryopsida (I parte). Antonio Delfino Ediore. Roma.
 • Cortini Pedrotti C. 2006. Flora dei muschi d’Italia, Bryopsida (II parte). Antonio DelŞno Ediore. Roma.
 • Frey W. Frahm J.P. Fischer E. Lobin W.2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe. Apollo Books. London
 • Greven H.C. 2003. Grimmias of The World. Backhuys Publishers. Leiden.
 • Guerra J. Cano M.J. Cros R.M. 2006. Flora BrioŞtica Ibérica Volume III. Universitad de Murcia. Murcia.
 • Hazer Y. 2010. Son Literatür Ve Herbaryum Verilerine Türkiye Karayosunlarının Floristik Dağılımı Ve Elektronik Veritabanı Oluşturulması. Zolguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Henderson D. M. 1961. Contribution to the Bryophyte Flora of Turkey: IV. Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh. 23, 263—278.
 • Heyn C.C. Herrnstadt I. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.
 • Keçeli T. 2004. New national and regional bryophyte records, 9: Pedinophyllum interruptum, Turkey. Journal of Bryology. 26, 63—64.
 • Keçeli T. Çetin B. 2006. A Contribution to the Liverwort Flora of Western Black Sea Region, NorthernTurkey, and a new record (Cephaloziella dentata, Cephaloziellaceae) to Southwest Asia. Cryptogamie, Bryologie. 27:4, 459—470.
 • Kürschner H. Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An Annotated Reference List of the Species with Synonyms from the Recent Literature and An Annotated List of Turkish Bryological Literature. Turkish Journal of Botany. 29, 95-154.
 • Ören M. Uyar G. Keçeli T. 2012. The Bryophyte Flora of The Western Part of The Küre Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey. Turkish Journal of Botany. 36, 538-557.
 • Ören M. Sarı B. Ursavaş S. 2015. Syntrichia minor (Pottiaceae) and Cephaloziella integerrima (Cephaloziellaceae) New to Bryophyteflora of Turkey. Archives of Biological Science. 67, 367- 372.
 • Anatolian Bryology 2015. ](1): 34-41 ............................ 41
 • Özenoğlu Kiremit H. Keçeli T. 2009. An Annotated Check-List of The Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. Cryptogamie Bryologie. 30:3, 343-356.
 • Paton J. 1999. The Liverworts Flora of the British Isles. Harley Books. London.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. AlefŞ M. Blockeel T.L. Brugués M. Cano M.]. Cros R.M, Dia M.G. Dirkse G.M. El Saadawi W. Erdağ A. Ganeva A. Gonzalez-Mancebo J.M. Herrnstadt l. Khalil K. Kürschner H. Lanfranco E. Losada-Lima A. Refai M.S. Rodriguez-Nunez S. Sabovljevié M. Sérgio C. Shabbara H. Sim-Sim M. Söderström L. 2007. Hepatics and Anthocerotes of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie Bryologie. 28:4, 351-437.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. AlefŞ M. Blockeel T.L. Brugués M. Cano MJ. Cros R.M. Dia M.G. Dirkse G.M. E1 Saadawi W. Erdağ A. Ganeva A. Gonzalez-Mancebo J.M. Herrnstadt I. Khalil K. Kürschner H. Lanfranco E. Losada-Lima A. Refai M.S. Rodriguez-Nunez S. Sabovljevic' M. Sérgio C. Shabbara H. Sim-Sim M. Söderström L. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie Bryologie. 34:2, 99-283.
 • Sarıbaş M. Sözen M. Özkazanç O. Uyar G. Kaplan A. 2008. Zonguldak İli Biyoçeşitliliği. T.C. Çere ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü. Zonguldak.
 • Schumacker R. Vana J 2005. IdentiŞcation Keys to the Liverworts and Hornworts of Europe and Macaronesia (Distribution and Status). Sorus. Poznan.
 • Smith A.J.E. 1996. The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Smith A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. Cambridge.
 • URL-1 Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü İklim Sınıflandırmaları Veri Tabanı http://Www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-siniflandirmalari.aspx?m=ZONGULDAK
 • Ursavaş S. Abay G. 2009. Türkiye’nin A2 Karesinin Karayosunları (Muscı) Kontrol Listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 16, 33-43.
 • Uyar G. Cetin B. 2004. A New Check-List ofthe Mosses ofTurkey. Journal of Bryology. 26: 203 -220.
 • Uyar G. Çetin B. 2006. Contribution to the Moss Flora of Turkey: Western Black Sea Region (Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın and Zonguldak). International Journal of Botany. 2:3, 229-241.
 • Zander R.H. 1993. Genera of The Pottiaceae: Mosses of Harsh Environments. Buffalo Society of Natural Sciences. Newyork.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: MUHAMMET ÖREN

Author: SEZGİ BOZKAYA

Author: AYŞE ÖZÇELİK

Author: YASİN HAZER

Author: GÜRAY UYAR

Dates

Publication Date : November 15, 2015

APA Ören, M , Bozkaya, S , Özçeli̇k, A , Hazer, Y , Uyar, G . (2015). Zonguldak İli Briyofit Florasına Katkılar . Anatolian Bryology , 1 (1) , 34-41 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.167348