Year 2015, Volume 1 , Issue 1, Pages 61 - 66 2015-11-15

Notes on Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske., (Scapaniaceae, Hepaticae) in Turkey
Türkiye’deki Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske., (Scapaniaceae, Hepaticae) üzerine notlar

MEVLÜT ALATAŞ [1] , NEVZAT BATAN [2] , TURAN ÖZDEMİR [3]


Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske. (Scapaniaceae) was firstly reported from Ilgaz Mountain (Çankırı province, Turkey) by Keçeli et al. in 2011. Presently, this species has been reported second time from East Anatolia region (Ardahan province, A5 square) of Turkey in this paper. And also with this record, this species is reported for the first time from East Anatolia region of Turkey.A description of the species is given along with its ecology and its phytogeographical distribution.


Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske. (Scapaniaceae)Türkiyeden ilk kez 2011 yılında Keçeli ve ark. tarafından Ilgaz Dağları’ndan (Çankırı ili, Türkiye) rapor edildi. Şimdi, bu çalışma ile, Türkiye’den ikinci kez Doğu Anadolu Bölgesi’nden (Ardahan ili, A5 karesi) rapor edilmektedir.Dahası bu kayıtla bu tür Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinden ilk kez rapor edilmiş oldu. Türün ayrıntılı bir tanımlaması ile birlikte onun ekolojisi ve fitocoğrafik dağılımı verildi.

 • Akman Y. 2010. İklim ve Biyoiklim. 345. Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Anşin R. 1983. Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve Bu Bölgelerde Yayılan Asal Vej etasyon Tipleri. Karadeniz
 • Üniversitesi Dergisi. 6:2. Ardahan lli Çevre Durum Raporu (AÇDR). 201 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çed ve Çevre Hizmetleri
 • Şube Müdürlüğü. Ardahan İli Çevre Durum Raporu (AÇDR). 2013. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çed ve Çevre Hizmetleri
 • Şube Müdürlüğü. Casas C. Brugués M. Cros R.M. Sérgio C. Infante M. 2009. Handbook of Liverworts and Hornworts of
 • the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Illustrated Keys to the Genera and Species. Institut
 • d’Estudis Catalans. Barcelona. Dierssen K. 2001. Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of
 • Europeanbryophytes Band 56. Bryophytorum Bibliotheca. Stuttgart. Henderson D.M. 1961. Contribution to the Bryophyte Flora of Turkey: IV. Notes from Royal Botanic
 • Garden Edinburgh. 23, 263—278. Keçeli T. Abay G. Ursavaş S. 2011. Barbilophozia lycopodioı'des (Wallr.) Loeske, new to the liverwort
 • flora ofTurkey. Cryptogamie Bryologie. 32:3, 273-277. Özenoğlu Kiremit H. Keçeli T. 2009. An Annotated Check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of
 • Turkey. Cryptogamie Bryologie. 30:3, 343-356. Özhatay N. ByŞeld A. Atay S. 2005. Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı. 476. Mas Matbaacılık, İstanbul. Paton J. 1999. TheLiverworts Flora of the British Isles 626. HarleyBooks. England. Schumacker R. Vér'la J. 2005. IdentiŞcation Keys to The Liverworts and Hornworts of Europe and
 • Macaronesia (Distribution and Status). SORUS Publishing & Printing House, Poznan, Smith A.J.E. 1996. The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge University Press. London. Söderström L. Urmi E. Vana J. 2002.Distribution of Hepaticae and Anthocerotae in Europa and
 • Macaronesia. Lindbergia. 27: 3-47.
 • Alataş, M. et al., 2015. Türkiye’deki Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske., (Scapaniaceae,
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: MEVLÜT ALATAŞ

Author: NEVZAT BATAN

Author: TURAN ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : November 15, 2015

APA Alataş, M , Batan, N , Özdemi̇r, T . (2015). Türkiye’deki Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske., (Scapaniaceae, Hepaticae) üzerine notlar . Anatolian Bryology , 1 (1) , 61-66 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.167350