Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 55 - 63 2020-06-15

Bingöl İli Merkez İlçesinin (Türkiye) Karayosunu Florası
The Moss Flora of Bingöl Central District (Turkey)

Mevlüt ALATAŞ [1] , Nevzat BATAN [2] , Hüseyin ERATA [3] , Öznur ÖZEN [4]


Bu çalışmada, Bingöl ili merkez ilçesinin karayosunu florası araştırılmıştır. 2019 yılının farklı vejetasyon dönemlerinde toplanan karayosunu örneklerinin teşhis edilmesi sonucunda, 9 familya ve 23 cinse ait toplam 48 takson belirlenmiştir. Tamamı Bingöl ili için yeni kayıt olan taksonların 4’ü aynı zamanda Henderson kareleme sistemine göre B9 karesi için de yeni kayıttır. Ayrıca taksonlar; hayat formları, ekolojik ve floristik özellikleri açısından analiz edilmiştir.

In this study, the moss flora of Bingöl central district was investigated. Results of the identification of moss specimens collected in different vegetation periods the year of 2019, total 48 taxa belonging to 9 families and 23 genera were determined. 4 of the all these taxa which are new records for Bingöl are new to B9 square according to the grid-square system of Henderson. Also, life forms, ecological and floristic characteristics belong to taxa have been analyzed.
 • Abay G. 2018. The Bryophyte Flora of Recep Tayyip Erdoğan University, Zihni Derin Campus (RizeTurkey). Anatolian Bryology. 4:2, 72-78.
 • Akman Y. 2011. İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim metodları ve Türkiye İklimleri). Palme Yayıncılık. Ankara.
 • Alataş M. Batan N. Hazer Y. 2014. The Moss Flora of Elazığ-Sivrice (Turkey) Province. Biological Diversity and Conservation. 7:2, 148-153.
 • Alataş M. Batan N. 2015. The Moss Flora of Keban (Elazığ/Turkey) District. Biological Diversity and Conservation. 8:2, 59-65.
 • Alataş M. Batan N. 2017. The bryophyte flora of Baskil district (Elazığ/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 10:1, 31-38.
 • Alataş M. Ursavaş S. 2019. The bryophyte flora of Palu (Elazığ /Turkey) district, Biological Diversity and Conservation. 12:1, 81-88. Anşin R. 1983. Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve Bu Bölgelerde Yayılan Asal Vejetasyon Tipleri. Karadeniz Üniversitesi Dergisi. 6:2.
 • Batan N. Alataş M. Erata H. Özdemir T. 2019. Two remarkable moss species new to Turkey and South-west Asia. Plant Biosystems. 53:2, 195-198.
 • Bates J.W. 1998. Is “life-form” a useful concept in bryophyte ecology? Oikos. 82, 223-237.
 • BÇDR (Bingöl Çevre Durum Raporu). 2017. Bingöl ÇED ve Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Bingöl.
 • Can Gözcü M. Uyar G. Ören M. Ezer T. Alataş M. 2019. The Bryophyte Flora of The Samanlı Mountains (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa) in North-West Turkey. Arctoa. 8:1, 58-74.
 • Casas C. Brugués M. Cros MR. Sérgio C. Infante M. 2009. Handbook of Liverworts and Hornworts of The İberian Peninsula and The Balearic Islands, Institut D’estudis Catalans, Spain.
 • Cortini Pedrotti C. 2001. Flora dei muschi d’Italia, Sphagnopsida, Andreaopsida, Bryopsida (I parte). ISBN: 88-7287-250-2, Antonio Delfino Editore Medicina-Scienze. pp. 817.
 • Cortini Pedrotti C. 2006. Flora dei muschi d’Italia, Bryopsida (II parte). Roma: Antonia Delfino Editore. ISBN: 88-7287-370-3, Antonio Delfino Editore Medicina-Scienze. pp. 817-1235.
 • Dierssen K. 2001. Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes Band 56. Bryophytorum Bibliotheca. Stuttgart.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017. Türkiye Bitkilerinin Listesi (Karayosunları). Ali Nihat Gokyiğit Vakfı Bas. İstanbul. Ezer T. Uyar G. Ören M. Alataş M. 2017. New national and regional bryophyte records, 52, 22. Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb. Journal of Bryology. 39:3, 285-304.
 • Guerra J, Cros M (2007). Flora Briofítica Ibérica. Vol. 1. Universidad de Murcia Sociedad Espanola de Briología. Murcia.
 • Hazer Y. 2010. Son Literatür ve Herbaryum Verilerine Göre Türkiye Karayosunlarının Floristik Dağılımı ve Elektronik Veritabanının Oluşturulması. Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Zonguldak.
 • Henderson D.M. 1961. Contribution to the Bryophyte Flora of Turkey: IV. Notes from Royal Botanic Garden Edinburgh. 23, 263-278.
 • Heyn C.C. Herrnstadt I. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem.
 • Hill M.O. Preston, C.D. Bosanquet S.D.S. Roy D.B. 2007. Bryoatt, attributes of British and Irish mosses, liverworts and hornworts with information on native status, size, life form, life history, geography and habitat. Printed by The Saxon Print Group. Norwich.
 • Işın Z. Ursavaş S. 2018. The Moss Flora of İğneada Floodplain Forests National Park (Demirköy, Kırklareli) Turkey. Anatolian Bryology. 4:2, 92-106.
 • Kürschner H. Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An annotated Reference list of the species with Synonyms from the Recent Literature and an Annotated List of Turkish Bryological Literature. Turkish Journal of Botany. 29, 95-154.
 • Kürschner H. Frey W. 2011. Liverworts, Mosses and Hornworts of Southwest Asia. Beiheft 139. Borntraeger Verlagsbuchhandlung. Stutgart.
 • Lara F. Garilleti R. Goffinet B. Draper I. Medina R. Vigalondo B. Mazimpaka V. 2016. Lewinskya, a new genus to accommodate the phaneroporous and monoicous taxa of Orthotrichum (Bryophyta, Orthotrichaceae). Cryptogamie Bryologie. 37, 361-382.
 • Magdefra K. 1982. Life-forms of Bryophytes. in Bryophyte Ecology. Chapman and Hall. Newyork.
 • Özenoğlu H. Kırmacı M. Kiremit F. 2019. Contributions to the genus Riccia L. (Ricciaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany. 43:2, 253-261.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. Aleffi M. Blockeel T.L. Brugués M. Cros RM. Dia MG. Dirkse GM. Draper I. ve ark. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogam Bryol. 34:2, 99-283.
 • Schofield W.B. 2001. Introduction to Bryology. The Blackburn Press. Caldwell.
 • Smith A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge Univ. Press. Cambridge.
 • URL 1. Climate Data. 2019. Website: https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/bingoel/bingoel-274/. [Erişim: 03 Ağustos 2019].
 • Ursavaş S. Keçeli T. 2019a. Weissia multicapsularis, a rare moss species new to Turkey and Asia. Plant Biosystems. 153:5, 669-672.
 • Ursavaş S. Keçeli T. 2019b. The Moss Flora of Kocaçay Delta (Karacabey-Bursa) Floodplain Forests in Turkey. Anatolian Bryology. 5:1, 22-34.
 • Uyar G. Çetin B. 2004. A new check-list of the moses of the Turkey. Journal of Bryology. 26, 203-220.
 • Uyar G. Ören M. Ezer T. Gözcü M.C. 2018. The genus Pseudephemerum and Schistidium confusum newly reported from Turkey and Southwestern Asia. Cryptogamie Bryologie. 39:1, 55-60.
 • Yücel E. Ezer T. 2018. Contributions to the Bryophyte Flora of Kütahya Province (Turkey). Anatolian Bryology. 4:2, 65- 71.
 • Zander R.H. 1993. Genera of The Pottiaceae: Mosses of Harsh Enviroments. Bullettin of the Buffalo Society of Naturel Sciences 32. Newyork.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0862-0258
Author: Mevlüt ALATAŞ (Primary Author)
Institution: Munzur University, Tunceli / 0428 213 17 94/2426
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8456-5719
Author: Nevzat BATAN
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6085-4663
Author: Hüseyin ERATA
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6437-7355
Author: Öznur ÖZEN
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Thanks Arazi çalışmalarındaki yardımlarından dolayı Bingöl Orman İşletme Şefliği çalışanları, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alpaslan Koçak ve Uzman Biyolog Mustafa Demirbağ’a teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : June 15, 2020

APA Alataş, M , Batan, N , Erata, H , Özen, Ö . (2020). Bingöl İli Merkez İlçesinin (Türkiye) Karayosunu Florası . Anatolian Bryology , 6 (1) , 55-63 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.703090