Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 78 - 96 2020-11-15

Doğu Küre Dağları Briyofit Florası
The Bryophyte Flora of Doğu Küre Mountains

Muhammet ÖREN [1] , Serhat URSAVAŞ [2]


Bu çalışma, Türkiye’nin kuzeyinde Kastamonu, Sinop ve Samsun illeri sınırlarında uzanan Doğu Küre Dağları’nın briyofit çeşitliliği hakkında bilgi sunmaktadır. Araştırma alanına 2014-2016 yılları arasında yapılan 7 arazi çalışmasında 244 lokaliteden 1600 briyofit örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 310 tür/türaltı briyofit taksonu (2 boynuzotu, 58 ciğerotu, 250 karayosunu) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 4 tanesi A2 karesi, 44 tanesi ise A3 karesinden burada ilk defa rapor edilmektedir.
This study presents about bryophyte diversity of Doğu Küre Mountains knowledge, which is located in the northern part of Turkey and in borders of Kastamonu, Sinop, and Samsun provinces. Seven field trips were organized to the research area between 2014 to 2016 and one thousand six hundred bryophyte samples collected from 244 localities. With the identification of these specimens, 310 specific/subspecific bryophyte taxa were found (2 hornwort, 58 liverwort, and 250 mosses). Of them, 4 bryophyte taxa for A2, and 44 bryophyte taxa for A3 are newly reported here.
 • Akman Y. 1995. Türkiye Orman Vejetasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı, Ankara. Akman Y. 1999. İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim metodları ve Türkiye İklimleri). Kariyer Matbaacılık, Ankara.
 • Akpınar R. 1992. Yaralıgöz Dağı (Devrekani-Kastamonu) karayosunları florası. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Atalay İ. 1994. Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. Ege Üniv. Basımevi, İzmir.
 • Canlı K. Çetin B. 2014. The moss flora of Akdağ Mountain (Amasya, Turkey). The Scientific World Journal 2014: Article ID 860379, 1-8.
 • Can Gözcü M. Uyar G. Ören M. Ezer T. Alataş M. 2019. The Bryophyte Flora of The Samanlı Mountains (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa) in North-West Turkey. Arctoa. 28: 1, 58-74.
 • Çalışkan S. Ören M. Ursavaş S. 2019. Bafra İlçesi’nin (Samsun) Briyofit Florası. Anatolian Bryology. 5: 2, 74-84.
 • Çetin B. Uyar G. 1997. The Moss Flora of Sinop and its Environs (Ayancık, Boyabat and Gerze). Turkish Journal of Botany. 21: 231-244.
 • Çetin B. 1999. The Liverworts (Hepaticae) of Sinop and its Environs (Ayancık, Boyabat and Gerze). Turkish Journal of Botany. 23: 113-116.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017a. Türkiye Bitkilerinin Listesi (Karayosunları). Ali Nihat Gokyiğit Vakfı Bas. İstanbul.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017b. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017. Anatolian Bryology. 3: 2, 81-102.
 • Hazer Y. 2010. Son Literatür ve Herbaryum Verilerine Göre Türkiye Karayosunlarının Floristik Dağılımı ve Elektronik Veritabanının Oluşturulması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak.
 • Henderson D.M. 1961. Contributions to the bryophyte flora of Turkey V: summary of present knowledge. Notes Roy Bot Gard Edinburgh. 23: 279-301.
 • Hodgetts N.G. Söderström L. Blockeel T.L. Caspari S. Ignatov M.S. Konstantinova N.A. Lockhart N. Papp B. Schröck C. Sim-Sim M. ve ark. 2020. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. Journal of Bryology. 42: 1, 1-116.
 • Keçeli T. Çetin B. 2006. A Contribution to the Liverwort Flora of Western Black Sea Region, Northern Turkey, and a new record (Cephaloziella dentata, Cephaloziellaceae) to Southwest Asia. Cryptogamie Bryologie. 27: 4, 459-470.
 • Kürschner H. Frey W. 2020. Liverworts, mosses and hornworts of Southwest Asia (Marchantiophyta, Anthoceratophyta, Bryophyta). Nova Hedwigia. 149: 1-267.
 • Ören M. Uyar G. Keçeli T. 2010. Anomodon longifolius (Anomodontaceae, Bryopsida) new to the bryophyte flora of Turkey. Turkish Journal of Botany. 34: 141-145.
 • Ören M. Uyar G. Keçeli T. 2012. The bryophyte flora of the western part of the Küre Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey. Turkish Journal of Botany. 36: 5, 538-557.
 • Özdemir T. Batan N. 2016. The Bryophyte Flora Of Ordu Provınce (Turkey). Arctoa. 25: 144-159.
 • Özenoğlu Kiremit H. Keçeli T. 2009. An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. Cryptogamie, Bryologie. 30: 3, 343-356.
 • Paton J. 1999. The Liverworts Flora of the British Isles. Harley Books. London.
 • Smith A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland (Second Edition). Cambridge University Press. London.
 • Söylemez B. Ören M. Ursavaş S. Keçeli T. 2017. The bryophyte flora of Sinop Peninsula Turkey. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma. 10: 3, 120-129.
 • Tiryaki H. 1997. Çangal Dağı (Sinop) Karayosunları Florası. Ankara Üniveristesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • URL1. Türkiye Jeolojisi ders notları (Okay A.I) 2008. Website: http://web.itu.edu.tr/~okay/ geology_turkey_notes/lecture_notes_geology_turkey.pdf [Erişim: 01 Haziran 2016]. URL2. 2018 Yılı Çalışma Raporu. T.C. Kastamonu Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019. Website: https://kastamonu.tarimorman.gov.tr/Belgeler/ Calisma_Raporu/2018_Yili_Calisma_Raporu.pdf [Erişim: 25 Mayıs 2020].
 • URL 3. Samsun ili 2013-2017 Yılı Kuraklık Eylem Planı. T.C. Samsun Valiliği, Gıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2013. Website: https://samsun.tarimorman.gov.tr/ Belgeler/Yayinlar/Samsun_Ili_Kuraklik_Eylem_plani/Samsun_Ili_2013_2017_Kuraklik_Eylem_Pl.pdf [Erişim: 25 Haziran 2020].
 • Uyar G. Çetin B. 2006. Contribution to the Moss Flora of Turkey: Western Black Sea Region (Bolu, Katamonu, Karabük, Bartın and Zonguldak). International Journal of Botany. 2: 3, 229-241.
 • Uyar G. Ören M. Alataş M. 2020. The bryophyte flora of Akyazı, Arifiye, Geyve, Karapürçek districts (Sakarya, Turkey). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma. 13: 1, 27-43.
 • Yavuz Y. 2017. Sinopeli, Sinova-Sinope-Sinop. Akis Kitap. İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Güz
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1839-3087
Author: Muhammet ÖREN (Primary Author)
Institution: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5480-5590
Author: Serhat URSAVAŞ
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK (TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU)
Project Number 114Z149
Thanks Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114Z149 numaralı proje ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : November 15, 2020

APA Ören, M , Ursavaş, S . (2020). Doğu Küre Dağları Briyofit Florası . Anatolian Bryology , 6 (2) , 78-96 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.777172