Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 138 - 142 2020-11-15

Türkiye’de Tortula vlassovii (Laz.) Ros & Herrnst’nin Yeniden Keşfi Üzerine Notlar
Notes on Rediscovery of Tortula vlassovii (Laz.) Ros & Herrnst in Turkey

Recep KARA [1] , Seda SERİN [2] , Hatice TAŞPINAR [3]


Tortula vlassovii Dünya biyoçeşitliği açısından korunması gereken önemli karayosunu türlerinden biridir. Bu tür Türkiye Florası’nda şimdiye kadar yalnızca bir lokaliteden bilinmektedir. Bu karayosunu Türkiye briyoflorasında yaklaşık yarım asırdır kayıptı. Bu çalışmada bu tür Türkiye’den ikinci kez toplanmış, mikro dijital fotoğrafları çekilmiş ve tanıtımı yapılmıştır. Bu makalenin amacı, dünyada nesli tehlike altında olan ve taksonomik durumu hala tartışılan Tortula vlassovii’nin Türkiye’deki durumunu ortaya çıkarmaktır.
Tortula vlassovii is one of the most important moss species that should be protected in terms of world biodiversity. This species is known from only one locality in bryophyte flora of Turkey. This moss species has lost nearly half a century in Turkey Bryoflora. In this study, it was collected for the second time and micro digital photographs were taken and introduced. The purpose of this article is endangered in the world and taxonomic status is still debated, Tortula vlassovii reveal the situation in Turkey.
 • British Columbia Bryophyte Recovery Team 2009. Recovery strategy for the nugget moss (Microbryum vlassovii) in British Columbia. British Columbia Ministry of Environment, Victoria, British Columbia, 14 pp.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017. Türkiye Bitkileri Listesi: Karayosunları. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını, İstanbul.
 • Hazer Y. 2010. Son Literatür ve Herbaryum Verilerine Göre Türkiye Karayosunlarının Floristik Dağılımı ve Elektronik Veri Tabanının Oluşturulması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Zongudak.
 • Hodgetts N. Cálix M. Englefield E. Fettes N. García Criado M. Patin L. Nieto A. Bergamini A. Bisang I. Baisheva E. et al. 2019. A miniature world in decline. European Red List of mosses, liverworts and hornworts. IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Brussels, Belgium.
 • Kürschner H. Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An Annotated Reference List of the Species with Synonyms from the Recent Literature and An Annotated List of Turkish Bryological Literature. Turk. Jour. Bot. 29: 95-154.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. Aleffi M. Blockeel T.L. Brugués M. Cros R.M. Dia M.G. Dirkse G.M. Draper I. et al., 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie Bryologie. 34: 99-283.
 • Ros R.M. Herrnstadt I. 2010. New taxonomical data in the genus Tortula (Pottiaceae, Bryophyta). Tropical Bryology, 31: 150–3.
 • Sergio C. Cano M. 2019. Tortula vlassovii. The IUCN Red List of Threatened Species 2019 (https://www.iucnredlist.org/species/87564467/87729905).
 • URL1. Sewden’s Virtual Herbarium. 2020. Website: http://herbarium.emg.umu.se/index.html [Erişim: 14 Ağustos 2020].
 • URL2. Global Biodiversity Information Facility. 2020. Website: https://www.gbif.org/species/2671421 [Erişim: 15 Ağustos 2020].
 • Uyar G. Çetin B. 2004. A new check-list of the mosses of Turkey. Journal of Bryology. 26: 203-220.
 • Zander R.H. 1993. Genera of the Pottiaceae: Mosses of Harsh Environments. Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences, Vol. 32, Buffalo, USA.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Güz
Journal Section Research notes
Authors

Orcid: 0000-0001-6594-7172
Author: Recep KARA (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3250-5121
Author: Seda SERİN
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BİYOLOJİ PR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6930-5713
Author: Hatice TAŞPINAR
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BİYOLOJİ PR.
Country: Turkey


Supporting Institution Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Project Number 119Z205
Thanks Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na maddi katkıları nedeniyle teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : November 15, 2020

APA Kara, R , Seri̇n, S , Taşpınar, H . (2020). Türkiye’de Tortula vlassovii (Laz.) Ros & Herrnst’nin Yeniden Keşfi Üzerine Notlar . Anatolian Bryology , 6 (2) , 138-142 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.780916