Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 14 - 16 2018-09-21

Bir Tıbbi Blog Sitesindeki Makalelerin Retrospektif Analizi
The Analyse of Articles In A Medical Blog: A Retrospective Study

Erkman Sanri [1] , Sinan Karacabey [2] , Murat Çetin [3] , Özge Onur [4] , Arzu Denizbaşı [5]


Tıp blogları belirli bir konu hakkında bilgiyi ve deneyimi paylaşmak için popular yöntemlerdir. TATD®Toksikoloji çalışma grubu toksikoloji bloğu yayınlamaktadır. Bu makale okurların okuma alışkanlıklarını göz önüne alarak blogda yayınlanmış yazıların retrospektif araştırmasıdır. Sonuçlar kalitatif olarak sunulmuştur. Tümüne bakıldığında 481 gün boyunca yayınlanmış 75 blog makalesi ve postası mevcuttur. Sonuçlarımıza göre popular halk sağlığı ile ilgili konularda yazılan blog yazıları klasik hasta tedavisi hakkındaki yazılardan daha fazla okunmaktadır.

Medical blogs are very popular means in terms of sharing information and experience on a given subject. EMAT®Toxicology working group has been publishing toxicology blog. This article is a retrospective research on the publishments of the blog in terms of readers’ habits. The results are presented in a qualitative manner. All together; data is about 75 blog articles and posts that have been published for 481 days. Our results suggest that the blog posts which are about current popular public health issues are read more than classical management of the patients.

  • 1. B. Thoma, T. M. Chan, Q.S. Paterson, et al. Emergency Medicine and Critical Care Blogs and Podcasts: Establishing an International Consensus on Quality. Ann Emerg Med. Volume 66, Issue 4, (2015), Pp 396-402.e4
  • 2. B. Thoma, T. M.Chan, P. Kapur, et al. The Social Media Index as an Indicator of Quality for Emergency Medicine Blogs: A METRIQ Study. Ann Emerg Med. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2018.05.003Ge
  • 3. M. Cadogan, B. Thoma, T.M. Chan, et al. Free open access meducation (FOAM): the rise of emergency medicine and critical care blogs and podcasts (2002-2013) Emerg Med J, 31 (2014), pp. e76-e77
  • 4. C.P. Nickson, M.D. Cadogan. Free open access medical education (FOAM) for the emergency physician. Emerg Med Australas, 26 (2014), pp. 76-83
  • 5. E. Purdy, B. Thoma, J. Bednarczyk, et al.The use of free online educational resources by Canadian emergency medicine residents and program directorsCJEM, 17 (2015), pp. 101-106
  • 6. M. Mallin, S. Schlein, S. Doctor, et al.A survey of the current utilization of asynchronous education among emergency medicine residents in the United States. Acad Med, 89 (2014), pp. 598-601
  • 7. F.J. Grajales III, S. Sheps, K. Ho, et al.Social media: a review and tutorial of applications in medicine and health care J Med Internet Res, 16 (2014), p. e13
Primary Language en
Journal Section Original Articles
Authors

Author: Erkman Sanri (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Sinan Karacabey
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Murat Çetin
Institution: Tekirdağ Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği
Country: Turkey


Author: Özge Onur
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Arzu Denizbaşı
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 21, 2018

AMA Sanri E , Karacabey S , Çetin M , Onur Ö , Denizbaşı A . The Analyse of Articles In A Medical Blog: A Retrospective Study. Anatolian J Emerg Med. 2018; 1(1): 14-16.