Year 2021, Volume 5 , Issue 1, Pages 200 - 206 2021-06-30

A BRIEF REVIEW OF THE 17TH and 18TH CENTURY OTTOMAN ASTRONOMY
17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME

Yavuz UNAT [1] , Memduh Sami TANER [2] , İnan KALAYCIOĞULLARI [3] , Fatma Zehra PATTABANOĞLU [4] , Cengiz ÇUHADAR [5] , Selim SELAM [6]


First contact with the modern astronomy of Ottoman Turks began in the middle of the 17th century, but the acceptance of new astronomy and its terms happened in the middle of the 19th century. In the 17th century, initial works which provide the entrance of modern astronomy to Ottomans generally were astronomical catalogues and geographic translations. These contacts related to new astronomy continued with translations of Western geographic works in the 18th century and French astronomical tables in the second half of the 18th century. However, until this period, even after this period, skeptical points of view about Copernican astronomy have been continued in translations and writings about new astronomy. This hesitant point of view against the new astronomy came to an end in the middle of the 19th century. It is generally accepted that the new astronomy concepts and knowledge have been entered in the last month of 1830 with the contributions of Ishak Efendi, who was appointed as the head Hodja of Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun. But many works which were written about new astronomy were not examined completely before Hodja Ishak Efendi. Our purpose is to examine works related to new astronomy before and after Hodja Ishak Efendi and to reconsider this subject which was not examined completely.
Osmanlı Türklerinin modern astronomi ile ilk temasları 17. yüzyıl ortalarında başlamışsa da yeni astronominin ve yeni astronomi terimlerinin kabul görmesi 19. yüzyılın ortalarını bulmuştur. 17. yüzyılda modern astronominin Osmanlılara girişini sağlayan ilk eserler genellikle astronomi katalogları ve coğrafya çevirileridir. Yeni astronomiye ilişkin bu temaslar 18. yüzyılda Batı coğrafya eserlerinin, 18. yüzyılın ikinci yarısında ise Fransız astronomi tablolarının çevrilmesiyle devam etmiştir. Ancak bu döneme kadar hatta bu dönemden sonra bile yeni astronomi hakkında yapılan çeviriler ve yazılarda Kopernik astronomisine kuşkulu bakış sürmüştür. Yeni astronomiye karşı bu tereddütlü bakış açısı ancak 19. yüzyılın ortalarında ortadan kalkmıştır. Yeni astronominin kavramlarının ve bilgilerinin 1830 yılının son ayında Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un başhocalığına atanan Başhoca İshak Efendi'nin katkılarıyla girdiği genel kabul görmektedir. Ne var ki Hoca İshak Efendi’den önce yeni astronomiye ilişkin olarak kaleme alınan birçok eser tam olarak incelenmemiştir. Amacımız Hoca İshak Efendi öncesi ve sonrasında yeni astronomiye ilişkin eserleri incelemek ve tam olarak incelenmemiş bu konuyu yeniden ele almaktır.
 • Adıvar, A.A. (1982). Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aydın, A. (2013). Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. Marifetnâme, Sadeleştiren: Abdullah Aydın, İstanbul: Öz Ensar Yayınları.
 • İhsanoğlu, E. (1996). Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İhsanoğlu, E., Şeşen, Ramazan., İzgi, C., Akpınar, C., Fazlıoğlu, İ. (1997). Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (OALT). İstanbul : İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA).
 • Kalaycıoğulları İ. ve Unat Y. (2004). “Kopernik Kuramı’nın Türkiye’deki Yansımaları”, İ. Küçük, F.F.Özeren ve İ.Yusifov. (Ed.), XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Bildiri Kitabı, (2-9 ss.) Erciyes Üniversitesi, 31 Ağustos – 4 Eylül, Kayseri.
 • Kalaycıoğulları İ. (2003). Kâtip Çelebi'nin Cihannuma Adlı Eserine İbrahim Müteferrika'nın Yaptığı Ekler Doğrultusunda Çağdaş Bilimlerin Türkiye'ye Girişi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Bilim Tarihi) bölümü. Ankara.
 • Unat, Y. (1999). Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış. Editör: Güler Eren, Osmanlı, Cilt 8, (411–420 ss). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Unat, Y. (2001). Seyyid Ali Paşa, Miratü'l-Alem (Evrenin Aynası), Ali Kuşçu'nun Fethiyye Adlı Eserinin Çevirisi. Kültür Eserleri Dizisi, Yayın No : 2696 (314 ss), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Unat, Y. (2002). Çağdaş Astronominin Türkiye'ye Girişi. Türkler, Cilt 14. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca (Ed.), (906–914 ss.). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Unat, Y. (2010). Astronominin Esasları, Hoca Hasan Tahsin Efendi. Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Yavuz Unat,(Ed.), (533-583 ss.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Unat, Y. (2006). Hoca İshak Efendi’den Hoca Tahsin’e Çağdaş Astronominin Türkiye’ye Girişi. XV. Ulusal Astronomi Kongresi ve IV. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül Bildiri Kitabı, Hulusi Gülseçen, Füsun Limboz, Ayşegül F. Teker (Ed.), Cilt II, 2007), (871- 886 ss.). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Uymaz, T. (2009). Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e (Astronominin Özeti) Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Bilim Tarihi) Bölümü. Ankara.
 • Ülken, H.Z. (1991). Kâtip Çelebi ve Fikir Hayatımız, Kâtip Çelebi: Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara: Tarih Kurumu Basımevi.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Popular Articles
Authors

Author: Yavuz UNAT
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3534-6023
Author: Memduh Sami TANER (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İnan KALAYCIOĞULLARI
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6756-8387
Author: Fatma Zehra PATTABANOĞLU
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cengiz ÇUHADAR
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Selim SELAM
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 119K752
Thanks TÜBİTAK tarafından 1003 - Öncelikli Alanlar projeleri kapsamında Haziran 2020 yılında 119K752 ile onaylanan ve iki yıl sürmesi beklenen “Osmanlı Astronomisinin Değişim Ve Dönüşümü (17 - 19. Yüzyıllar Arası)” adlı projemize destekleri dolayısı ile TÜBİTAK ARDEB destek programına kurumsal teşekkürlerimizi sunarız.
Dates

Publication Date : June 30, 2021

Bibtex @other { aod840646, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {200 - 206}, doi = {10.35346/aod.840646}, title = {17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Unat, Yavuz and Taner, Memduh Sami and Kalaycıoğulları, İnan and Pattabanoğlu, Fatma Zehra and Çuhadar, Cengiz and Selam, Selim} }
APA Unat, Y , Taner, M , Kalaycıoğulları, İ , Pattabanoğlu, F , Çuhadar, C , Selam, S . (2021). 17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME . Anadolu Öğretmen Dergisi , 5 (1) , 200-206 . DOI: 10.35346/aod.840646
MLA Unat, Y , Taner, M , Kalaycıoğulları, İ , Pattabanoğlu, F , Çuhadar, C , Selam, S . "17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME" . Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 200-206 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/63246/840646>
Chicago Unat, Y , Taner, M , Kalaycıoğulları, İ , Pattabanoğlu, F , Çuhadar, C , Selam, S . "17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 200-206
RIS TY - JOUR T1 - 17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME AU - Yavuz Unat , Memduh Sami Taner , İnan Kalaycıoğulları , Fatma Zehra Pattabanoğlu , Cengiz Çuhadar , Selim Selam Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35346/aod.840646 DO - 10.35346/aod.840646 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 206 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.840646 UR - https://doi.org/10.35346/aod.840646 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi 17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME %A Yavuz Unat , Memduh Sami Taner , İnan Kalaycıoğulları , Fatma Zehra Pattabanoğlu , Cengiz Çuhadar , Selim Selam %T 17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME %D 2021 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 5 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.840646 %U 10.35346/aod.840646
ISNAD Unat, Yavuz , Taner, Memduh Sami , Kalaycıoğulları, İnan , Pattabanoğlu, Fatma Zehra , Çuhadar, Cengiz , Selam, Selim . "17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 / 1 (June 2021): 200-206 . https://doi.org/10.35346/aod.840646
AMA Unat Y , Taner M , Kalaycıoğulları İ , Pattabanoğlu F , Çuhadar C , Selam S . 17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME. AOD. 2021; 5(1): 200-206.
Vancouver Unat Y , Taner M , Kalaycıoğulları İ , Pattabanoğlu F , Çuhadar C , Selam S . 17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2021; 5(1): 200-206.
IEEE Y. Unat , M. Taner , İ. Kalaycıoğulları , F. Pattabanoğlu , C. Çuhadar and S. Selam , "17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 200-206, Jun. 2021, doi:10.35346/aod.840646