Aim

    Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bilim dalında alt uzmanlık alanlarının (okul, kariyer, aile) belirgin hale gelmesi ve meslektaşlarımızın alt uzmanlık alanlarında artan çalışmaları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin üç yeni dergiyi yayımlama kararı almasında etken olmuştur. AİLE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI DERGİSİ, aile sistemini ilgilendiren konuları yayınlamayı ve sahada çalışan aile danışmanlarının mesleki gelişim süreçlerine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Scope

    Dergimizin odak kapsamı “aile sistemini” ilgilendiren tüm konular olup; özellikle yakın ilişkiler, evlilik öncesi danışma, eş uyumu ve doyumu, aile danışmanlığında terapötik müdahaleler, farklı aile yapılarında (tek ebeveynli, üvey ebeveynli, evlat edinilmiş, engelli vb) aileler ile danışma, ailede gelişimsel ve ani krizlere müdahale, boşanmanın aile üyelerine etkisi, boşanma süreci danışmanlığı, boşanma sürecinde terapötik arabuluculuk, ebeveyn çocuk ve ergen ilişkisi konuları dahil edilecektir.