Yazara Notlar

Telif Hakkı Devri

Yayımlanmak üzere Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Bununla birlikte, derginin kapsamında yer alan konuları içermekte olup, ulusal veya uluslararası alan kongrelerinde sunulan ve/veya özet kitapçığında yer alan bildiriler de önceden belirtilmek ve ana metnin ilk sayfasına not düşülmek kaydıyla yayına kabul edilir. Ayrıca bu tür bildirilerin telif hakkı devirlerinin başka birine yapılmamış olması gerekir.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Türk PDR Derneği'ne devretmek zorundadır. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

·       Patent hakları,

·       Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,

·       Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

·       Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

·       Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar, telif hakkı devir ve taahhütname belgelerini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarının 4.’sünde ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz. Çalışma yüklenirken telif hakkı da devredilir. Bu aşamadan sonra yazar/yazarların yayını geri çekme kararı sunulan gerekçeler kapsamında Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Editörleri tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Akademik yayıncılık kapsamında kabul edilemeyecek gerekçeler nedeni ile işlem yapılmaz. Son yıllarda sıklıkla gözlenen bir çalışmayı farklı dergilere yükleme şeklinde görülen ve süreci önce tamamlayan dergi lehine kullanılan etik dışı tercihler bu kapsamda yazar/yazarlar için önemli sorunlar oluşturabilir.

 

Telif Hakkı Devir Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Taahhütname belgesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.