Academic Platform Journal of Engineering and Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-4575 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Academic Platform |


Academic Platform Journal of Engineering and Science – APJES - issued by Academic Platform is an international peer-reviewed on-line open access journal published in Turkish and English. The journal, published 3 times per year (January-May-September), aims at sharing technological innovations and new information among the academicians. In this context; those engaged in scientific work and supporting scientific studies, contributing to the education of scientists, conducting studies to solve the academic problems, will be provided with an environment to contact each other directly.

All applications and related procedures regarding the journal established for the publication of various scientific researches in the field of engineering and science can be carried out at the web-site, www.apjes.com. It should be stated that all the scientific responsibilities belong to the authors of the articles

Publication Fees: No fee required (no article submission charges or processing charges).

Academic Platform Journal of Engineering and Science

e-ISSN 2147-4575 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Academic Platform |
Cover Image


Academic Platform Journal of Engineering and Science – APJES - issued by Academic Platform is an international peer-reviewed on-line open access journal published in Turkish and English. The journal, published 3 times per year (January-May-September), aims at sharing technological innovations and new information among the academicians. In this context; those engaged in scientific work and supporting scientific studies, contributing to the education of scientists, conducting studies to solve the academic problems, will be provided with an environment to contact each other directly.

All applications and related procedures regarding the journal established for the publication of various scientific researches in the field of engineering and science can be carried out at the web-site, www.apjes.com. It should be stated that all the scientific responsibilities belong to the authors of the articles

Publication Fees: No fee required (no article submission charges or processing charges).

Volume 8 - Issue 1 - Jan 28, 2020
 1. Performance Analysis of Machine Learning and Bioinformatics Applications on High Performance Computing Systems
  Pages 1 - 14
  Zafer AYDIN
 2. Kitosan-Vermikülit Kompoziti Kullanılarak Sulu Çözeltiden Etkin Kurşun Giderimi: Denge, Kinetik ve Termodinamik Çalışmalar
  Pages 15 - 21
  Zeynep Mine ŞENOL
 3. Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi
  Pages 22 - 35
  Sena AZDEMİR , Mucahit Fatih BALLI , Muhammet ERİKLİ , Çağrı SEL
 4. Investigation of Structural and Morphological Properties of ZnO Nanoflowers on Biocompatible Polymeric Substrate
  Pages 36 - 40
  Sinan TEMEL , Fatma Özge GÖKMEN , Elif YAMAN
 5. Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi
  Pages 41 - 48
  Tuğba TUNACAN , Tuğba NİZAM , Burcu TEZCAN
 6. Etnobotanik Amaçlı Kullanılan Origanum acutidens Bitkisinin Toplam Fenolik-Flovonoid İçeriği, Fenolik Bileşikleri ve Element Analizi
  Pages 49 - 55
  Mehmet FİDAN , İbrahim TEĞİN , Mehmet Emre EREZ , Süleyman Mesut PINAR , Hüseyin EROĞLU
 7. Uçucu Kül Ve Mermer Tozu Katkılarının Zeminin Stabilizasyonuna ve Donma-Çözülmesine Etkisinin Araştırılması
  Pages 56 - 61
  Fatih YILMAZ
 8. Tokat Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi ve Yenilebilir Bitkilerin Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 62 - 69
  Sibel ULCAY , Gülcan ŞENEL
 9. Kırmızı Çamurdan Değerli Elementlerin Geri Kazanımına Yönelik Yapılan Araştırmaların Derlenmesi
  Pages 70 - 78
  Said ERAY
 10. Compact Single-Band Monopole Antenna With C-Shaped And S-Shaped Meander Strips For 4.5G Applications
  Pages 79 - 83
  Cihat ŞEKER , Muhammet Tahir GUNESER
 11. Structural and Optical Properties of Sb Doped CuO Films
  Pages 84 - 90
  Şilan BATURAY
 12. Bira Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon ile Arıtımı ve Hibrit Elektrot Bağlantısının Etkisi
  Pages 91 - 101
  Murat EYVAZ
 13. Numerical Investigation for Moment-Curvature Relationship of CFRP Jacketed RC Columns
  Pages 102 - 111
  M. Nadir Olabi , Naci ÇAĞLAR , Nurdan G. KOROGLU
 14. Toz Metalurjisi Yöntemiyle Mg-Sn Alaşımı Üretimi ve Karakterizasyonu
  Pages 112 - 119
  Azim GÖKÇE
 15. Yol Gözlemleyicisi Kullanarak Parametrik Belirsizlik İçeren MR Damperli Süspansiyon Sisteminin Yarı Aktif Doğrusal Olmayan Uyarlamalı Kontrolü
  Pages 120 - 127
  Mahmut PAKSOY , Gökhan KARARSIZ , Muzaffer METİN
 16. Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli
  Pages 128 - 138
  Merve CENGİZ TOKLU , İrem BOZKURT , Burcu SEKMEN
 17. Atıksu Arıtma Tesislerinden Elde Edilen Hidroelektrik Üretiminin Türkiye Mesken Elektrik Talebini Karşılama Oranı
  Pages 139 - 145
  Burhan BARAN
 18. Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Uzun Dönemli Stajyerlerin Firma Yerlerinin Belirlenmesi: Uygulamalı Eğitim Modelinde Uygulanması
  Pages 146 - 154
  Hanife PALABIYIK , İbrahim ÇİL , Merve CENGİZ TOKLU
 19. Bitkilerde Tuz Toleransının Fizyolojik ve Biyokimyasal Bileşenleri
  Pages 155 - 174
  Ali DOĞRU , Serkan CANAVAR
 20. Importance of Attribute Selection for Parkinson Disease
  Pages 175 - 180
  Kemal AKYOL , Şafak BAYIR , Baha ŞEN
 21. The Effect of the Change of Impeller Speed on the Droplet Size Distribution of Pickering Emulsions in a Baffled Stirred Tank
  Pages 181 - 192
  Usman Kayode ABDULRASAQ , İnci AYRANCİ
 22. Determination of Ceramic Cutting Tool Performance on Machining of Steel (PMD23) Produced by Powder
  Pages 193 - 198
  Aslan ÇOBAN
 23. Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi
  Pages 199 - 207
  Feyza GÜRBÜZ
 24. Döner (Spin) Kaplama ile İki Boyutlu Polimerik Nanokompozitlerin Geniş Alanlı Üretimleri
  Pages 208 - 216
  Numan GÖZÜBENLİ
Indexes and Platforms
Creative Commons License