Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 189 - 207 2019-08-16

SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI
THE EFFECTS OF POLITICAL CRISES ON TURKEY'S FOREIGN TRADE: PASTOR BRUNSON CASE

Yunus Emre Sürmen [1]


Uluslararası arenada küresel güçlerin etkinliği ve çıkar çatışmaları günden güne artmaktadır. Ülkelerin resmi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ve uygulanan çeşitli yaptırımlar çoğu zaman siyasi krizlerle sonuçlanmaktadır. Oluşan bu durum, anlaşmazlığa taraf ülkelerin siyasi ve ekonomik ilişkilerini etkilemektedir. Ekonominin temel yapı taşlarından biri olan “ ticaretin” azalması, sadece anlaşmazlığa taraf bu ülkeleri değil, aynı zamanda bu ülkelerin ekonomik ilişki içerisinde olduğu diğer ülkeleri ve sektörleri de etkilemektedir. Türkiye’nin İsrail ile yaşadığı Mavi Marmara krizi, Rusya ile yaşadığı uçak krizi ve ABD ile yaşadığı Rahip Brunson krizi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Krizler çoğu zaman ikili ilişkilerde ve iki ülke ticaretinde belirgin negatif etki yaratmasına rağmen,  kısmi etkilerinin olduğu veya hiç etkilemediği durumlar da olmuştur. İşte bu çalışma da, Türkiye ve ABD arasında yaşanan siyasi krizin, Türkiye’nin dış ticareti açısından kısmi etki ile sonuçlandığını ortaya koymuştur.

In the international arena, suppressive control of global powers and conflicts of interest are gradually increasing. Offical statements made by the governmental authorities of the countries and various imposed sanctions, result with political crisis. This situation affects the political and economic relations of countries of non-agreement. The decline of “trade”, one of the cornerstones of economy, affects not only the party countries of non-agreement but also other countries which have economic relations with them and also the other sectors. Indeed, Mavi Marmara crisis experienced between Turkey and Israel, the military plane crash crisis between Turkey and Russia and the priest Brunson crisis between Turkey and the US may be shown up as examples of this situation. Although the effects of the crisis have often had substantial negative effects on bilateral relations and the trade between the related countries, there have been cases of partial effect or no effect as well. Here in this study, it is concluded that in terms of Turkey’s foreign trade, the political crisis between Turkey-USA has resulted with minor effect.

 • Abuzer, P., Önder, İ., ve Gümüş, E. (2016). Maliye Politikası II, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Aktan, C.C. ve Şen, H. (2001). “Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye Dergisi, 2(42), 1.
 • Aktaş, H. ve Güntay, V. (2013), “Mavi Marmara Krizi”, H. Çakmak (Ed.), Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924-2014, 383-389, Kripto Basımevi.
 • Ateş, D. (2010). “Küresel Ekonomik Kriz, Devlet, Dış Politika”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 195-197.
 • Bakırtaş, İ. ve Tekinşen, A. (2004). “Dünya Savaşları ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin Ekonomi Politiği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (12), 83-85.
 • Baran, H., “İşletmelerde Kriz Yönetimi (II)”, http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/isletmelerde_kriz_yonetimi_ii_h_baran_26.04.2012%2023-09-02.pdf, (Erişim Tarihi : 16.01.2019).
 • BBC (2018). https://www.bbc.com/turkce/46634495, (Erişim Tarihi : 16.02.2019).
 • Bloomberg (2018). https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/10/erdogan-tells-turkish-people-trust-god-lira-tumbles-us-row/, (Erişim Tarihi : 06.02.2019).
 • Bulut, C. (2006). Ekonomik Yapı ve Politika Analizi, İstanbul: Der Yayınları.
 • Cambridge Dictionary (2019). https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/crisis, (Erişim Tarihi : 14.01.2019).
 • CNBC (2018). https://www.cnbc.com/2018/08/14/turkish-lira-recovers-sharply-against-the-dollar-after-record-nosedive.html, (Erişim Tarihi : 03.02.2019).
 • Çetin, E. ve Savrul, M. (2006). “Türkiye’de 1980 Sonrası Liberalleşme Sürecinde Dış Ticaretteki Gelişmelerin Türkiye’nin Cari Açığına Etkisi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 511-521.
 • Çopuroğlu, Ö. ve Karpuzcu, T. (2017). “Krizlerin Yön Verdiği Türk - Rus İlişkilerine Uçak Krizine Kadar Analitik Bir Bakış: 2004 - 2016”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 477-478.
 • Danışoğlu, A. Ç. (2007). “Para Krizleri: Türkiye'de Yaşanmış Krizlerin Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 1-11.
 • Darıcılı, A. B. ve Özdal B. (2017). “Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Kapasitesini Oluşturan Enstrümanların Analizi”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (BİLİG), Avrasya'nın Siyasal İktisadı Özel Sayısı, ss. 136-139.
 • Deardorff, A.V. (2008), “Dünya Ekonomisi ve Dünya Ticaret Sistemi Nereye Gidiyor?”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Dergisi, 3(1-2), 2-3.
 • Drazen, A.(2000). Political Economy in Macroeconomics, Princeton: Princeton University Press.
 • Erkan, H. Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Türkiye Ekonomisi, https://slideplayer.biz.tr/slide/2845854/ ,(Erişim Tarihi : 18.01.2019).
 • Flynn, J. J. (1967). Çağdaş İktisatçılar. (E. Tuncalı, Çev.) İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • İnternethaber (2019). https://www.internethaber.com/melania-trump-feto-okulunu-ziyaret-etti-2005340h.htm, (Erişim Tarihi : 06.03.2019).
 • Karagöl, E. T. (2013). “Ak Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi”, Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 27-30.
 • Kasapoğlu, C. (2012). “The Turkısh-Israeli Relations Under The Davutoğlu”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 9-14.
 • Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (2005). Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Kışlalı, A.T. (2006). Siyasal Sistemler, İstanbul: İmge Kitapevi.
 • Koyuncu, M. ve Şenses, F. (2004). “Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri”, ERC Working Papers in Economics, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • NTV (2019). https://www.ntv.com.tr/dunya/trump-turkiyeyivergi-muafiyeti-programindan-cikardi,Po0b-WmgO0SI-GDZ6JmDuA, (Erişim Tarihi : 05.03.2019).
 • Parasız, İ. (1998). Türkiye Ekonomisi 1923'ten Günümüze İktisat ve İstikrar Politikaları Uygulamaları, Bursa: Ezgi Kitapevi Yayınları.
 • Sandıklı, A. (2018). Uluslararası Ekonomi Politik, http://www.bilgesam.org/incele/255/-uluslararas%C4%B1-ekonomi-politik/#.XHzLSKIzaM- (Erişim Tarihi : 18.01.2019).
 • Şentürk, İ. (2014). “Türk Hukukunda Siyasi Parti Sicillerinin Tutulması”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 468-469.
 • Sputnik News (2019). https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201902081037588368-abd-turkiye-arasinda-guvenli-bolge-anlasmazliklar-suriye/ , (Erişim Tarihi : 12.02.2019).
 • The Guardian (2015). https://www.theguardian.com/world/2015/nov/26/hollandes-anti-isis-talks-with-putin-complicated-by-downing-of-russian-jet , (Erişim Tarihi : 29.01.2019).
 • The Guardian (2018). https://www.theguardian.com/world/2018/jul/25/turkey-andrew-brunson-american-pastor-released-house-arrest , (Erişim Tarihi : 01.02.2019).
 • The Telegraph-News (2018) https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/10/erdogan-tells-turkish-people-trust-god-lira-tumbles-us-row/, (Erişim Tarihi : 06.02.2019).
 • TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi (2019). http://www.tim.org.tr/tr/inpressdt-3d32722c-2828-4995-9b7b-33804b34e430.html, (Erişim Tarihi: 05.02.2019).
 • Trademap (2019). https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c376%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 (Erişim Tarihi: 08.02.2019).
 • Topal, A.H. (2004). “İsrail’in Gazze Ablukası Ve Mavi Marmara Saldırısı”, Public and Private International Law Bulletin, 32(1), 107-112.
 • Uludağ, İ. ve Arıcan, E. (2003). Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Der Yayınları.
 • USA Today (2018). https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/10/12/american-pastor-andrew-brunson-released-detention-turkey/1612749002/, (Erişim Tarihi : 04.02.2019).
 • USA Today (2018). https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-01/u-s-sanctions-two-top-turkish-ministers-over-pastor-s-detention, (Erişim Tarihi : 02.02.2019).
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4031-8676
Author: Yunus Emre Sürmen
Institution: BURSA TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 16, 2019

Bibtex @research article { arhuss599732, journal = {Academic Review of Humanities and Social Sciences}, issn = {2636-7645}, eissn = {2636-7645}, address = {Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yıldırım Kampüsü 152 Evler Mh. No:85 16330 Yıldırım / Bursa}, publisher = {Bursa Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {189 - 207}, doi = {}, title = {SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI}, key = {cite}, author = {Sürmen, Yunus Emre} }
APA Sürmen, Y . (2019). SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI. Academic Review of Humanities and Social Sciences , 2 (2) , 189-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/arhuss/issue/47901/599732
MLA Sürmen, Y . "SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI". Academic Review of Humanities and Social Sciences 2 (2019 ): 189-207 <https://dergipark.org.tr/en/pub/arhuss/issue/47901/599732>
Chicago Sürmen, Y . "SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI". Academic Review of Humanities and Social Sciences 2 (2019 ): 189-207
RIS TY - JOUR T1 - SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI AU - Yunus Emre Sürmen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Academic Review of Humanities and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 207 VL - 2 IS - 2 SN - 2636-7645-2636-7645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Review of Humanities and Social Sciences SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI %A Yunus Emre Sürmen %T SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI %D 2019 %J Academic Review of Humanities and Social Sciences %P 2636-7645-2636-7645 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Sürmen, Yunus Emre . "SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI". Academic Review of Humanities and Social Sciences 2 / 2 (August 2019): 189-207 .
AMA Sürmen Y . SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI. ARHUSS. 2019; 2(2): 189-207.
Vancouver Sürmen Y . SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI. Academic Review of Humanities and Social Sciences. 2019; 2(2): 207-189.