Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 62 - 73 2020-12-31

YAPAY VASKÜLER GREFTİN İPEK FİBROİN VE KURKUMİN İLE KAPLANMASI
COATING OF ARTIFICIAL VASCULAR GRAFT WITH SILK FIBROIN AND CURCUMIN

Merve Deniz KÖSE [1] , Oguz BAYRAKTAR [2]


Bu çalışma, ipek fibroin (SF) çözeltisi ile kaplanarak Dacron yüzey özelliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Yapay greftlerde en büyük zorluk olan kan pıhtılaşma riskini azaltmak için zerdeçal ekstraktının eklenmesiyle ipek fibroin ile yüzey modifikasyonu yapılmıştır. Bu çalışmada, antikoagülan ajanın salımını kontrol etmek ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için greftin yüzeyinin kaplamasında kullanılan ipek fibroin iki farklı yöntemle hazırlanmıştır. İlk yöntem Ajisawa yöntemi, ikincisi ise ipek fibroinin formik asitte çözünmesi yöntemidir. Bu iki yöntemin her ikisi de materyal ve yöntem bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Antikoagülan ajan olarak zerdeçal ektraktı tercih edilmştir. Elde edilen greftlerin karakterizasyonu Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi ile yapılmıştır. Salım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, ipek fibroinin gözenekliliği azaltmak ve Dacron'u kaplamak için iyi bir kaplama malzemesi olduğunu göstermiştir. İpek fibroin ile kaplanarak, zerdeçal ekstraktının kontrollü salımı elde edilebilmiştir.

This study aims to enhance the surface property of Dacron by coating with the silk fibroin (SF) solution. Surface modification with silk fibroin was done with the addition of turmeric extract, in order to reduce the risk of blood clotting which is the biggest challenge with artificial grafts. In this study, silk fibroin was prepared by two different methods to coat the surface of the graft to get a smooth surface to control the release of the anticoagulation agent. The first method was the Ajisawa method and the second one was the dissolution of silk fibroin in the formic acid. Both of the two methods were explained in detail in the materials and methods part. As anticoagulation agent turmeric extract was preferred. Characterization of obtained grafts was done with Fourier-Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. Release studies were performed. Obtained data showed that silk fibroin is a good coating material for reducing porosity and coating Dacron. By coating with silk fibroin, the controlled release of the turmeric extract can be achieved.
  • Ajisawa, A. (1997). Dissolution aqueous of silk fibroin with calciumchloride / ethanol solution. The Journal of Sericultural Science of Japan, 67(2), 91–94.
  • Cao, T. T., & Zhang, Y. Q. (2016). Processing and characterization of silk sericin from Bombyx mori and its application in biomaterials and biomedicines. Materials Science and Engineering C, 61, 940–952.
Primary Language en
Subjects Materials Science, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0307-6417
Author: Merve Deniz KÖSE
Institution: EGE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4210-2825
Author: Oguz BAYRAKTAR (Primary Author)
Institution: EGE UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Köse, M , Bayraktar, O . (2020). COATING OF ARTIFICIAL VASCULAR GRAFT WITH SILK FIBROIN AND CURCUMIN . ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts , 2 (2) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/artgrid/issue/59446/766249