Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 98 - 109 2020-12-31

İNCİR ODUNUNDA SHORE - D SERTLİK DEĞERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SHORE - D HARDNESS AND SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS ON FIG WOOD

Ümit AYATA [1] , Tuncer DİLİK [2]


İncir ağacı, ülkemizde farklı bölgelerde yetişmekte olup, ihracat ve ithalata sahip meyvesi ile önem taşıyan bir ağaç türüdür. Son zamanlardaki teknolojik gelişmeye paralel olarak bilimsel araştırmaların ikame malzemeler ve türler üzerine yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, incir ağacı odununun ikame malzeme ve kullanım olanaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalara alt yapı oluşturması amacıyla planlanmış olan bu çalışmada; Ahşap işleme teknolojisi açısından önemli sayılan özelliklerden biri olarak, incir odununda, shore - D sertlik değerinin ve farklı tanecik numaralarına sahip zımparalar (80, 100, 120, 150, 180 ve 220) ile zımparalanmış yüzeylere ait yüzey pürüzlülüğü parametreleri (Ra, Rz ve Rq) belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, shore - D sertlik değeri 58.60 olarak belirlenmiş ve yüzey pürüzlülüğüne ait varyans analizlerinin anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, zımpara numarasının artması ile pürüzlülük parametrelerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

İncir ağacı, ülkemizde farklı bölgelerde yetişmekte olup, ihracat ve ithalata sahip meyvesi ile önem taşıyan bir ağaç türü olmaktadır. Son zamanlardaki teknolojik gelişmeye paralel olarak bilimsel araştırmaların ikame malzemeler ve türler üzerine yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, incir ağacı odununun ikame malzeme ve kullanım olanaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalara alt yapı oluşturması amacıyla planlanmış olan bu çalışmada; Ahşap işleme teknolojisi açısından önemli sayılan özelliklerden biri olarak, incir odununda, shore - D sertlik değerinin ve farklı tanecik numaralarına sahip zımparalar (80, 100, 120, 150, 180 ve 220) ile zımparalanmış yüzeylere ait yüzey pürüzlülüğü parametreleri (Ra, Rz ve Rq) araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, shore - D sertlik değeri 58.60 olarak belirlenmiş ve yüzey pürüzlülüğüne ait varyans analizlerinin anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, zımpara numarasının artması ile pürüzlülük parametrelerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Akçay, Ç., (2020). Determination of decay, larvae resistance, water uptake, color, and hardness properties of wood impregnated with honeybee wax, BioResources, 15(4): 8339-8354. DOI: 10.15376/biores.15.4.8339-8354.
 • ASTM D 2240, (2010). Standard test method for rubber property-durometer hardness, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, Pennsylvania, United States.
 • Ayata, Ü., (2020). Ayous odununun bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve ısıl işlemden sonra renk ve parlaklık özellikleri, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 3(1): 22-33. DOI: 10.33725/mamad.724596.
 • Ayata, Ü., ve Bal, B.C., (2019a). Maun (Swietenia mahagoni L.) odununda yüzey pürüzlülüğü üzerine zımparalama ve planyanın etkisi, Avrasya 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 27-29 Eylül, Kiev, Ukrayna, 19-22.
 • Ayata, Ü., ve Bal, B.C., (2019b). Sapsız meşe (Quercus petreae L.) odununda statik sertlik tayini ve yüzey pürüzlülüğü parametreleri, ISPEC 2. Uluslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 27-29 Eylül, Kiev, Ukrayna, 22-28.
 • Ayata, Ü., ve Bal, B.C., (2019c). Amerikan ceviz odununda yüzey pürüzlülüğü, janka sertlik değeri ve çivi tutma direncinin belirlenmesi, Çukurova 3. Uluslararası Yenilikçi Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 3-6 Ekim, Adana, Türkiye, 440-448.
 • Ayata, Ü., ve Bal, B.C., (2019d). Kızılağaç odununda statik sertlik, yüzey pürüzlülüğü ve çivi tutma direncinin belirlenmesi, III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Ekim, Kahramanmaraş, Türkiye, 921-926.
 • Ayata, Ü., ve Bal, B.C., (2019e). Dibétou odununda yüzey pürüzlülüğü parametrelerinin araştırılması, Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 15-17 Kasım, Adana, Türkiye, 646-651.
 • Ayata, Ü., ve Bal, B.C., (2019f). Dabema (Piptadeniastrum africanum Brenan) odununda bazı yüzey özelliklerinin belirlenmesi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Araştırma Makaleleri, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, Türkiye, Genel Yayın Yönetmeni: Atilla Atik, Editörler: İsmet DAŞDEMİR, Hüseyin Atilla ATİK, 16 Aralık 2019, 252-266. Matbaa Sertifika No: 42539, Yayıncı Sertifika No: 15476, ISBN: 978-625-7958-10-3.
 • Ayata, Ü., ve Bal, B.C., (2020). Tiama, limon ve malta eriği odunlarının zımparalanmasında zımpara tanecik büyüklüğünün yüzey pürüzlülüğüne etkisi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, Türkiye, Genel Yayın Yönetmeni: Eda Altunel, Editörler: Nigar Yarpuz Bozdoğan, 19 Eylül 2020, 65-81. ISBN: 978-625-7243-66-7.
 • Bekhta, P., Hiziroglu, S., and Shepelyuk, O., (2009). Properties of plywood manufactured from compressed veneer as building material, Materials & Design, 30(4): 947-953. DOI: 10.1016/j.matdes.2008.07.001.
 • Boliani, A.C., Ferreira, A.F.A., Monteiro, L.N.H., Silva, M.S.C., and Rombola, A.D., (2019). Advances in propagation of Ficus carica L., Revista Brasileira de Fruticultura, 41(3): 1-13. DOI: 10.1590/0100-29452019026.
 • Bremaud, I., Gril, J., and Thibaut, B., (2011). Anisotropy of wood vibrational properties: dependence on grain angle and review of literature data, Wood Science and Technology, 45: 735-754. DOI: 10.1007/s00226-010-0393-8.
 • Büyüksarı, Ü., (2006). Bölge farklılığının kayın gövdeli akçaağaç (Acer trautvetteri Medw.) odununun bazı teknolojik özellikleri üzerine etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Düzce.
 • Cavus, V., Sahin, S., Esteves, B., and Ayata, U., (2019). Determination of thermal conductivity properties in some wood species obtained from Turkey, Bioresources, 14(3): 6709-6715. DOI: 10.15376/biores.14.3.6709-6715.
 • Chevallier, A., (1996). The Encyclopedia of Medicinal Plants Dorling Kindersley, London, ISBN: 9-780751-303148.
 • Chiej, R., (1984). Encyclopaedia of Medicinal Plants, MacDonald, ISBN: 0-356-10541-5.
 • Chu, D., Xue, L., Zhang, Y., Kang, L., and Mu, J., (2016). Surface characteristics of poplar wood with high-temperature heat treatment: wettability and surface brittleness, BioResources, 11(3): 6948-6967. DOI: 10.15376/biores.11.3.6948-6967.
 • Çügen, İ., (2011). Orman ormancılık kavramları ve terimleri sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman), Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı, Turhan Kitapevi, 1409 sayfa, Ankara. ISBN: 978-605-5593-32-2.
 • Devi, R.R., Ali, I., and Maji, T.K., (2003). Chemical modification of rubber wood with styrene in combination with a crosslinker: effect on dimensional stability and strength property, Bioresource Technology, 88: 185-188. DOI: 10.1016/S0960-8524(03)00003-8.
 • Devi, R.R., and Maji, T.K., (2012). Chemical modification of simul wood with styrene-acrylonitrile copolymer and organically modified nanoclay, Wood Science and Technology, 46: 299-315. DOI 10.1007/s00226-011-0406-2.
 • Dong, Y., Yan, Y., Zhang, S., Li, J., and Wang, J., (2015). Flammability and physical-mechanical properties assessment of wood treated with furfuryl alcohol and nano-SiO2, European Journal of Wood and Wood Products, 73: 457-464. DOI: 10.1007/s00107-015-0896-y.
 • Dos Santos, P.S.B., Erdocia, X., Gatto, D.A., and Labidi, J., (2016). Bio-oil from base-catalyzed depolymerization of organosolv lignin as an antifungal agent for wood, Wood Science and Technology, 50(3): 599-615. DOI: 10.1007/s00226-015-0795-8.
 • Duke, J.A., and Ayensu, E.S., (1985). Medicinal Plants of China Reference Publications, Inc. 1985 ISBN 0-917256-20-4.
 • Grellmann, W., and Seidler, S., (2014). Part 3: Mechanical and Thermomechanical Properties of Polymers: Subvolume A: Polymer Solids and Polymer Melts (Landolt-Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology - New Series) 2014th Edition, Karl-Friedrich Arndt (Editor), Manfred Dieter Lechner(Editor), Christian Bierögel (Contributor), Ines Kotter (Contributor), Ralf Lach (Contributor), Beate Langer (Contributor), Katrin Reincke (Contributor), Vasiliki-Maria Archodoulaki (Contributor). DOI 10.1007/978-3-642-55166-6.
 • Grieve, (1984). A Modern Herbal. Penguin 1984 ISBN 0-14-046-440-9.
 • Hansson, l., and Antti, A.L., (2006). The effect of drying method and temperature level on the hardness of wood. Journal of Materials Processing Technology, 171(3): 467-470. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2005.08.007.
 • Hatano, K.I., Kubota, K., and Tanokura, M., (2008). Investigation of chemical structure of nonprotein proteinase inhibitors from dried figs, Food Chemistry, 107(1): 305-311. DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.08.029.
 • Hazarika, A., and Maji, T.K., (2013). Effect of different crosslinkers on properties of melamine formaldehyde-furfuryl alcohol copolymer/montmorillonite impregnated softwood (Ficus hispida), Polymer Engineering and Science, 53: 1394-1404. DOI: 10.1002/pen.23391.
 • ISO 16610-21, (2011). Geometrical Product Specifications (GPS) - Filtration - Part 21: Linear Profile Filters: Gaussian Filters, Standard.
 • ISO 554, (1976). Standard Atmospheres for Conditioning and/or Testing - Specifications, International Organization for Standardization.
 • Kenrick, W., (1844). The New American Orchardist, Or an Account of the Most Valuable Varieties of Fruit, Adapted to Cultivation in the Climate of the United States, from the Latitude of 250 to 540, with Their Uses, Modes of Culture, &c. Also a Brief Description of the Most Ornamental Forest Trees, Shrubs, Flowers, 461 pages.
 • Kislev, ME, Hartmann, A, and Bar-yosef, O., (2006). Early domesticated fig in the Jordan Valley, Science, 312(5778): 1372-1374. DOI: 10.1126/science.1125910.
 • Korkut, I., and Donertas, M.A., (2007). The influence of feed rate and cutting speed on the cutting forces, surface roughness and tool-chip contact length duringface milling, Materials & Design, 28(1): 308-312. DOI: 10.1016/j.matdes.2005.06.002.
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M., Pawlus, A.D., and Newman, R.A., (2008). Ficus spp. (fig): Ethnobotany and potential as anticancer andanti-inflammatory agents, Journal of Ethnopharmacology, 119(2): 195-213. DOI: 10.1016/j.jep.2008.06.025.
 • Li, J., Zhang, A., Zhang, S., Gao, Q., Chen, H., Zhang, W., and Li, J., (2018). High-performance imitation precious wood from low-cost poplar wood via high-rate permeability of phenolic resins, Polymer Composites, 39(7): 2431-3440. DOI: 10.1002/pc.24226.
 • Lodhil, F., Bradley, M.V., and Crane, J.C., (1969). Auxins and gibberellin-like substances in parthenocarpic and non-parthenocarpic syconia of Ficus carica L., CV. King, Plant Physiology, 44: 555-561.
 • Magoss, E., (2008). General regularities of wood surface roughness, Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, 4(1): 81-93.
 • Mattos, B.D., Cademartori, P.H.G., Missio, A.L., Gatto, D.A., and Magalhaes, W.L.E., (2015). Wood-polymer composites prepared by free radicalin situ polymerization of methacrylate monomersinto fast-growing pinewood, Wood Science and Technology, 49: 1281-1294. DOI: 10.1007/s00226-015-0761-5.
 • Odabaş Serin, Z., ve Kılıç Penezoğlu, M., (2020). İncir (Ficus carica) odunun kimyasal, fiziksel ve morfolojik özellikleri, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 19: 843-849.
 • Polunin, O., and Huxley, A., (1987). Flowers of the Mediterranean, Hogarth Press, ISBN 0-7012-0784-1.
 • Sarıbaş, M., (2016). Ormancılık Terimler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 676 sayfa, ISBN: 978-975-16-3199-2.
 • Sulaiman, O., Hashim, R., Subari, K., and Liang, C.K., (2009). Effect of sanding on surface roughness of rubberwood, Journal of Materials Processing Technology, 209: 3949-3955.
 • Şanıvar, N., ve Zorlu, İ., (1980). Ağaç işleri gereç bilgisi temel ders kitabı, Mesleki Ve Teknik Öğretim Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, Etüd ve Programlama Dairesi Yayınları No: 43, 472 sayfa.
 • Taylor, J.B., Carrano, A.L., and Lemaster, R.L., (1999). Quantification of process parameters in a wood sanding operation. Forest Products Journal, 49(5): 41-46.
 • Tiburcio, U.F.O., (2009). Medição e análise do acabamento superficial da madeira de eucalipto na usinagem de torneamento cilíndrico e lixamento. 2009. 101 p. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2009.
 • Varanda, L.D., Alves, M.C.S., Gonçalves, M.T.T., and Santiago, L.F.F., (2010). Influência das varáveis no lixamento tubular na qualidade das peças de Eucalyptus grandis, Cerne, Lavras, 16: 23-32.
 • Vinson, J.A., (1999). The functional food properties of figs, Cereal Foods World, 44(2): 82-87.
 • Vitosytė, J., Ukvalbergienė, K., and Keturakis, G., (2015). Roughness of sanded wood surface: an ımpact of wood species, grain direction and grit size of abrasive material, Materials Science, 21(2): 255-259. DOI: 10.5755/j01. mm.21.2.5882.
 • Wood Handbook, (1999). Wood as an Engineering Material, Forest ProductsSociety, Madison, Wisconsin, USA.
 • Yaman, B., (2014). Anatomical differences between stem and branch wood of Ficus carica L. subsp. carica. Modern Phytomorphology, 6: 79-83. DOI: 10.5281/zenodo.160449.
 • Yan, Y., Dong, Y., Li, J., Zhang, S., Xia, C., Shi, S.Q., and Cai, L., (2015). Enhancement of mechanical and thermal properties of poplar through the treatment of glyoxal-urea/nano-SiO2, Royal Society of Chemistry Advances, 5(67): 54148-54155. DOI: 10.1039/C5RA07294H.
Primary Language tr
Subjects Materials Science, Paper and Wood
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6787-7822
Author: Ümit AYATA (Primary Author)
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2598-2085
Author: Tuncer DİLİK
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Ayata, Ü , Dilik, T . (2020). İNCİR ODUNUNDA SHORE - D SERTLİK DEĞERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ . ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts , 2 (2) , 98-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/artgrid/issue/59446/830515