Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-808X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi |


Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki deneysel ve kuramsal çalışmaları kapsayan bir dergidir. Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki gelişmelerin takip edilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel ve uygulamalı gelişmelere katkıda bulunulması ve özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri ve derlemeler için kaynak oluşturulması amacıyla yayınlanır.

Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi bilimsel ve hakemli bir dergi olup mühendislik ve fen bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayımlamaktadır. Açık kaynak yayın politikasını benimseyen dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez online yayınlanmaktadır.

Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2667-808X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi |
Cover Image


Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki deneysel ve kuramsal çalışmaları kapsayan bir dergidir. Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki gelişmelerin takip edilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel ve uygulamalı gelişmelere katkıda bulunulması ve özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri ve derlemeler için kaynak oluşturulması amacıyla yayınlanır.

Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi bilimsel ve hakemli bir dergi olup mühendislik ve fen bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayımlamaktadır. Açık kaynak yayın politikasını benimseyen dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez online yayınlanmaktadır.

Cilt-3 Sayı-1 Last Issue
Volume 3 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Low-velocity impact analysis of laminated composite plates and shells with generalized differential quadrature method
  Pages 1 - 24
  Hasan KURTARAN
 2. Drop-weight impact behavior of paper under spherical impactors
  Pages 25 - 33
  Ahmet Refah TORUN , Furkan Nuri KARAOĞLU , Şeyma Helin KAYA , Elif KUŞVURAN , Naghdali CHOUPANİ
 3. Investigation of extraction of bastnaesite ore by alkaline leaching
  Pages 34 - 40
  Tuğba Deniz TOMBAL KARA , İlgin KURŞUN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2018-2020