e-ISSN: 2667-808X
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Cover Image
       

Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki deneysel ve kuramsal çalışmaları kapsayan bir dergidir. Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki gelişmelerin takip edilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel ve uygulamalı gelişmelere katkıda bulunulması ve özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri ve derlemeler için kaynak oluşturulması amacıyla yayınlanır.

Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi bilimsel ve hakemli bir dergi olup mühendislik ve fen bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayımlamaktadır. Açık kaynak yayın politikasını benimseyen dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez online yayınlanmaktadır.

Contact Journal History