Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 84 - 101, 31.05.2022
https://doi.org/10.55119/artuklu.1103646

Abstract

Bu çalışmada COVID-19 salgınının insan sağlığına karşı oluşturduğu riskler sonucu ekonomik ve sosyal hayatta meydana getirdiği etkilere değinilmiş ve Türkiye’de enerji tüketimine etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda sektör bazında enerji tüketim miktarları ile net elektrik üretim ve tüketim miktarlarına ait verilere tablolarda yer verilmiş, enerji türleri bazında nihai enerji tüketim miktarları ile 2019 ve 2020 yılında iç piyasaya sunulan elektrik miktarları grafiklerle gösterilmiştir. İncelemede, salgının Türkiye’de ilk görülmeye başladığı 2020 Mart ayından itibaren elektrik tüketim miktarında bir önceki yıla göre azalış eğilimi başlamış ve tam kapanmanın uygulandığı aylarda elektrik tüketiminde yaklaşık %16 oranında azalış meydana geldiği tespit edilmiştir. Kapanma önlemlerinin uygulandığı aylarda konutlarda enerji tüketimi artmış ancak sanayi, ulaşım, hizmet gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin çalışmalarının durdurulmasıyla enerji talebinde azalış olmuştur.

References

 • Acar, A., & Saygın, D. (2020). COVID-19 Dönemınde Dünyada ve Türkıye’de Enerjı Dönüşümüne Bakış. İstanbul: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişimi. 01 08, 2022 tarihinde https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20201124-20110342.pdf adresinden alındı
 • Akhtaruzzaman, M., Boubaker, S., Chiah, M., & Zhong, A. (2020). COVID− 19 and oil price risk exposure. Finance Research Letters, 42, 101882, 1-7. doi:https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101882
 • Aktar, M., Alam, M., & Al-Amin, A. (2021). Global economic crisis, energy use, CO2 emissions, and policy roadmap amid COVID-19. Sustainable Production and Consumption 26,, 770-781.
 • Apergis, E., & Apergis, N. (2020). Can the COVID-19 Pandemic and Oil Prices Drive the US Partisan Conflict Index? Energy Research Letters, 1(1), 1-4.
 • Atay Polat, M. (2021). COVID-19 Pandemisinin Enerji ve Çevre Üzerine Etkileri: Türkiye-Avrupa Birliği Ülkelerinin Durumu. F. Tombak içinde, COVID-19 Pandemisinin İktisadi ve Sosyal Etkileri (1. Basım b., s. 301). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Bulut, M. (2021). Covid-19 Sürecinin Türkiye'nin Elektrik Enerjisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 3(1), 18-28.
 • Burki, T. (2020). The origin of SARS-CoV-2. Lancet Infect Dis. 20(9), 1018–1019.
 • Doğan, İ. (2021). COVID-19'un Borsa ve Petrol Fiyatları Performansı Üzerindeki Etkisi: Regime-Switch Yaklaşımı. F. Tombak içinde, COVID-19 Pandemisinin İktisadi ve Sosyal Etkileri (s. 301). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Eroğlu, H. (2021). Efects of Covid 19 outbreak on environment and renewable energy sector. Environment, Development and Sustainability, 23(4), 4782-4790.
 • Firik, B., & Irmak, E. (2021). Covid-19 Salgınının Türkiye Elektrik Profili Üzerindeki Erken Dönem Etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 9(1) , 40-56.
 • Fu, M., & Shen, H. (2020). COVID-19 and Corporate Performance in the Energy Industry. Energy Research Letters, 1(1), 1-5. doi:https://doi.org/10.46557/001c.12967
 • IEA. (2021, 04 07). Global Energy Review 2021. Economic impacts of Covid-19: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/economic-impacts-of-covid-19 adresinden alındı
 • IEA. (2022, 01 08). Covid-19. https://www.iea.org/topics/covid-19 adresinden alındı
 • Karadağ, H. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye Ekonomisinde Enerji Sektöründe Yaşanan Gelişmeler. Turkish Business Journal, 2(3), 11-23.
 • Kılınç Ata, N. (2021). COVID-19 Salgının Türkiye’nin Enerji Sektöründeki Etkileri ve Enerji Politikalarının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Ekonomik Yönlü Bir Yaklaşım. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 8(4), 61-75.
 • Mastropietro, P., Rodilla, P., & Batlle, C. (2020). Emergency Measures to Protect Energy Consumers During the Covid-19 Pan‐demic: A Global Review and Critical Analysis. Energy Research & Social Science, 101678, 1-21.
 • Muralidar, S., Ambi, S., Sekaran, S., & Krishnan, U. (2020). The emergence of COVID-19 as a global pandemic: Understanding the epidemiology, immune response and potential therapeutic targets of SARS-CoV-2. Biochimie. 179, 85–100.
 • Narayan, P. (2020). Oil Price News and COVID-19 - Is There Any Connection? Energy Research Letters, 1(1) 13176, 1-5.
 • Nghiem, L., Morgan, B., Donner, E., & Short, M. (2020). The COVID-19 pandemic: Considerations for the waste and wastewater services sector. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering (100006), 1-5.
 • PwC Global. (2022, 01 08). Energy industry and COVID-19 (coronavirus): strategising for the ‘new normal’. https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/energy-utilities-resources-coronavirus.html adresinden alındı
 • Şefik, S. (2020). An Early Impact Assessment Of The New Coronavirus (Covid-19) Outbreak On The Turkish Energy Sector. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES (s. 67-89). Çorum: Hitit University, Vocational School of Technical Sciences, Electrical and Energy.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020, 12 7). COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji Ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması, 1-28. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2021, 12 26). COVID-19 Bilgilendirme Platformu. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html adresinden alındı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2022, 01 08). COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu. https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77708/covid-19-asisi-cesitleri.html adresinden alındı
 • TEİAŞ. (2021, 12 26). Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Elektrik İstatistikleri: https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri adresinden alındı
 • WHO. (2020, 08 04). World Health Organization Estimating mortality from COVID-19. Scientific Brief: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19#:~:text=Calculating%20CFR%20Case%20fatality%20ratio,severity%20among%20detected%20cases%3A adresinden alındı
 • WHO. (2021, 12 26). World Health Organiztion. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 adresinden alındı
 • worldometers. (2021, 10 31). worldometer. https://www.worldometers.info/coronavirus/ adresinden alındı

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 84 - 101, 31.05.2022
https://doi.org/10.55119/artuklu.1103646

Abstract

References

 • Acar, A., & Saygın, D. (2020). COVID-19 Dönemınde Dünyada ve Türkıye’de Enerjı Dönüşümüne Bakış. İstanbul: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişimi. 01 08, 2022 tarihinde https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20201124-20110342.pdf adresinden alındı
 • Akhtaruzzaman, M., Boubaker, S., Chiah, M., & Zhong, A. (2020). COVID− 19 and oil price risk exposure. Finance Research Letters, 42, 101882, 1-7. doi:https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101882
 • Aktar, M., Alam, M., & Al-Amin, A. (2021). Global economic crisis, energy use, CO2 emissions, and policy roadmap amid COVID-19. Sustainable Production and Consumption 26,, 770-781.
 • Apergis, E., & Apergis, N. (2020). Can the COVID-19 Pandemic and Oil Prices Drive the US Partisan Conflict Index? Energy Research Letters, 1(1), 1-4.
 • Atay Polat, M. (2021). COVID-19 Pandemisinin Enerji ve Çevre Üzerine Etkileri: Türkiye-Avrupa Birliği Ülkelerinin Durumu. F. Tombak içinde, COVID-19 Pandemisinin İktisadi ve Sosyal Etkileri (1. Basım b., s. 301). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Bulut, M. (2021). Covid-19 Sürecinin Türkiye'nin Elektrik Enerjisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 3(1), 18-28.
 • Burki, T. (2020). The origin of SARS-CoV-2. Lancet Infect Dis. 20(9), 1018–1019.
 • Doğan, İ. (2021). COVID-19'un Borsa ve Petrol Fiyatları Performansı Üzerindeki Etkisi: Regime-Switch Yaklaşımı. F. Tombak içinde, COVID-19 Pandemisinin İktisadi ve Sosyal Etkileri (s. 301). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Eroğlu, H. (2021). Efects of Covid 19 outbreak on environment and renewable energy sector. Environment, Development and Sustainability, 23(4), 4782-4790.
 • Firik, B., & Irmak, E. (2021). Covid-19 Salgınının Türkiye Elektrik Profili Üzerindeki Erken Dönem Etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 9(1) , 40-56.
 • Fu, M., & Shen, H. (2020). COVID-19 and Corporate Performance in the Energy Industry. Energy Research Letters, 1(1), 1-5. doi:https://doi.org/10.46557/001c.12967
 • IEA. (2021, 04 07). Global Energy Review 2021. Economic impacts of Covid-19: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/economic-impacts-of-covid-19 adresinden alındı
 • IEA. (2022, 01 08). Covid-19. https://www.iea.org/topics/covid-19 adresinden alındı
 • Karadağ, H. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye Ekonomisinde Enerji Sektöründe Yaşanan Gelişmeler. Turkish Business Journal, 2(3), 11-23.
 • Kılınç Ata, N. (2021). COVID-19 Salgının Türkiye’nin Enerji Sektöründeki Etkileri ve Enerji Politikalarının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Ekonomik Yönlü Bir Yaklaşım. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 8(4), 61-75.
 • Mastropietro, P., Rodilla, P., & Batlle, C. (2020). Emergency Measures to Protect Energy Consumers During the Covid-19 Pan‐demic: A Global Review and Critical Analysis. Energy Research & Social Science, 101678, 1-21.
 • Muralidar, S., Ambi, S., Sekaran, S., & Krishnan, U. (2020). The emergence of COVID-19 as a global pandemic: Understanding the epidemiology, immune response and potential therapeutic targets of SARS-CoV-2. Biochimie. 179, 85–100.
 • Narayan, P. (2020). Oil Price News and COVID-19 - Is There Any Connection? Energy Research Letters, 1(1) 13176, 1-5.
 • Nghiem, L., Morgan, B., Donner, E., & Short, M. (2020). The COVID-19 pandemic: Considerations for the waste and wastewater services sector. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering (100006), 1-5.
 • PwC Global. (2022, 01 08). Energy industry and COVID-19 (coronavirus): strategising for the ‘new normal’. https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/energy-utilities-resources-coronavirus.html adresinden alındı
 • Şefik, S. (2020). An Early Impact Assessment Of The New Coronavirus (Covid-19) Outbreak On The Turkish Energy Sector. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES (s. 67-89). Çorum: Hitit University, Vocational School of Technical Sciences, Electrical and Energy.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020, 12 7). COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji Ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması, 1-28. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2021, 12 26). COVID-19 Bilgilendirme Platformu. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html adresinden alındı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2022, 01 08). COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu. https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77708/covid-19-asisi-cesitleri.html adresinden alındı
 • TEİAŞ. (2021, 12 26). Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Elektrik İstatistikleri: https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri adresinden alındı
 • WHO. (2020, 08 04). World Health Organization Estimating mortality from COVID-19. Scientific Brief: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19#:~:text=Calculating%20CFR%20Case%20fatality%20ratio,severity%20among%20detected%20cases%3A adresinden alındı
 • WHO. (2021, 12 26). World Health Organiztion. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 adresinden alındı
 • worldometers. (2021, 10 31). worldometer. https://www.worldometers.info/coronavirus/ adresinden alındı

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Baki ATEŞ> (Primary Author)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR)
0000-0002-5982-4341
Türkiye

Early Pub Date May 31, 2022
Publication Date May 31, 2022
Application Date April 14, 2022
Acceptance Date May 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { artuklu1103646, journal = {Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi}, eissn = {2651-5296}, address = {Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {84 - 101}, doi = {10.55119/artuklu.1103646}, title = {COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Ateş, Baki} }
APA Ateş, B. (2022). COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ . Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 84-101 . DOI: 10.55119/artuklu.1103646
MLA Ateş, B. "COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ" . Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 5 (2022 ): 84-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/artuklu/issue/68418/1103646>
Chicago Ateş, B. "COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ". Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 5 (2022 ): 84-101
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ AU - BakiAteş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55119/artuklu.1103646 DO - 10.55119/artuklu.1103646 T2 - Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 101 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-5296 M3 - doi: 10.55119/artuklu.1103646 UR - https://doi.org/10.55119/artuklu.1103646 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ %A Baki Ateş %T COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ %D 2022 %J Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi %P -2651-5296 %V 5 %N 1 %R doi: 10.55119/artuklu.1103646 %U 10.55119/artuklu.1103646
ISNAD Ateş, Baki . "COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ". Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (May 2022): 84-101 . https://doi.org/10.55119/artuklu.1103646
AMA Ateş B. COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ. Artuklu Kaime. 2022; 5(1): 84-101.
Vancouver Ateş B. COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ. Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi. 2022; 5(1): 84-101.
IEEE B. Ateş , "COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ", Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 84-101, May. 2022, doi:10.55119/artuklu.1103646