Research Article
BibTex RIS Cite

Children's Literature in Music Education and Walking the Path Starting From the Tradition

Year 2023, Volume: 29 Issue: 51, 154 - 161, 31.10.2023
https://doi.org/10.5152/ArtVis.2023.22157

Abstract

This research aims to reveal the importance of using the children's literature and utilizing sources with traditional content in preschool music education, and within this respect, a sample lesson plan has been prepared and shared in detail. For this purpose, the picture story book named ''Ayşe'nin Kilimleri'' which is about ''rug patterns'' from traditional Turkish Handicrafts, has been selected as a course material. It has been observed in this research that the qualified works of the children's literature has the potential to be effective materials −thanks to its dynamics of the visuals (e.g., colors, style, and lines) and the text content− which can attract the attention of students in preschool music education practices and be an inspiration for teachers who conduct preschool music education to design original and creative activity processes also serve as effective materials with powerful, multidimensional, and rich instructive qualities in reaching the gains.

References

 • Aydın, Ö. (2009). Elma (Almıla) elma motifinin halı-kilim dokumaları ve kalıp yazma örneklerindeki kullanımı. Akdeniz Sanat, 2(3), 7–23. https://dergipark.or g.tr/tr/download/article-file/275276
 • Balkanal, Z. (2019). Türk kültürünün değer yargılarını yansıtan kilim motiflerine tasarım açısından alternatif bir yaklaşım; Kaat’ı sanatında uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 341–352. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/702729
 • Bassa, Z. (2019). Çocuk kitaplarında resimleme. In M. Gönen (Ed.), Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı (ss. 179–223). Eğiten Kitap.
 • Calogero, J. M. (2002). Integrating music and children’s literature. Music Educators Journal, 88(5), 23-30.
 • Cardany, A. B. (2012a). Exploring music dynamics through children’s literatüre. General Music Today, 26(1), 38-40.
 • Cardany, A. B. (2012b). Read, sing, play, and create a musical storm. General Music Today, 25(3), 42-46.
 • Cardany, A. B. (2013). Sound stories for general music. General Music Today, 26(3), 39-43.
 • Cardany, A. B. (2015). Music activities for little wolf’s song. General Music Today, 29(1), 28-31.
 • Cardany, A. B. (2017). Favorite children’s books for Vokal exploration and pitch-matching activities. General Music Today, 30(3), 22-25.
 • Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Sage.
 • Çoruhlu, T., & Alkan, M. (2019). Sakarya Pamukova halı ve kilimleri. Akdeniz Sanat Dergisi, 13(Özel Sayı), 835–856. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/49183/621255
 • Ekinci, E. (2020). Kilim dokuma geleneğinin takı sanatında yorumlanması üzerine bir çalışma. Folklor Akademi Dergisi, Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı Armağan Sayısı, Özel Sayı, 3(Özel Sayı), 144–158. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1388899
 • Eppink, J. A. (2009). Engaged music learning through children’s literature. General Music Today, 22(2), 19-23.
 • Erim, S., & Deniz, A. (2021). Erken çocukluk döneminde nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin müzik eğitimindeki rolü. In M. S. Gönen & F. Alisinanoğlu (Eds.), Çocuk ve müzik (pp. 67–108). İzge
 • Fallin, J. R. (1995). Children’s literature as a springboard for music. Music Educators Journal, 81(5), 24-27.
 • May, B. N., Miner, A. B., Young, T. A., & Ingalls, B. G. (2017). Celebrating the arts with the noisy paint box. General Music Today, 30(3), 5-12.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Milli, Z. M., & Özyoğurtcu, S. (2017). Orffestra ‘bir varmış bir yokmuş’ hikayeler ile Orff Schulwerk uygulamaları. Eğiten Kitap.
 • Olgan, R. (2019). Öykü kitabı ve farklı materyaller kullanılarak öykü anlatım yöntemleri. In M. Gönen (Ed.), Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı (pp. 239–249). Eğiten Kitap.
 • Oyman, N. R. (2019). Bazı Anadolu kilim motiflerinin sembolik çözümlemesi. ARIŞ Halı, Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi, 14, 4–22. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/742582
 • Sarıca, S. (2020). Ayşe’nin kilimleri (S. Sarıca, Res.). Nesin Yayıncılık.
 • Sarıca, S. (2020). Ayşe’nin Kilimleri kapak görseli [Fotoğraf]. https://www.nesinyayinevi.com/urun/aysenin-kilimleri.
 • Sarıca, S. (2020). Örnek görsel [Fotoğraf]. https://www.nesinyayinevi.com/urun/aysenin-kilimleri.
 • Sarıca, S. (2020). Örnek görseller [Fotoğraf]. https://www.nesinyayinevi.com/urun/aysenin-kilimleri.
 • Taylan, M. (2021). Van’da sanat yapıtı olarak dokunan kilimlerden örnekler. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(47), 498-508.
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2022). Kilim. 17 Ocak 2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr adresinden alındı.
 • Uğurlu, S. S. (2018). Anadolu kilimlerinde sanatsal değerler. HARS AKADEMİ Uluslararası Hakemli Kültür-Sanat-Mimarlık dergisi, 1(1), 1–15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/37666/427749
 • Uğurlu, S. S. (2018). Orta Anadolu, 1850 civarı [Fotoğraf]. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/37666/427749
 • Wang, C. (2013). Why Orff Schulwerk? In C. C. Wang & D. G. Springer (Eds.), Orff Schulwerk reflections and directions (pp. 1–10). GIA Publ.
 • Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation. Sage.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7–17. http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/issue/view/106
 • Yücesan, E. (2022). Örnek görseller [Fotoğraf]. Esra Yücesan Kişisel Arşivi.

Müzik Eğitiminde Çocuk Edebiyatı ve Geleneksel Olandan Yola Çıkmak

Year 2023, Volume: 29 Issue: 51, 154 - 161, 31.10.2023
https://doi.org/10.5152/ArtVis.2023.22157

Abstract

Bu araştırmada okul öncesi dönem müzik eğitiminde çocuk edebiyatı yazınından yararlanırken geleneksel içeriklere sahip kaynaklardan faydalanmanın önemine değinilmiş, buna yönelik olarak hazırlanmış örnek bir etkinlik planı ayrıntılı olarak paylaşılmıştır. Bu amaçla geleneksel Türk El Sanatları’ndan ''kilim desenlerini'' konu alan ''Ayşe’nin Kilimleri'' adlı resimli öykü kitabı müzik etkinlikleri için bir materyal olarak ele alınmıştır. Araştırmada, çocuk edebiyatının nitelikli eserlerinin, gerek sahip oldukları görsellerin dinamikleri (renkler, tarz, çizgiler vb.) gerekse metin içeriği ile okul öncesi dönem müzik eğitimi uygulamalarında öğrencilerin dikkatini çekebilecek, okul öncesi dönem müzik eğitimini yürüten öğretmenler için özgün ve yaratıcı etkinlik süreçleri tasarlamakta ilham kaynağı olabilecek, kazanımlara ulaşmada güçlü, çok boyutlu ve zengin öğretici niteliklere sahip etkin materyaller olabileceği gözlenmiştir.

References

 • Aydın, Ö. (2009). Elma (Almıla) elma motifinin halı-kilim dokumaları ve kalıp yazma örneklerindeki kullanımı. Akdeniz Sanat, 2(3), 7–23. https://dergipark.or g.tr/tr/download/article-file/275276
 • Balkanal, Z. (2019). Türk kültürünün değer yargılarını yansıtan kilim motiflerine tasarım açısından alternatif bir yaklaşım; Kaat’ı sanatında uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 341–352. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/702729
 • Bassa, Z. (2019). Çocuk kitaplarında resimleme. In M. Gönen (Ed.), Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı (ss. 179–223). Eğiten Kitap.
 • Calogero, J. M. (2002). Integrating music and children’s literature. Music Educators Journal, 88(5), 23-30.
 • Cardany, A. B. (2012a). Exploring music dynamics through children’s literatüre. General Music Today, 26(1), 38-40.
 • Cardany, A. B. (2012b). Read, sing, play, and create a musical storm. General Music Today, 25(3), 42-46.
 • Cardany, A. B. (2013). Sound stories for general music. General Music Today, 26(3), 39-43.
 • Cardany, A. B. (2015). Music activities for little wolf’s song. General Music Today, 29(1), 28-31.
 • Cardany, A. B. (2017). Favorite children’s books for Vokal exploration and pitch-matching activities. General Music Today, 30(3), 22-25.
 • Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Sage.
 • Çoruhlu, T., & Alkan, M. (2019). Sakarya Pamukova halı ve kilimleri. Akdeniz Sanat Dergisi, 13(Özel Sayı), 835–856. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/49183/621255
 • Ekinci, E. (2020). Kilim dokuma geleneğinin takı sanatında yorumlanması üzerine bir çalışma. Folklor Akademi Dergisi, Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı Armağan Sayısı, Özel Sayı, 3(Özel Sayı), 144–158. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1388899
 • Eppink, J. A. (2009). Engaged music learning through children’s literature. General Music Today, 22(2), 19-23.
 • Erim, S., & Deniz, A. (2021). Erken çocukluk döneminde nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin müzik eğitimindeki rolü. In M. S. Gönen & F. Alisinanoğlu (Eds.), Çocuk ve müzik (pp. 67–108). İzge
 • Fallin, J. R. (1995). Children’s literature as a springboard for music. Music Educators Journal, 81(5), 24-27.
 • May, B. N., Miner, A. B., Young, T. A., & Ingalls, B. G. (2017). Celebrating the arts with the noisy paint box. General Music Today, 30(3), 5-12.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Milli, Z. M., & Özyoğurtcu, S. (2017). Orffestra ‘bir varmış bir yokmuş’ hikayeler ile Orff Schulwerk uygulamaları. Eğiten Kitap.
 • Olgan, R. (2019). Öykü kitabı ve farklı materyaller kullanılarak öykü anlatım yöntemleri. In M. Gönen (Ed.), Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı (pp. 239–249). Eğiten Kitap.
 • Oyman, N. R. (2019). Bazı Anadolu kilim motiflerinin sembolik çözümlemesi. ARIŞ Halı, Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi, 14, 4–22. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/742582
 • Sarıca, S. (2020). Ayşe’nin kilimleri (S. Sarıca, Res.). Nesin Yayıncılık.
 • Sarıca, S. (2020). Ayşe’nin Kilimleri kapak görseli [Fotoğraf]. https://www.nesinyayinevi.com/urun/aysenin-kilimleri.
 • Sarıca, S. (2020). Örnek görsel [Fotoğraf]. https://www.nesinyayinevi.com/urun/aysenin-kilimleri.
 • Sarıca, S. (2020). Örnek görseller [Fotoğraf]. https://www.nesinyayinevi.com/urun/aysenin-kilimleri.
 • Taylan, M. (2021). Van’da sanat yapıtı olarak dokunan kilimlerden örnekler. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(47), 498-508.
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2022). Kilim. 17 Ocak 2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr adresinden alındı.
 • Uğurlu, S. S. (2018). Anadolu kilimlerinde sanatsal değerler. HARS AKADEMİ Uluslararası Hakemli Kültür-Sanat-Mimarlık dergisi, 1(1), 1–15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/37666/427749
 • Uğurlu, S. S. (2018). Orta Anadolu, 1850 civarı [Fotoğraf]. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/37666/427749
 • Wang, C. (2013). Why Orff Schulwerk? In C. C. Wang & D. G. Springer (Eds.), Orff Schulwerk reflections and directions (pp. 1–10). GIA Publ.
 • Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation. Sage.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7–17. http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/issue/view/106
 • Yücesan, E. (2022). Örnek görseller [Fotoğraf]. Esra Yücesan Kişisel Arşivi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts Education
Journal Section Research Articles
Authors

Esra YÜCESAN 0000-0001-6657-6086

Publication Date October 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 29 Issue: 51

Cite

APA YÜCESAN, E. (2023). Müzik Eğitiminde Çocuk Edebiyatı ve Geleneksel Olandan Yola Çıkmak. Art Vision, 29(51), 154-161. https://doi.org/10.5152/ArtVis.2023.22157