Research Article
BibTex RIS Cite

Great Expectations Great Concepts: Challenge Of The Istanbul Biennial With Popular Discourses Of Global Art World

Year 2024, Volume: 30 Issue: 52, 24 - 32, 31.03.2024
https://doi.org/10.32547/artvision.1413224

Abstract

The international mega exhibition Istanbul Biennial, which was first held in 1987, presents an unconventional exhibition model which has been structured with a choreography dominated by the curator's discourse. Within the framework of different concepts and themes determined by the selected curators, various venues specially determined by the curators were used in each exhibition to clearly reveal and characterize the artists' attitudes towards the subject. In this paper, the concepts and titles of the Istanbul Biennial held between 1987-2019 were scrutinized and the themes put forward by the curators for the exhibition were discussed in a certain categorization. This categorization is discussed under the three main headings: 'Global metropolis', 'political and cultural issues and borders', and 'ecology and human activities' and the exhibitions were discussed under these headings. Based on the analysis of these topics a question occurred: "Did the curators try to manipulate the concepts of the themes?" In addition, it has been discussed how much the Biennial titles and topics contribute to the idea of being a part of the global mainstream, which points to the initial founding goals of the Biennial.

References

 • Başarır, G. (2011). İsimsiz (Felix Gonzalez-Torres). Artist actual, Galeriartist.
 • Bismark, V. B. (t.y.). "The master of the works": Daniel Buren's contribution to documenta 5 in Kassel, 1972. Oncurating, 33. https://www.on-curating.org/issue-33-reader/the-master-of -the-works-daniel-burens-contribution-to-documenta-5-in-k assel-1972.html
 • Bourriaud, N. (2019). Introduction to the seventh continent: history, geography, demography, culture, archeology, politics [16th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Block, R. (1995). Is it possible to create works that aren't art? [4th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Cameron, D. (2011). Poetic justice [8th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Elmgreen, M., & Dragset, I. (2017). Introduction [15th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Erdemci, F. (2013). Mom, am I barbarian? [13th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Esche, C., & Kortun, V. (2005). The world is yours. Art, City, and Politics in an Expanding World [9th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Griffin, T., Meyer, J., Bonami, F., David, C., Enwezor, O., Obrist, H. U., & Rosler, M. (2003). Global tendencies: Globalism and the large-scale exhibition. Artforum, 42. https://www.artforum. com/features/global-tendencies-globalism-and-the-large-sca le-exhibition-167779/
 • Groys, B. (2009). From medium to message: The art exhibition as a model of a new world order. In J. Seijdel (Ed.), The art biennial as a global phenomenon (pp. 56-65). NAi Publishers.
 • Hanru, H. (2007). Not only possible but also necessary: Optimism in the age of the global world [10th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Haegawa, Y. (2001). Egofugal [7th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Hoffmann, J., & Pedrosa, A. (2011). Introduction [12th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Kortun, V. (1992). Istanbul as raumgeist [3rd International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Madra, B. (2003). İki yılda bir sanat. Norgunk Press.
 • Martinez, R. (1997). On life, beauty, translations, and other difficulties, or finding angels in [5th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • McGarry, K. (2015). The 14th Istanbul biennial. Artforum, 54(4). https://www.artforum.com/events/the-14th-istanbul-biennial-214931/
 • Örer, B. (2011) Foreword [12th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Örer, B. (2013). Making ways. [13th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Örer, B. (2015). Foreword [14th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Örer, B. (2017). Foreword [15th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Robertson, J., & McDaniel, C. (2010). Themes of contemporary art. Oxford University Press
 • Vogel, S. (2010). Biennials-art on a global scale. Springer-Verlag.
 • WHW. (2009). What keeps mankind alive? [11th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.

Büyük Umutlar Büyük Kavramlar: İstanbul Bienali’nin Küresel Sanat Dünyasının Popüler Söylemleri İle Mücadelesi

Year 2024, Volume: 30 Issue: 52, 24 - 32, 31.03.2024
https://doi.org/10.32547/artvision.1413224

Abstract

İlki 1987 yılında gerçekleştirilen uluslararası mega sergi İstanbul Bienali, küratörün söyleminin hakim olduğu bir koreografiyle yapılandırılmış, geleneksel anlayışın dışında bir sergileme modeli sunmaktadır. Seçilen küratörler tarafından belirlenen farklı konsept ve temalar çerçevesinde, sanatçıların konuya ilişkin tutumlarını net bir şekilde ortaya koyabilmek ve bu anlamdaki tavırlarını karakterize etmek için her sergide küratörler tarafından özel olarak belirlenmiş çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Bu makalede 1987-2019 yılları arasında gerçekleştirilen İstanbul Bienali'nin kavramları ve başlıkları irdelenmiş ve küratörlerin sergi için ortaya koyduğu tema ve konseptler belli bir kategorizasyon içerisinde ele alınmıştır. Buna dair yapılan sınıflandırmada 'küresleşen metropolis', 'siyasi ve kültürel meseleler ve sınırlar' ve 'ekoloji ve insan faaliyetleri' olmak üzere üç ana başlık tespit edilmiş, sergiler bu başlıklar altında ele alınmıştır. Buradan yola çıkarak elde edilen saptamada "Küratörler temaların kavramlarını manipüle etmeye çalıştılar mı?" sorusu ortaya atılmış ve bu soruya yanıt aranmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu çerçevede Bienalin başlangıçtaki kuruluş hedeflerine işaret eden Bienal başlıklarının ve konularının küresel ana akımda yer alma fikrine ne kadar katkıda bulunduğu tartışılmıştır.

References

 • Başarır, G. (2011). İsimsiz (Felix Gonzalez-Torres). Artist actual, Galeriartist.
 • Bismark, V. B. (t.y.). "The master of the works": Daniel Buren's contribution to documenta 5 in Kassel, 1972. Oncurating, 33. https://www.on-curating.org/issue-33-reader/the-master-of -the-works-daniel-burens-contribution-to-documenta-5-in-k assel-1972.html
 • Bourriaud, N. (2019). Introduction to the seventh continent: history, geography, demography, culture, archeology, politics [16th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Block, R. (1995). Is it possible to create works that aren't art? [4th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Cameron, D. (2011). Poetic justice [8th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Elmgreen, M., & Dragset, I. (2017). Introduction [15th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Erdemci, F. (2013). Mom, am I barbarian? [13th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Esche, C., & Kortun, V. (2005). The world is yours. Art, City, and Politics in an Expanding World [9th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Griffin, T., Meyer, J., Bonami, F., David, C., Enwezor, O., Obrist, H. U., & Rosler, M. (2003). Global tendencies: Globalism and the large-scale exhibition. Artforum, 42. https://www.artforum. com/features/global-tendencies-globalism-and-the-large-sca le-exhibition-167779/
 • Groys, B. (2009). From medium to message: The art exhibition as a model of a new world order. In J. Seijdel (Ed.), The art biennial as a global phenomenon (pp. 56-65). NAi Publishers.
 • Hanru, H. (2007). Not only possible but also necessary: Optimism in the age of the global world [10th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Haegawa, Y. (2001). Egofugal [7th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Hoffmann, J., & Pedrosa, A. (2011). Introduction [12th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Kortun, V. (1992). Istanbul as raumgeist [3rd International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Madra, B. (2003). İki yılda bir sanat. Norgunk Press.
 • Martinez, R. (1997). On life, beauty, translations, and other difficulties, or finding angels in [5th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • McGarry, K. (2015). The 14th Istanbul biennial. Artforum, 54(4). https://www.artforum.com/events/the-14th-istanbul-biennial-214931/
 • Örer, B. (2011) Foreword [12th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Örer, B. (2013). Making ways. [13th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Örer, B. (2015). Foreword [14th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Örer, B. (2017). Foreword [15th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
 • Robertson, J., & McDaniel, C. (2010). Themes of contemporary art. Oxford University Press
 • Vogel, S. (2010). Biennials-art on a global scale. Springer-Verlag.
 • WHW. (2009). What keeps mankind alive? [11th International Istanbul Biennial Catalogue]. Istanbul Foundation for Culture and Arts.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Interdisciplinary Art
Journal Section Research Articles
Authors

Nevin Yalçın Beldan 0000-0002-5147-8114

Publication Date March 31, 2024
Submission Date January 1, 2024
Acceptance Date March 30, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 30 Issue: 52

Cite

APA Yalçın Beldan, N. (2024). Great Expectations Great Concepts: Challenge Of The Istanbul Biennial With Popular Discourses Of Global Art World. Art Vision, 30(52), 24-32. https://doi.org/10.32547/artvision.1413224