Review
BibTex RIS Cite

On Kawara ve Roman Opalka Eserlerinde Zaman Kavramı ve Geçicilik

Year 2024, Volume: 30 Issue: 52, 95 - 104, 31.03.2024
https://doi.org/10.32547/artvision.1418232

Abstract

Bu makale, zamanın tanımına, sanatçıların yaratımlarında zaman kavramını nasıl ele aldıklarına ve hangi medyumları kullandıklarına değinmektedir. Zaman üzerine çalışan sanatçılar On Kawara ve Roman Opalka’nın eserleri örnek olarak sunulmaktadır. Zamanın filozoflar tarafından nasıl incelendiğinin belirtilmesi, geçicilik ve zamanın sabitlenmesinin/arşivlenmesinin irdelenmesi de ayrıca sorgulanmıştır. Zaman kavramı çerçevesinde sanatın, yaşamın geçici doğasına bir ayna, tarihin kronolojik kaydı, kişisel ve toplumsal bir yansıma görevini üstlenen bir araç olarak hizmet edebildiğine değinilmiştir. Sanat, geçici olan anları yakalama konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Zaman tarih boyunca sanatçılar tarafından sürekli bir keşif kaynağı olmuştur. Farklı akımlar içerisinde zamanın hangi biçimde ele alındığı, zaman akışının gözlemlenmesinin nasıl dışa vurulduğu tartışılmıştır. Zamanın geçişi, tüm karmaşık yönleriyle ve boyutlarıyla sanatta bir kavram/tema olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, sözü geçen sanatçılarımız On Kawara ve Roman Opalka’nın eserlerinde zaman kavramını ele alış biçimleri derinlemesine incelenmiştir. Bu inceleme bizi farklı sanatsal akımlar, teknikler ve ortamlara götürerek, sanatta zamanın geçişiyle örülmüş insan deneyiminin zengin dokusunun eserlerde hangi biçimlerde ortaya çıktığını izlememizi sağlayacaktır.

References

 • Abreu, E., & Velasco, N. (2009). De 1965 para cá: Contando o tempo de Opalka na pintura e na fotografia. Discursos Fotográficos, 5(6), 77-98. https://doi.org/10.5433/1984-7939.2009v5n6p77
 • Aristoteles, Augustinus, Heidigger. (1996). Zaman kavramı (S. Babür, Çev.). İmge Kitabevi.
 • Assmann, J. (2015). Kültürel bellek (A. Tekin, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
 • Bergson, H. (2011). Metafiziğe giriş (A. Altınörs, Çev.). Paradigma Yayıncılık.
 • BPA Histoire de l’Art. (2018, October 27). Série d’autoportraits numérotés, Roman Opalka. 12 Ağustos 2023 tarihinde https://www.biographie-peintre-analyse.com/2018/10/27/s %C3%A9rie-d-autoportraits-num%C3%A9rot%C3%A9s-roma n-opalka-d%C3%A9tails-2075998-2081397-2083115-436822 5-4513817-4826550-5135439-et-5341636/
 • Christie’s. (t.y.). Opalka. 27 Eylül 2023 tarihinde https://www.chr isties.com/features/Opalka-5583-1.aspx adresinden alındı.
 • De Jongh, K. (2013). On Kawara unanswered question. Personal Structures Time, Space, Existence, 84-93. https://european culturalcentre.eu/var/gallery/file/cfa766a7249bcc5211a037a0bcf32531.pdf
 • Elias, N. (2000). Zaman üzerine (V. Atayman, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
 • Farago, J. (2015, February 6). On Kawara: Silence review-bringing cosmic time to a human scale. The Guardian. https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/feb/06/on-kawara-silence-review-date-paintings
 • Guggenheim. (t.y.). Paintings: Today series/date paintings. 04 Eylül 2023 tarihinde https://www.guggenheim.org/teaching-materials/on-kawara-silence/paintings-today-series-date-paintings adresinden alındı.
 • Kawara, O. (1966). On Kawara 1966 [Resim]. Artviewer. https://artviewer.org/on-kawara-at-museum-dhondt-dhaen ens/
 • Kawara, O. (1967). Aralık. 6, 1967 (Bugün) [Resim]. Sothebys. https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/contemporary-art-evening-auction-l07024/lot.23.html
 • Kawara, O. (1989). Tarih resimleri [Resim]. Walkerart. https://walkerart.org/collections/artworks/today-series
 • Kawara, O. (1990). Tarih resminin süreci [Resim]. One Million Years Foundation. https://www.onemillionyearsfoundation.org/foundation
 • Kawara, O. (2001). Tarih resimleri (oniki) [Resim]. Philamuseum. https://philamuseum.org/collection/object/151574
 • Kulaklı, İ. Y. (2023, Mayıs 12). Roman Opalka: Zamanı resmetmek. Siyasal Hayvan. https://siyasalhayvan.com/roman-opalka-zamani-resmetmek/
 • Lespinasse, V. (2011, February 14). Roman Opalka working on the second to last, détail painting in his studio [Fotoğraf]. Meer. https://www.meer.com/en/10956-roman-opalka-painting
 • McClain, J. (1985). Time in the visual arts: Lessing and modern criticism. Wiley on Behalf of The American Society for Aesthetics, 44(1), 41-58. https://www.jstor.org/stable/ i217871
 • Monet, C. (1892). Rouen katedrali, gri hava [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-rouen-katedrali-gri-hava-1892
 • Monet, C. (1893). Rouen katedrali, güneşte portal ve albane kulesi [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-rouen-katedrali-guneste-portal-ve-albane-kulesi
 • Monet, C. (1894a). Rouen katedrali, portal (güneş işığı) [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-rouen-kated rali-portal-gunes-isigi-1894
 • Monet, C. (1894b). Akşam Rouen katedrali [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-aksam-rouen-katedrali-1894
 • Nickas, B. (2014, September 10). On Kawara (1933-2014). ARTFORUM. https://www.artforum.com/passages/bob-nick as-on-on-kawara-1933-2014-48178
 • Opalka, R. (1965a). Opałka 1965/1-∞, Detay 918554 – 943954. [Fotoğraf]. Christies. https://www.christies.com/privatesales/roman-opalka#highlights-section
 • Opalka, R. (1965b). Opalka 1965/1-∞ başlıklı fotoğraf serisi. [Fotoğraf]. Pieknagallery. https://pieknagallery.pl/archiwalne-aukcje/art/justification-du-tirage-teka-50-sztuk-drukow-na-papierze-226/
 • Opalka, R. (1965c). Opalka 1965/1-∞ başlıklı fotoğraf serisi [Fotoğraf]. Kasa Galeri. https://kasagaleri.sabanciuniv.edu/tr/portfolio-view/opalka-1965-1-%E2%88%9E/
 • Opalka, R. (1965d). Opalka 1965/1-∞, Detay 1-35327 [Resim]. Aphelis. https://aphelis.net/roman-opalka-polish-painter-1931-2011/
 • Opalka, R. (1997). Portre serisinden [Fotoğraf]. Ludwig Rauch. https://www.ludwig-rauch.com/works/roman-opalka/
 • Phaidon. (t.y.). On Kawara's date paintings explained. 18 Eylül 2023 tarihinde https://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/july/14/on-kawaras-date-paintings-explained/ adresinden alındı.
 • Rider, A. (2015). On Kawara: New Work. The Burlington Magazine, 157(1347), 439-440. https://www.jstor.org/stable/i40158449
 • Rider, A. (2016). The longevity of Roman Opałka. Art History, 39(4), 820-839. https://doi.org/10.1111/1467-8365.12271
 • Shakespeare, W. (2004). As you like it. Washington Square Press.
 • Shaw, J. (2017). Bellek yanılgısı (F. Sezer, Çev.). Say Yayınları.
 • The Economist. (2011, August 20). Roman Opalka, painter of infinity, died on August 6th, aged 79. The Economist. https://www.economist.com/obituary/2011/08/20/roman-opalka?

The Concept of Time and Temporarity in The Works of On Kawara and Roman Opalka

Year 2024, Volume: 30 Issue: 52, 95 - 104, 31.03.2024
https://doi.org/10.32547/artvision.1418232

Abstract

References

 • Abreu, E., & Velasco, N. (2009). De 1965 para cá: Contando o tempo de Opalka na pintura e na fotografia. Discursos Fotográficos, 5(6), 77-98. https://doi.org/10.5433/1984-7939.2009v5n6p77
 • Aristoteles, Augustinus, Heidigger. (1996). Zaman kavramı (S. Babür, Çev.). İmge Kitabevi.
 • Assmann, J. (2015). Kültürel bellek (A. Tekin, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
 • Bergson, H. (2011). Metafiziğe giriş (A. Altınörs, Çev.). Paradigma Yayıncılık.
 • BPA Histoire de l’Art. (2018, October 27). Série d’autoportraits numérotés, Roman Opalka. 12 Ağustos 2023 tarihinde https://www.biographie-peintre-analyse.com/2018/10/27/s %C3%A9rie-d-autoportraits-num%C3%A9rot%C3%A9s-roma n-opalka-d%C3%A9tails-2075998-2081397-2083115-436822 5-4513817-4826550-5135439-et-5341636/
 • Christie’s. (t.y.). Opalka. 27 Eylül 2023 tarihinde https://www.chr isties.com/features/Opalka-5583-1.aspx adresinden alındı.
 • De Jongh, K. (2013). On Kawara unanswered question. Personal Structures Time, Space, Existence, 84-93. https://european culturalcentre.eu/var/gallery/file/cfa766a7249bcc5211a037a0bcf32531.pdf
 • Elias, N. (2000). Zaman üzerine (V. Atayman, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
 • Farago, J. (2015, February 6). On Kawara: Silence review-bringing cosmic time to a human scale. The Guardian. https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/feb/06/on-kawara-silence-review-date-paintings
 • Guggenheim. (t.y.). Paintings: Today series/date paintings. 04 Eylül 2023 tarihinde https://www.guggenheim.org/teaching-materials/on-kawara-silence/paintings-today-series-date-paintings adresinden alındı.
 • Kawara, O. (1966). On Kawara 1966 [Resim]. Artviewer. https://artviewer.org/on-kawara-at-museum-dhondt-dhaen ens/
 • Kawara, O. (1967). Aralık. 6, 1967 (Bugün) [Resim]. Sothebys. https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/contemporary-art-evening-auction-l07024/lot.23.html
 • Kawara, O. (1989). Tarih resimleri [Resim]. Walkerart. https://walkerart.org/collections/artworks/today-series
 • Kawara, O. (1990). Tarih resminin süreci [Resim]. One Million Years Foundation. https://www.onemillionyearsfoundation.org/foundation
 • Kawara, O. (2001). Tarih resimleri (oniki) [Resim]. Philamuseum. https://philamuseum.org/collection/object/151574
 • Kulaklı, İ. Y. (2023, Mayıs 12). Roman Opalka: Zamanı resmetmek. Siyasal Hayvan. https://siyasalhayvan.com/roman-opalka-zamani-resmetmek/
 • Lespinasse, V. (2011, February 14). Roman Opalka working on the second to last, détail painting in his studio [Fotoğraf]. Meer. https://www.meer.com/en/10956-roman-opalka-painting
 • McClain, J. (1985). Time in the visual arts: Lessing and modern criticism. Wiley on Behalf of The American Society for Aesthetics, 44(1), 41-58. https://www.jstor.org/stable/ i217871
 • Monet, C. (1892). Rouen katedrali, gri hava [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-rouen-katedrali-gri-hava-1892
 • Monet, C. (1893). Rouen katedrali, güneşte portal ve albane kulesi [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-rouen-katedrali-guneste-portal-ve-albane-kulesi
 • Monet, C. (1894a). Rouen katedrali, portal (güneş işığı) [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-rouen-kated rali-portal-gunes-isigi-1894
 • Monet, C. (1894b). Akşam Rouen katedrali [Resim]. Pivada. https://www.pivada.com/claude-monet-aksam-rouen-katedrali-1894
 • Nickas, B. (2014, September 10). On Kawara (1933-2014). ARTFORUM. https://www.artforum.com/passages/bob-nick as-on-on-kawara-1933-2014-48178
 • Opalka, R. (1965a). Opałka 1965/1-∞, Detay 918554 – 943954. [Fotoğraf]. Christies. https://www.christies.com/privatesales/roman-opalka#highlights-section
 • Opalka, R. (1965b). Opalka 1965/1-∞ başlıklı fotoğraf serisi. [Fotoğraf]. Pieknagallery. https://pieknagallery.pl/archiwalne-aukcje/art/justification-du-tirage-teka-50-sztuk-drukow-na-papierze-226/
 • Opalka, R. (1965c). Opalka 1965/1-∞ başlıklı fotoğraf serisi [Fotoğraf]. Kasa Galeri. https://kasagaleri.sabanciuniv.edu/tr/portfolio-view/opalka-1965-1-%E2%88%9E/
 • Opalka, R. (1965d). Opalka 1965/1-∞, Detay 1-35327 [Resim]. Aphelis. https://aphelis.net/roman-opalka-polish-painter-1931-2011/
 • Opalka, R. (1997). Portre serisinden [Fotoğraf]. Ludwig Rauch. https://www.ludwig-rauch.com/works/roman-opalka/
 • Phaidon. (t.y.). On Kawara's date paintings explained. 18 Eylül 2023 tarihinde https://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/july/14/on-kawaras-date-paintings-explained/ adresinden alındı.
 • Rider, A. (2015). On Kawara: New Work. The Burlington Magazine, 157(1347), 439-440. https://www.jstor.org/stable/i40158449
 • Rider, A. (2016). The longevity of Roman Opałka. Art History, 39(4), 820-839. https://doi.org/10.1111/1467-8365.12271
 • Shakespeare, W. (2004). As you like it. Washington Square Press.
 • Shaw, J. (2017). Bellek yanılgısı (F. Sezer, Çev.). Say Yayınları.
 • The Economist. (2011, August 20). Roman Opalka, painter of infinity, died on August 6th, aged 79. The Economist. https://www.economist.com/obituary/2011/08/20/roman-opalka?
There are 34 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Painting
Journal Section Reviews
Authors

Yasemin Kaplan Çalış 0000-0003-2877-5644

Serap Emmungil Karamanoğlu 0000-0002-7093-3012

Publication Date March 31, 2024
Submission Date January 11, 2024
Acceptance Date February 28, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 30 Issue: 52

Cite

APA Kaplan Çalış, Y., & Emmungil Karamanoğlu, S. (2024). On Kawara ve Roman Opalka Eserlerinde Zaman Kavramı ve Geçicilik. Art Vision, 30(52), 95-104. https://doi.org/10.32547/artvision.1418232