Research Article
BibTex RIS Cite

A Modern Family Community: Dogtooth

Year 2024, Volume: 30 Issue: 52, 72 - 78, 31.03.2024
https://doi.org/10.32547/artvision.1422889

Abstract

References

 • Badiou, A. (2007). The century. Polity Press.
 • Bauman, Z. (2017). Cemaatler: Güvenli olmayan bir dünyada güvenlik arayışı (N. Soysal, Çev.). Say Yayınları.
 • Brinkema, E. (2012). “e.g., Dogtooth.” World picture 7: Autumn (2012). MIT Open Access Articles, 1-26. https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/77965/Brinkema.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. Sage.
 • Freyer, H. (2022). Sosyolojiye giriş (N. Abadan, Çev.). Doğu Batı Yayınları.
 • Gezgin, M. (1988). Cemaat-cemiyet ayırımı ve Ferdinand Tönnies. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0(22), 183-201. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101152
 • Fisher, M. (2011). Dogtooth: The family syndrome. Film Quarterly, 64(4), 22–27. https://doi.org/10.1525/fq.2011.64. 4.22
 • Hobsbawm, E. (1994). Age of extremes: The short twentieth century 1914-1991. Abacus. https://files.libcom.org/files/Eric %20Hobsbawm%20-%20Age%20Of%20Extremes%20-%201914-1991.pdf
 • Hobsbawm, E. (1996). Identity politics and the left. New Left Review, I(217), 38-47. https://newleftreview.org/issues/i217/articles/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left
 • Fitoussi, J. P., & Rosanvallon, P. (1996). Le nouvelleâge des inequalities. Formation Emploi, 56, 121. https://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1996_num_56_1_2603_t1_0121_0000_9
 • Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (1999). Foundations of behavioral research. Harcourt College Publishers.
 • Lundberg, G. A., Schrag, C. C., & Larsen, O. N. (1970). Sosyoloji (Ö. Ozankaya ve Ü. Gürkan, Çev.). Türk Siyasi İlimler Derneği Yayını.
 • Marshall, G. (2009). Sosyoloji sözlüğü (O. Akınbay ve D. Kömürcü, Çev.). Bilim ve Sanat Yayıncılık.
 • MacIver, R. M., & Page, C. H. (1971). Cemiyet I (A. Kurtkan, Çev.). Devlet Kitapları.
 • Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage.
 • Örnek, S. V. (1971). Etnoloji sözlüğü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Rüegg, W. (1969). Soziologie. Hamburg.
 • Schmidt, N. (1976). Familiensoziologie. Stuttgart.
 • Struwig, F. W., & Stead, G. B. (2001). Planning, designing and reporting research. Maskew Miller (Pty). Ltd.
 • Ülken, H. Z. (1969). Sosyoloji sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Modern Bir Aile Cemaati: Köpek Dişi

Year 2024, Volume: 30 Issue: 52, 72 - 78, 31.03.2024
https://doi.org/10.32547/artvision.1422889

Abstract

Zygmunt Bauman “Cemaatler: Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı” isimli kitabında cemaat kavramını kolayca ulaşamayacağımız ama içinde yaşamayı çok arzu ettiğimiz bir dünya olarak tanımlar. Bu dünya, güvenlik arayışıyla sığındığımız fakat bir süre sonra güvenliğimizin bedelini özgürlüğümüzle ödediğimiz ikilemli bir yapıdır.
Yunan Yeni Dalgası’nın önemli yönetmenlerinden Yorgos Lanthimos’un ikinci uzun metraj filmi Köpek Dişi (Dogtooth, 2009), bu ikilemli yapının toplumdan izole bir ailede nasıl çözüldüğünü incelememize olanak tanır. Aile kavramının, öğrenilen ve öğretilen bilgilerle güvenli ve özgür bir yuvaya, doğuştan gelen güdülerle ise karanlık bir kutuya dönüştüğünü cemaat kavramı üzerinden açıklamaya çalışmak, aile ve cemaat kavramlarının ne denli benzer oluşumlar olduklarını gözler önüne sermeye ve cemaat oluşumunun aslında gönüllü bir aidiyetten daha farklı bir yapı olarak şekillendiğini göstermemize yardımcı olacaktır.
Bu metin nitel bir çalışma olup, önemli bir olguyu belirgin bir şekilde yansıtan ya da normal şartlar altında özel bir öneme sahip olan durumları nitelediğimiz kritik durum örneklemesi çerçevesinde Baumancı bir okuma bağlamında ele alınarak, son yıllarda ‘modern aile’ kavramı üzerine tartışma yaratmış en önemli filmlerden olan ve ‘aile’ tanımına yeni-farklı bir bakış açısı kattığını düşündüğümüz Dogtooth filmi üzerinden aile ve cemaat kavramlarını bağdaştırmayı hedeflemektedir.

References

 • Badiou, A. (2007). The century. Polity Press.
 • Bauman, Z. (2017). Cemaatler: Güvenli olmayan bir dünyada güvenlik arayışı (N. Soysal, Çev.). Say Yayınları.
 • Brinkema, E. (2012). “e.g., Dogtooth.” World picture 7: Autumn (2012). MIT Open Access Articles, 1-26. https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/77965/Brinkema.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. Sage.
 • Freyer, H. (2022). Sosyolojiye giriş (N. Abadan, Çev.). Doğu Batı Yayınları.
 • Gezgin, M. (1988). Cemaat-cemiyet ayırımı ve Ferdinand Tönnies. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0(22), 183-201. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101152
 • Fisher, M. (2011). Dogtooth: The family syndrome. Film Quarterly, 64(4), 22–27. https://doi.org/10.1525/fq.2011.64. 4.22
 • Hobsbawm, E. (1994). Age of extremes: The short twentieth century 1914-1991. Abacus. https://files.libcom.org/files/Eric %20Hobsbawm%20-%20Age%20Of%20Extremes%20-%201914-1991.pdf
 • Hobsbawm, E. (1996). Identity politics and the left. New Left Review, I(217), 38-47. https://newleftreview.org/issues/i217/articles/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left
 • Fitoussi, J. P., & Rosanvallon, P. (1996). Le nouvelleâge des inequalities. Formation Emploi, 56, 121. https://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1996_num_56_1_2603_t1_0121_0000_9
 • Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (1999). Foundations of behavioral research. Harcourt College Publishers.
 • Lundberg, G. A., Schrag, C. C., & Larsen, O. N. (1970). Sosyoloji (Ö. Ozankaya ve Ü. Gürkan, Çev.). Türk Siyasi İlimler Derneği Yayını.
 • Marshall, G. (2009). Sosyoloji sözlüğü (O. Akınbay ve D. Kömürcü, Çev.). Bilim ve Sanat Yayıncılık.
 • MacIver, R. M., & Page, C. H. (1971). Cemiyet I (A. Kurtkan, Çev.). Devlet Kitapları.
 • Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage.
 • Örnek, S. V. (1971). Etnoloji sözlüğü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Rüegg, W. (1969). Soziologie. Hamburg.
 • Schmidt, N. (1976). Familiensoziologie. Stuttgart.
 • Struwig, F. W., & Stead, G. B. (2001). Planning, designing and reporting research. Maskew Miller (Pty). Ltd.
 • Ülken, H. Z. (1969). Sosyoloji sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Movie Review, Cinema Theories, Cinema and Aesthetics, Cinema Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Türker Körük 0000-0002-3205-3700

Publication Date March 31, 2024
Submission Date January 20, 2024
Acceptance Date March 19, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 30 Issue: 52

Cite

APA Körük, T. (2024). Modern Bir Aile Cemaati: Köpek Dişi. Art Vision, 30(52), 72-78. https://doi.org/10.32547/artvision.1422889