PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume 30, Issue 2, 21 - 25, 15.01.2016

Abstract

-

References

 • Afetinan, A., (1989). Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı-1936. Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Dizi, Sa. 21, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Arısoy, S., (1968). Sakarya’da Balıkçılık. Sakarya vilayeti çevresinde su ürünleri ekonomisi ve koope- ratifleşme ile kalkınma imkan ve problemleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yay. No:1391, İstanbul, pp. 182.
 • Memiş, D., Tosun, D.D., Yamaner, G., Tunçelli, G., Gessner, J., (2015). Recent development of poten- tial for fish passage in the Lower Sakarya River due to hydro electric development. Fish Passage 2015, Groningen- Nederlands, 22-14 June 2015.
 • Ustaoğlu Tırıl, S., Memiş, D., (2013). Mersin Balıklarının Türkiye Sularındaki Durumu. Biyolojik Çe- şitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 22-23 Mayıs 2013, Muğla-Marmaris, 19-23.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi

Year 2015, Volume 30, Issue 2, 21 - 25, 15.01.2016

Abstract

Mersin balığı havyarı, geçmişten günümüze dünyanın en pahalı gıda maddesi olarak nitelendirilebilir. 1980’li yıllara kadar, dünya çapında avcılığın % 90’ının gerçekleştiği Hazar Denizi’nde avlanan mersin balıklarından elde edilen havyarın kilosu 10.000 Dolara kadar satılmakta iken günümüzde doğal stokların neredeyse tamamen tükenmesi nedeniyle doğal havyar yerini, kilosu 2000-3000 Dolara satılan kültür havyarına bırakmıştır.

Ülkemizde 1970’li yıllara kadar Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya nehirleri ve mansaplarında önemli miktarlarda mersin balığı avlanmakta ve yılda yaklaşık 8 ton havyar üretilmekteydi. Ülkemiz ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olarak görülen havyar sanayii, 1936 yılında hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı”nda da yer almış olup, geliştirilmesi gereken önemli sanayi kollarından biri olarak desteklenmeye değer görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı, 1930’lu yıllardaki mersin balığı ve havyar üretim miktarı ile havyar satış fiyatlarına ilişkin veriler yanı sıra, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya nehirlerinin doğal yapısına ilişkin önemli bilgiler içerdiğinden tarihsel değer de taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Sanayi Planının mersin balıkları hakkında tarihsel değer taşıyan sözkonusu bölümü aynen verilmiş olup, bu bölümdeki bilgiler ve günümüzdeki durum karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

References

 • Afetinan, A., (1989). Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı-1936. Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Dizi, Sa. 21, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Arısoy, S., (1968). Sakarya’da Balıkçılık. Sakarya vilayeti çevresinde su ürünleri ekonomisi ve koope- ratifleşme ile kalkınma imkan ve problemleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yay. No:1391, İstanbul, pp. 182.
 • Memiş, D., Tosun, D.D., Yamaner, G., Tunçelli, G., Gessner, J., (2015). Recent development of poten- tial for fish passage in the Lower Sakarya River due to hydro electric development. Fish Passage 2015, Groningen- Nederlands, 22-14 June 2015.
 • Ustaoğlu Tırıl, S., Memiş, D., (2013). Mersin Balıklarının Türkiye Sularındaki Durumu. Biyolojik Çe- şitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 22-23 Mayıs 2013, Muğla-Marmaris, 19-23.

Year 2015, Volume 30, Issue 2, 21 - 25, 15.01.2016

Abstract

References

 • Afetinan, A., (1989). Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı-1936. Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Dizi, Sa. 21, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Arısoy, S., (1968). Sakarya’da Balıkçılık. Sakarya vilayeti çevresinde su ürünleri ekonomisi ve koope- ratifleşme ile kalkınma imkan ve problemleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yay. No:1391, İstanbul, pp. 182.
 • Memiş, D., Tosun, D.D., Yamaner, G., Tunçelli, G., Gessner, J., (2015). Recent development of poten- tial for fish passage in the Lower Sakarya River due to hydro electric development. Fish Passage 2015, Groningen- Nederlands, 22-14 June 2015.
 • Ustaoğlu Tırıl, S., Memiş, D., (2013). Mersin Balıklarının Türkiye Sularındaki Durumu. Biyolojik Çe- şitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 22-23 Mayıs 2013, Muğla-Marmaris, 19-23.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Serap USTAOĞLU TIRIL


Devrim MEMİŞ

Publication Date January 15, 2016
Application Date December 24, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 30, Issue 2

Cite

Bibtex @ { ase237935, journal = {Aquatic Sciences and Engineering}, issn = {2602-473X}, eissn = {2602-473X}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {21 - 25}, doi = {10.18864/iujfas.31739}, title = {Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi}, key = {cite}, author = {Ustaoğlu Tırıl, Serap and Memiş, Devrim} }
APA Ustaoğlu Tırıl, S. & Memiş, D. (2016). Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi . Aquatic Sciences and Engineering , 30 (2) , 21-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ase/issue/22144/237935
MLA Ustaoğlu Tırıl, S. , Memiş, D. "Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi" . Aquatic Sciences and Engineering 30 (2016 ): 21-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ase/issue/22144/237935>
Chicago Ustaoğlu Tırıl, S. , Memiş, D. "Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi". Aquatic Sciences and Engineering 30 (2016 ): 21-25
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi AU - Serap Ustaoğlu Tırıl , Devrim Memiş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Aquatic Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 25 VL - 30 IS - 2 SN - 2602-473X-2602-473X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aquatic Sciences and Engineering Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi %A Serap Ustaoğlu Tırıl , Devrim Memiş %T Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi %D 2016 %J Aquatic Sciences and Engineering %P 2602-473X-2602-473X %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD Ustaoğlu Tırıl, Serap , Memiş, Devrim . "Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi". Aquatic Sciences and Engineering 30 / 2 (January 2016): 21-25 .
AMA Ustaoğlu Tırıl S. , Memiş D. Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi. Aqua Sci Eng. 2016; 30(2): 21-25.
Vancouver Ustaoğlu Tırıl S. , Memiş D. Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi. Aquatic Sciences and Engineering. 2016; 30(2): 21-25.
IEEE S. Ustaoğlu Tırıl and D. Memiş , "Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı(1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi", Aquatic Sciences and Engineering, vol. 30, no. 2, pp. 21-25, Jan. 2016, doi:10.18864/iujfas.31739

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.