Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume 37, Issue 3, 175 - 181, 11.06.2022
https://doi.org/10.26650/ASE20221075908

Abstract

References

 • Akbaba, G. & Boyacı, Y. Ö. (2015). Işıklı Gölü (Denizli) makrobentik faunasının mevsimsel değişimi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 8-19. [CrossRef] google scholar
 • Ayık, Ö. (2006). Uluabat (Apolyont) Gölü Chironomidae (Diptera) limnofaunası. Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s. 112-123. google scholar
 • Balık S, Ustaoğlu M. R. & Özbek, M. (2003). Toros Dağları (Güney Anadolu) üzerindeki bazı göllerin Mollusca faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20, 351-355. google scholar
 • Baturina, M. (2012). Distribution and diversity of aquatic Oligochaeta in small streams of the middle taiga. Turkish Journal of Zoology, 36(1), 75-84. google scholar
 • Baydar, T. (2020). Büyük Menderes Nehri su kalitesinin bentik makroomurgasız fauna çeşitliliği kullanılarak tahmini. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s. 6 google scholar
 • Bayrak Arslan, A. (2015). Su Çerçeve Direktifine göre biyolojik kalite unsuru: bentik makroomurgasız. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Uzmanlık Tezi, s. 8. google scholar
 • Bode, R. W., Novak, M. A. & Abele, L. E. (1996). Quality assurance work plan for biological stream monitoring in New York State. NYS Department of Environmental Conservation, pp. 89, Albany. google scholar
 • Bode, R. W., Novak, M. A. & Abele, L. E. (2002). Under preparation quality assurance work plan for biological stream monitoring in New York State. NYS Department of Environmental Conservation, pp. 115, Albany. google scholar
 • Bouchard, J. R. W. (2004). Guide to awuatic ınvertebrates of the upper midwest. University of Minnesota, pp. 207. google scholar
 • Brauer, A. (1909). Die süsswasserfauna deutschland (Coleoptera). Verlag von Gustav Fischer Jena, 235 pp. Berlin. google scholar
 • Bray, J. R. & Curtis, J. T. (1957). An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. Ecological Monographs, 325-349. [CrossRef] google scholar
 • Brinkhurst, R. O. & Gelder, S. R. (1991). Annelida: Oligochaete and Branchipodellida. In ecology and classification of North American fresh water invertabrates. (Ed. J.H. THORP and A.P. COVICH). Academic Press, pp. 401-435. google scholar
 • Brinkhurst, R.O. & Jamieson, B.G.M. (1971). Aquatic Oligochaeta of the world, (Oliver and Boyd). pp. 860, Edinburg. [CrossRef] google scholar
 • Brinkhurst, RO. (1969). The fauna of pollution, In: D.V. ANDERSON (ed.). The Great Lakes as an Environment, Lake Institute University of Toronto, 97-115. google scholar
 • Brohmer, P. (1979). Fauna von Deutschland. pp. 581, Heidelberg. google scholar
 • Dullinger, S., Gattringer, A., Thuiller, W., Moser, D., Zimmermann, N. E., Guisan, A., Willner, W., Plutzar, C., Leitner, M., Mang, T., Caccianiga, M., Dirnboeck, T., Ertl, S., Fischer, A., Lenoir, J., Svenning, J. C., Psomas, A., Schmatz, D. R., Silc, U., Vittoz, P. & Huelber, K. (2012). Extinction debt of high-mountain plants under twenty-first-century climate change. Nature Climate Change, 2(8), 619-622. [CrossRef] google scholar
 • Dügel, M. & Kazancı, N. (2004). Büyük Menderes Nehri’nin (Türkiye) su kalitesinin makro omurgasızların ve çevresel değişkenlerin sıralanması ve sınıflandırılması kullanılarak değerlendirilmesi. Tatlı Su Ekolojisi Dergisi, 19(4), 605-612. google scholar
 • Galas, J. (2004). Invertebrate communities of high mountain lakes. Teka Komisji Ochronyi Ksztaltowania Srodowiska, (1), 57-63. google scholar
 • Geldiay, R. & Tareen, I. U. (1972). Bottom fauna of Gölcük Lake, 1. population study of Chironomids, Chaoborus and Oligochaeta. Scientific reports of Faculty of Science,137: 15 pp. google scholar
 • Gürgen, G., Çalışkan, O., Yılmaz, E. & Yeşilyurt, S. (2010). Yedigöller Platosu ve Emli Vadisi’nde (Aladağlar) döküntü örtülü buzullar, e-Journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, 5(2), 98-116. google scholar
 • Hilsenhoff, W. L. (1987). An ımproved biotic ındex of organic stream pollution. Great Lakes Entomologist, 20, 31-39. google scholar
 • Illies, J. (1955). Die tierwelt deutschlands Plecoptera. pp. 150, Germany. google scholar
 • Jansson, A. & Vuoristo, T. (1979). Significance of stridulation in larval Hydropsychidae (Trichoptera). Behaviour, 71, 167-185. [CrossRef] google scholar
 • Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M. & Oğuzkurt, D. (1997). Türkiye iç suları araştırmaları dizisi II. akarsuların çevre kalitesi yönünden değerlendirilmesinde ve izlenmesinde biyotik indeks yöntemi. ISBN 975-7852-38-4, Form Ofset, s. 100, Ankara. google scholar
 • Kıymaz, G. (2018). Aşağı Gediz Havzası nehir sularının kalitesinin değerlendirilmesi ve fizikokimyasal parametrelerin makroomurgasız üzerine etkilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s.12. google scholar
 • Kocataş, A. (1997). Ekoloji ve çevre biyolojisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, ISBN:975-483-177-7, 4. baskı, s. 564, İzmir. google scholar
 • Kökçü, C. A. (2016). Sapanca Gölü ekolojik kalitesinin makroomurgasızlara dayalı olarak su çerçeve direktifi (SÇD) doğrultusunda değerlendirilmesi. Osmangazi Üniversitesi, Doktora Tezi, s. 162. google scholar
 • Krno, I. J., Sporka, F., Galas, J., Hamerlık, L., Zaovicovâ, Z. & Bitusfk, P. (2006). Littoral benthic macroinvertebrates of mountain lakes in the Tatra Mountains (Slovakia, Poland). Biologia, 61(18). [CrossRef] google scholar
 • Magurran, A. E. (1988). Ecological diversity and ıts measurement, Princeton University Press, pp.179. [CrossRef] google scholar
 • Milbrink, G. (1980). Oligochaete communities in pollution biology: The European situation with special reference to lakes in Scandinavia In: Aquatic Oligochaeta Biology (eds. R.O. Brinkhurst and D.G. Cook). Plenum Press. New York, pp. 433-455. [CrossRef] google scholar
 • Milligan, M.R. (1997). Identification manual for the aquatic Oligochaeta of Florida, Vol:I, Freshwater Oligochaetes. State of Florida Department of Environmental Protection Tallahassee, pp. 175, Florida. google scholar
 • Morse, J.C. (1983). Proceedings of the fourth ınternational symposium on Trichoptera’, Junk Publishers, pp. 486, South Carolina. google scholar
 • Nilsson, A.N. (1996). Aquatic insects of North Europe, a taxonomic handbook. Apollo Books, pp.172, Stenstrup. google scholar
 • Pennak, R. W. (1989). Fresh water invertebrates of United States Protozoa to Mollusca. Third Edition, London John Wiley & Sons Inc, pp. 613. google scholar
 • Rieradevall, M., Bonada, N. & Prat, N. (1999). Substrate and depth preferences of macroinvertebrates along a transect in a Pyrenean high mountain lake (Lake Redo, NE Spain) Limnetica. Asociacion Espanola de Limnolog^a, 17, 127-134. [CrossRef] google scholar
 • Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press. pp. 1-117. google scholar
 • Sipahiler, F. (1992). Two new species and a new subspecies of Trichoptera from Turkey and Spain (Insecta). Spixiana (München), 15 (3), 293-297. google scholar
 • Sipahiler, F. (2010). Türkiye Trichoptera (Insecta) faunasının özellikleri ve endemik türlerin listesi. Kırsal Çevre Yıllığı, s. 66-77. google scholar
 • Sömek, H. & Ustaoğlu, M. R. (2016). Yaz Aylarında Batı Anadolu’nun Bazı dağ göllerinin (Denizli-Muğla) fitoplankton kompozisyonu ve trofik durum indeksi değerleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 33 (2), 121-128. [CrossRef] google scholar
 • Stribling, J. M, Cornwell, J. C. & Currin, C. (1998). Variability of stable sulfur isotopic ratios in Spartina alterniflora. Marine Ecology Progress Series, 166, 73-81. [CrossRef] google scholar
 • Şahin, Y. (1987 ). Eğirdir Gölü Chrinomidae (Diptera) larvaları ve yayılışları. Doğa Türk Zooloji Dergisi, 11(1), 60-66. google scholar
 • Şahin, Y. (1991). Türkiye Chironomidae potamofaunası. TBAG-869 ve VHAG-347, TBAG-669, TBAG-792 nolu projeler, s. 88. google scholar
 • Şimşek, B. (2015). Sır Baraj Gölü (Kahramanmaraş) makroinvertebrat faunası. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s.12. google scholar
 • Taşdemir, A. & Ustaoğlu, M. R. (2016). Denizli’deki dağ göllerinin Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera-Insecta) faunası üzerine gözlemler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 279284. [CrossRef] google scholar
 • Taşdemir, A., Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2011). Contribution to the knowledge on the distribution of Chironomidae and Chaoboridae (Diptera: Insecta) species of lakes on Taurus mountain range (Turkey). Journal of the Entomological Research Society, 13(2), 15-25. google scholar
 • Taşdemir, A., Yıldız, S., Özbek, M., Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2010). Tahtalı Baraj Gölü’nün (İZMİR) makrobentik (Oligochaeta, Chironomidae, Amphipoda) faunası. Journal of FisheriesSciences, 4(4), 376-383. google scholar
 • Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E., Özbek, M., Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2004). Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) bentik faunası. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2(3), 182-190. google scholar
 • Timm, T. (1999). A guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s handbooks 1. Tartu-Tallinn: Estonian Academy Publishers, pp. 208. google scholar
 • Toksöz, A. & Ustaoğlu, M. R. (2005). Gölcük Gölü’nün (Bozdağ, Ödemiş) profundal makrobentik faunası üzerine araştırmalar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2),173-175. google scholar
 • Topkara, E. T. & Ustaoğlu, M. R. (2015). A study on the aquatic Coleoptera and aquatic semiaquatic Heteroptera (Insecta) fauna of Lake Kartal (Denizli) and ecological notes. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(1), 45-50. [CrossRef] google scholar
 • Topkara, E. T., Jâch, M. & Kasapoğlu, A. (2011). Ochthebius ustaoglui sp. nov. (Coleoptera: Hydraenidae), a new species of the O. metallescens group from Turkey. Zootaxa, 2913(1), 59-62. [CrossRef] google scholar
 • Topkara, E.T., Taşdemir, A., Yıldız, S., Balık, S., Ustaoğlu, M. R. & Özbek, M. (2009). Toros dağ silsilesi üzerindeki bazı göllerin sucul böcek (insecta) faunasına katkılar. Journal of Fisheries Sciences, 3(1) 10-17. [CrossRef] google scholar
 • Topkara, E. T., Taşdemir, A. & Yıldız, S. (2018). Karagöl (Dikili-İzmir)’ün bentik makroomurgasız faunası üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1), 34-41. [CrossRef] google scholar
 • Toroğlu, E. & Eser Ünaldı, Ü. (2008). Aladağlar’da (Toros dağları) bitki örtüsünün ekolojik şartları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 23-49. google scholar
 • Ulmer, G. (1961). Die süsswasserfauna Deutschlands, Trichoptera. pp. 201, Berlin. google scholar
 • Ustaoğlu, M. R. (1980). Karagöl’ün (Yamanlar-İzmir) bentik faunası (Oligochaeta, Chaoboridae, Chironomidae) üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi (Biyoloji Seksiyonu) 6-10 Ekim, s. 331334, Aydın. google scholar
 • Ustaoğlu, M. R., Balık, S. & Özbek, M. (2004). Contributions to the knowledge of Malacostraca (Crustacea) fauna of the Taurus Mountains district (Southern Anatolia). Turkish Journal of Zoology. 28, 91-94. google scholar
 • Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Sarı, H. M., Mis, D. Ö., Aygen, C., Özbek, M., İlhan, A., Taşdemir, A., Yıldız, S. & Topkara, E. T. (2008). Uludağ (Bursa)’daki buzul gölleri ve akarsularında faunal bir çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25, 295-299. google scholar
 • Wallace, I. D., Wallace, B. & Philipson, G. N. (1990). A key to the case-bearing caddish larvae of Britain and Ireland’, Freshwater Biological Association, 51, 237. google scholar
 • Wallace, I. D., Wallace, B. & Philipson, G. N. (2003) Keys to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association, Scientific Publication, 61, 1-259. google scholar
 • Wetzel, M. J., Kathman, R. D., Fend, S. V. & Coates, K. A. (2000). Taxonomy, systematics and ecology of freshwater Oligochaeta’, Workbook Prepared for North American Benthological Society Technical Information Workshop, 48th Annual Meeting, Keystone Resort, CO., pp. 120. google scholar
 • Wiggins, G. B. & Mackay, R. J. (1978). Some relationships between systematics and trophic ecology in Neartic aquatic insects, with special reference to Trichoptera Ecology. Wiley, 59 (6), 1211-1220. [CrossRef] google scholar
 • Williamson, C. E., Dodds, W., Kratz, T. K. & Palmer, M. A. (2008). Lakes and streams as sentinels of environmental change in terrestrial and atmospheric processes. Frontiers in Ecology and the Environment, 6, 247-254. [CrossRef] google scholar
 • Yence, K. (2019). Aladağlar Milli Parkı Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) faunası üzerine taksonomik ve faunistik çalışmalar. Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 121 s. google scholar
 • Yıldız, S, Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2007). Contributions to the knowledge of the Oligochaeta (Annelida) fauna of some lakes in the Taurus Mountain range (Turkey). Turkish Journal of Zoology, 31(3), 249-254. google scholar
 • Yıldız, S. & Ustaoğlu, M. (2016). Denizli’deki dağ göllerinin Oligochaeta( Annelida) faunası üzerine gözlemler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2(33), 89-96. [CrossRef] google scholar
 • Yıldız, S. (2003). Göller bölgesi iç sularının Oligochaeta (Annelida) faunasının taksonomik ve ekolojik yönlerden incelenmesi. Ege Üniversitesi, Doktora Tezi, s.126-158. google scholar
 • Yıldız, S., Taşdemir, A., Özbek, M., Balık, S. & Ustaoğlu, M. R. (2005). Macrobenthic invertebrate fauna of lake Eğrigöl (Gündoğmuş -Antalya). Turkish Journal of Zoology, 29, 275-282. google scholar
 • Zeybek, M. , Kalyoncu, H. , Ertan, Ö. & Çiçek, N. (2012). Köprüçay Irmağı (Antalya) Bentik Omurgasız Faunası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2), 146-153. [CrossRef] google scholar
 • Zeybek, M., Ahıska, S. & Yıldız, S. (2016). Dicle Nehri (Türkiye) Oligochaeta (Annelida) faunasının taksonomik açıdan belirlenmesine yönelik bir ön araştırma . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33 (1), 47-53. [CrossRef] google scholar
 • Zreda, M., Çiner, A., Sarıkaya, M. A., Zweck, C. & Bayarı, S. (2011). Remarkably extensive glaciation and fast deglaciation and climate change in Turkey near the Pleistocene Holocene boundary. Geology, 39 (11), 1051-1054. [CrossRef] google scholar

Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde)

Year 2022, Volume 37, Issue 3, 175 - 181, 11.06.2022
https://doi.org/10.26650/ASE20221075908

Abstract

This study was carried out in July and August 2019 as a preliminary study to determine the benthic macroinvertebrate fauna of Karagöl, Çömçe and Yıldız Lakes, which are high-altitude lakes in the Aladağlar mountains. As a result of the examination of the collected macrobenthic fauna, seven species belonging to three families from three orders (Diptera, Coleoptera and Trichoptera) in Karagöl Lake, four species belonging to three families from two orders (Diptera, Haplotaxida) in Çömçe Lake, and five species belonging to three families from three orders (Diptera, Trichoptera, Haplotaxida) in Yıldız Lake were determined. The taxa detected is a new record for the studied lakes. Shannon-Weaver diversity (H) and Shannon-Evenness density (EH) indices were applied in order to determine the species richness of the lakes and the density relationships among the species, respectively. Accordingly, the highest diversity was observed in Çömçe Lake with a value of 1.18, followed by Karagöl Lake, and Yıldız Lake with values of 0.87 and 0.83, respectively. While the most balanced distribution was observed in Çömçe Lake with a value of 0.81, this was followed by Yıldız Lake and Karagöl Lake, with values of 0.46 and 0.34, respectively. In order to determine the similarities between the stations according to the distribution of the detected taxa, a two-way clustering analysis based on the Bray-Curtis similarity index was applied. Accordingly, while the highest similarity was calculated between Karagöl Lake and Yıldız Lake, it was determined that there was no similarity between Yıldız Lake and Çömçe Lake.

References

 • Akbaba, G. & Boyacı, Y. Ö. (2015). Işıklı Gölü (Denizli) makrobentik faunasının mevsimsel değişimi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 8-19. [CrossRef] google scholar
 • Ayık, Ö. (2006). Uluabat (Apolyont) Gölü Chironomidae (Diptera) limnofaunası. Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s. 112-123. google scholar
 • Balık S, Ustaoğlu M. R. & Özbek, M. (2003). Toros Dağları (Güney Anadolu) üzerindeki bazı göllerin Mollusca faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20, 351-355. google scholar
 • Baturina, M. (2012). Distribution and diversity of aquatic Oligochaeta in small streams of the middle taiga. Turkish Journal of Zoology, 36(1), 75-84. google scholar
 • Baydar, T. (2020). Büyük Menderes Nehri su kalitesinin bentik makroomurgasız fauna çeşitliliği kullanılarak tahmini. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s. 6 google scholar
 • Bayrak Arslan, A. (2015). Su Çerçeve Direktifine göre biyolojik kalite unsuru: bentik makroomurgasız. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Uzmanlık Tezi, s. 8. google scholar
 • Bode, R. W., Novak, M. A. & Abele, L. E. (1996). Quality assurance work plan for biological stream monitoring in New York State. NYS Department of Environmental Conservation, pp. 89, Albany. google scholar
 • Bode, R. W., Novak, M. A. & Abele, L. E. (2002). Under preparation quality assurance work plan for biological stream monitoring in New York State. NYS Department of Environmental Conservation, pp. 115, Albany. google scholar
 • Bouchard, J. R. W. (2004). Guide to awuatic ınvertebrates of the upper midwest. University of Minnesota, pp. 207. google scholar
 • Brauer, A. (1909). Die süsswasserfauna deutschland (Coleoptera). Verlag von Gustav Fischer Jena, 235 pp. Berlin. google scholar
 • Bray, J. R. & Curtis, J. T. (1957). An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. Ecological Monographs, 325-349. [CrossRef] google scholar
 • Brinkhurst, R. O. & Gelder, S. R. (1991). Annelida: Oligochaete and Branchipodellida. In ecology and classification of North American fresh water invertabrates. (Ed. J.H. THORP and A.P. COVICH). Academic Press, pp. 401-435. google scholar
 • Brinkhurst, R.O. & Jamieson, B.G.M. (1971). Aquatic Oligochaeta of the world, (Oliver and Boyd). pp. 860, Edinburg. [CrossRef] google scholar
 • Brinkhurst, RO. (1969). The fauna of pollution, In: D.V. ANDERSON (ed.). The Great Lakes as an Environment, Lake Institute University of Toronto, 97-115. google scholar
 • Brohmer, P. (1979). Fauna von Deutschland. pp. 581, Heidelberg. google scholar
 • Dullinger, S., Gattringer, A., Thuiller, W., Moser, D., Zimmermann, N. E., Guisan, A., Willner, W., Plutzar, C., Leitner, M., Mang, T., Caccianiga, M., Dirnboeck, T., Ertl, S., Fischer, A., Lenoir, J., Svenning, J. C., Psomas, A., Schmatz, D. R., Silc, U., Vittoz, P. & Huelber, K. (2012). Extinction debt of high-mountain plants under twenty-first-century climate change. Nature Climate Change, 2(8), 619-622. [CrossRef] google scholar
 • Dügel, M. & Kazancı, N. (2004). Büyük Menderes Nehri’nin (Türkiye) su kalitesinin makro omurgasızların ve çevresel değişkenlerin sıralanması ve sınıflandırılması kullanılarak değerlendirilmesi. Tatlı Su Ekolojisi Dergisi, 19(4), 605-612. google scholar
 • Galas, J. (2004). Invertebrate communities of high mountain lakes. Teka Komisji Ochronyi Ksztaltowania Srodowiska, (1), 57-63. google scholar
 • Geldiay, R. & Tareen, I. U. (1972). Bottom fauna of Gölcük Lake, 1. population study of Chironomids, Chaoborus and Oligochaeta. Scientific reports of Faculty of Science,137: 15 pp. google scholar
 • Gürgen, G., Çalışkan, O., Yılmaz, E. & Yeşilyurt, S. (2010). Yedigöller Platosu ve Emli Vadisi’nde (Aladağlar) döküntü örtülü buzullar, e-Journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, 5(2), 98-116. google scholar
 • Hilsenhoff, W. L. (1987). An ımproved biotic ındex of organic stream pollution. Great Lakes Entomologist, 20, 31-39. google scholar
 • Illies, J. (1955). Die tierwelt deutschlands Plecoptera. pp. 150, Germany. google scholar
 • Jansson, A. & Vuoristo, T. (1979). Significance of stridulation in larval Hydropsychidae (Trichoptera). Behaviour, 71, 167-185. [CrossRef] google scholar
 • Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M. & Oğuzkurt, D. (1997). Türkiye iç suları araştırmaları dizisi II. akarsuların çevre kalitesi yönünden değerlendirilmesinde ve izlenmesinde biyotik indeks yöntemi. ISBN 975-7852-38-4, Form Ofset, s. 100, Ankara. google scholar
 • Kıymaz, G. (2018). Aşağı Gediz Havzası nehir sularının kalitesinin değerlendirilmesi ve fizikokimyasal parametrelerin makroomurgasız üzerine etkilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s.12. google scholar
 • Kocataş, A. (1997). Ekoloji ve çevre biyolojisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, ISBN:975-483-177-7, 4. baskı, s. 564, İzmir. google scholar
 • Kökçü, C. A. (2016). Sapanca Gölü ekolojik kalitesinin makroomurgasızlara dayalı olarak su çerçeve direktifi (SÇD) doğrultusunda değerlendirilmesi. Osmangazi Üniversitesi, Doktora Tezi, s. 162. google scholar
 • Krno, I. J., Sporka, F., Galas, J., Hamerlık, L., Zaovicovâ, Z. & Bitusfk, P. (2006). Littoral benthic macroinvertebrates of mountain lakes in the Tatra Mountains (Slovakia, Poland). Biologia, 61(18). [CrossRef] google scholar
 • Magurran, A. E. (1988). Ecological diversity and ıts measurement, Princeton University Press, pp.179. [CrossRef] google scholar
 • Milbrink, G. (1980). Oligochaete communities in pollution biology: The European situation with special reference to lakes in Scandinavia In: Aquatic Oligochaeta Biology (eds. R.O. Brinkhurst and D.G. Cook). Plenum Press. New York, pp. 433-455. [CrossRef] google scholar
 • Milligan, M.R. (1997). Identification manual for the aquatic Oligochaeta of Florida, Vol:I, Freshwater Oligochaetes. State of Florida Department of Environmental Protection Tallahassee, pp. 175, Florida. google scholar
 • Morse, J.C. (1983). Proceedings of the fourth ınternational symposium on Trichoptera’, Junk Publishers, pp. 486, South Carolina. google scholar
 • Nilsson, A.N. (1996). Aquatic insects of North Europe, a taxonomic handbook. Apollo Books, pp.172, Stenstrup. google scholar
 • Pennak, R. W. (1989). Fresh water invertebrates of United States Protozoa to Mollusca. Third Edition, London John Wiley & Sons Inc, pp. 613. google scholar
 • Rieradevall, M., Bonada, N. & Prat, N. (1999). Substrate and depth preferences of macroinvertebrates along a transect in a Pyrenean high mountain lake (Lake Redo, NE Spain) Limnetica. Asociacion Espanola de Limnolog^a, 17, 127-134. [CrossRef] google scholar
 • Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press. pp. 1-117. google scholar
 • Sipahiler, F. (1992). Two new species and a new subspecies of Trichoptera from Turkey and Spain (Insecta). Spixiana (München), 15 (3), 293-297. google scholar
 • Sipahiler, F. (2010). Türkiye Trichoptera (Insecta) faunasının özellikleri ve endemik türlerin listesi. Kırsal Çevre Yıllığı, s. 66-77. google scholar
 • Sömek, H. & Ustaoğlu, M. R. (2016). Yaz Aylarında Batı Anadolu’nun Bazı dağ göllerinin (Denizli-Muğla) fitoplankton kompozisyonu ve trofik durum indeksi değerleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 33 (2), 121-128. [CrossRef] google scholar
 • Stribling, J. M, Cornwell, J. C. & Currin, C. (1998). Variability of stable sulfur isotopic ratios in Spartina alterniflora. Marine Ecology Progress Series, 166, 73-81. [CrossRef] google scholar
 • Şahin, Y. (1987 ). Eğirdir Gölü Chrinomidae (Diptera) larvaları ve yayılışları. Doğa Türk Zooloji Dergisi, 11(1), 60-66. google scholar
 • Şahin, Y. (1991). Türkiye Chironomidae potamofaunası. TBAG-869 ve VHAG-347, TBAG-669, TBAG-792 nolu projeler, s. 88. google scholar
 • Şimşek, B. (2015). Sır Baraj Gölü (Kahramanmaraş) makroinvertebrat faunası. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, s.12. google scholar
 • Taşdemir, A. & Ustaoğlu, M. R. (2016). Denizli’deki dağ göllerinin Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera-Insecta) faunası üzerine gözlemler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 279284. [CrossRef] google scholar
 • Taşdemir, A., Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2011). Contribution to the knowledge on the distribution of Chironomidae and Chaoboridae (Diptera: Insecta) species of lakes on Taurus mountain range (Turkey). Journal of the Entomological Research Society, 13(2), 15-25. google scholar
 • Taşdemir, A., Yıldız, S., Özbek, M., Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2010). Tahtalı Baraj Gölü’nün (İZMİR) makrobentik (Oligochaeta, Chironomidae, Amphipoda) faunası. Journal of FisheriesSciences, 4(4), 376-383. google scholar
 • Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E., Özbek, M., Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2004). Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) bentik faunası. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2(3), 182-190. google scholar
 • Timm, T. (1999). A guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s handbooks 1. Tartu-Tallinn: Estonian Academy Publishers, pp. 208. google scholar
 • Toksöz, A. & Ustaoğlu, M. R. (2005). Gölcük Gölü’nün (Bozdağ, Ödemiş) profundal makrobentik faunası üzerine araştırmalar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2),173-175. google scholar
 • Topkara, E. T. & Ustaoğlu, M. R. (2015). A study on the aquatic Coleoptera and aquatic semiaquatic Heteroptera (Insecta) fauna of Lake Kartal (Denizli) and ecological notes. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(1), 45-50. [CrossRef] google scholar
 • Topkara, E. T., Jâch, M. & Kasapoğlu, A. (2011). Ochthebius ustaoglui sp. nov. (Coleoptera: Hydraenidae), a new species of the O. metallescens group from Turkey. Zootaxa, 2913(1), 59-62. [CrossRef] google scholar
 • Topkara, E.T., Taşdemir, A., Yıldız, S., Balık, S., Ustaoğlu, M. R. & Özbek, M. (2009). Toros dağ silsilesi üzerindeki bazı göllerin sucul böcek (insecta) faunasına katkılar. Journal of Fisheries Sciences, 3(1) 10-17. [CrossRef] google scholar
 • Topkara, E. T., Taşdemir, A. & Yıldız, S. (2018). Karagöl (Dikili-İzmir)’ün bentik makroomurgasız faunası üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1), 34-41. [CrossRef] google scholar
 • Toroğlu, E. & Eser Ünaldı, Ü. (2008). Aladağlar’da (Toros dağları) bitki örtüsünün ekolojik şartları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 23-49. google scholar
 • Ulmer, G. (1961). Die süsswasserfauna Deutschlands, Trichoptera. pp. 201, Berlin. google scholar
 • Ustaoğlu, M. R. (1980). Karagöl’ün (Yamanlar-İzmir) bentik faunası (Oligochaeta, Chaoboridae, Chironomidae) üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi (Biyoloji Seksiyonu) 6-10 Ekim, s. 331334, Aydın. google scholar
 • Ustaoğlu, M. R., Balık, S. & Özbek, M. (2004). Contributions to the knowledge of Malacostraca (Crustacea) fauna of the Taurus Mountains district (Southern Anatolia). Turkish Journal of Zoology. 28, 91-94. google scholar
 • Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Sarı, H. M., Mis, D. Ö., Aygen, C., Özbek, M., İlhan, A., Taşdemir, A., Yıldız, S. & Topkara, E. T. (2008). Uludağ (Bursa)’daki buzul gölleri ve akarsularında faunal bir çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25, 295-299. google scholar
 • Wallace, I. D., Wallace, B. & Philipson, G. N. (1990). A key to the case-bearing caddish larvae of Britain and Ireland’, Freshwater Biological Association, 51, 237. google scholar
 • Wallace, I. D., Wallace, B. & Philipson, G. N. (2003) Keys to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association, Scientific Publication, 61, 1-259. google scholar
 • Wetzel, M. J., Kathman, R. D., Fend, S. V. & Coates, K. A. (2000). Taxonomy, systematics and ecology of freshwater Oligochaeta’, Workbook Prepared for North American Benthological Society Technical Information Workshop, 48th Annual Meeting, Keystone Resort, CO., pp. 120. google scholar
 • Wiggins, G. B. & Mackay, R. J. (1978). Some relationships between systematics and trophic ecology in Neartic aquatic insects, with special reference to Trichoptera Ecology. Wiley, 59 (6), 1211-1220. [CrossRef] google scholar
 • Williamson, C. E., Dodds, W., Kratz, T. K. & Palmer, M. A. (2008). Lakes and streams as sentinels of environmental change in terrestrial and atmospheric processes. Frontiers in Ecology and the Environment, 6, 247-254. [CrossRef] google scholar
 • Yence, K. (2019). Aladağlar Milli Parkı Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) faunası üzerine taksonomik ve faunistik çalışmalar. Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 121 s. google scholar
 • Yıldız, S, Ustaoğlu, M. R. & Balık, S. (2007). Contributions to the knowledge of the Oligochaeta (Annelida) fauna of some lakes in the Taurus Mountain range (Turkey). Turkish Journal of Zoology, 31(3), 249-254. google scholar
 • Yıldız, S. & Ustaoğlu, M. (2016). Denizli’deki dağ göllerinin Oligochaeta( Annelida) faunası üzerine gözlemler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2(33), 89-96. [CrossRef] google scholar
 • Yıldız, S. (2003). Göller bölgesi iç sularının Oligochaeta (Annelida) faunasının taksonomik ve ekolojik yönlerden incelenmesi. Ege Üniversitesi, Doktora Tezi, s.126-158. google scholar
 • Yıldız, S., Taşdemir, A., Özbek, M., Balık, S. & Ustaoğlu, M. R. (2005). Macrobenthic invertebrate fauna of lake Eğrigöl (Gündoğmuş -Antalya). Turkish Journal of Zoology, 29, 275-282. google scholar
 • Zeybek, M. , Kalyoncu, H. , Ertan, Ö. & Çiçek, N. (2012). Köprüçay Irmağı (Antalya) Bentik Omurgasız Faunası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2), 146-153. [CrossRef] google scholar
 • Zeybek, M., Ahıska, S. & Yıldız, S. (2016). Dicle Nehri (Türkiye) Oligochaeta (Annelida) faunasının taksonomik açıdan belirlenmesine yönelik bir ön araştırma . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33 (1), 47-53. [CrossRef] google scholar
 • Zreda, M., Çiner, A., Sarıkaya, M. A., Zweck, C. & Bayarı, S. (2011). Remarkably extensive glaciation and fast deglaciation and climate change in Turkey near the Pleistocene Holocene boundary. Geology, 39 (11), 1051-1054. [CrossRef] google scholar

Details

Primary Language English
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Selda ÖZTÜRK> (Primary Author)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
0000-0002-5639-7962
Türkiye


Sevil SUNGUR>
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4018-6375
Türkiye


Burak SEÇER>
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8763-131X
Türkiye


Erdoğan ÇİÇEK>
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5334-5737
Türkiye

Publication Date June 11, 2022
Application Date February 18, 2022
Acceptance Date April 2, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 37, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ase1075908, journal = {Aquatic Sciences and Engineering}, issn = {2602-473X}, eissn = {2602-473X}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2022}, volume = {37}, number = {3}, pages = {175 - 181}, doi = {10.26650/ASE20221075908}, title = {Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde)}, key = {cite}, author = {Öztürk, Selda and Sungur, Sevil and Seçer, Burak and Çiçek, Erdoğan} }
APA Öztürk, S. , Sungur, S. , Seçer, B. & Çiçek, E. (2022). Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde) . Aquatic Sciences and Engineering , 37 (3) , 175-181 . DOI: 10.26650/ASE20221075908
MLA Öztürk, S. , Sungur, S. , Seçer, B. , Çiçek, E. "Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde)" . Aquatic Sciences and Engineering 37 (2022 ): 175-181 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ase/issue/69420/1075908>
Chicago Öztürk, S. , Sungur, S. , Seçer, B. , Çiçek, E. "Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde)". Aquatic Sciences and Engineering 37 (2022 ): 175-181
RIS TY - JOUR T1 - Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde) AU - SeldaÖztürk, SevilSungur, BurakSeçer, ErdoğanÇiçek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26650/ASE20221075908 DO - 10.26650/ASE20221075908 T2 - Aquatic Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 181 VL - 37 IS - 3 SN - 2602-473X-2602-473X M3 - doi: 10.26650/ASE20221075908 UR - https://doi.org/10.26650/ASE20221075908 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aquatic Sciences and Engineering Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde) %A Selda Öztürk , Sevil Sungur , Burak Seçer , Erdoğan Çiçek %T Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde) %D 2022 %J Aquatic Sciences and Engineering %P 2602-473X-2602-473X %V 37 %N 3 %R doi: 10.26650/ASE20221075908 %U 10.26650/ASE20221075908
ISNAD Öztürk, Selda , Sungur, Sevil , Seçer, Burak , Çiçek, Erdoğan . "Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde)". Aquatic Sciences and Engineering 37 / 3 (June 2022): 175-181 . https://doi.org/10.26650/ASE20221075908
AMA Öztürk S. , Sungur S. , Seçer B. , Çiçek E. Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde). Aqua Sci Eng. 2022; 37(3): 175-181.
Vancouver Öztürk S. , Sungur S. , Seçer B. , Çiçek E. Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde). Aquatic Sciences and Engineering. 2022; 37(3): 175-181.
IEEE S. Öztürk , S. Sungur , B. Seçer and E. Çiçek , "Benthic Macroinvertebrate Fauna of Some High-Altitude Lakes in the Aladağlar Mountains (Niğde)", Aquatic Sciences and Engineering, vol. 37, no. 3, pp. 175-181, Jun. 2022, doi:10.26650/ASE20221075908

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.