Research Article
BibTex RIS Cite

Attilâ İlhan’ın Şiirlerinde Toplumsal Tipler

Year 2022, Issue: 2, 22 - 33, 29.03.2022

Abstract

1940 Kuşağı toplumcu-gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden biri olan Attilâ İlhan hem şair hem
de romancı yönüyle adını duyurmuş ve yazın hayatı boyunca pek çok eser kaleme almıştır. Toplumcugerçekçilik akımının savunucusu olan Attilâ İlhan bu akımının hedefleri doğrultusunda eserlerindeki
malzemeyi toplumdan seçmiş, insanı ön plana alarak konuyu şekillendirmiştir. Attilâ İlhan’ın eserlerinde
topluma yönelmesi, pek çok farklı toplumsal sınıftan insanı konu edinerek Türk toplumunun hayatına ışık
tutması oldukça önemlidir. Bu çalışmada Attilâ İlhan’ın kaleme aldığı on iki şiir kitabı (Sisler Bulvarı, Yağmur
Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Belâ Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var
Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dahil, Kimi Sevsem Sensin) incelenerek hangi toplumsal tiplere
şiirlerinde yer verdiği değerlendirilmiştir.

References

 • Çelik, Y. (2007). Şubat yolcusu Attilâ İlhan’ın şiiri. Akçağ Yayınları.
 • Güngör, B. (2019). Attilâ İlhan’ın özgün toplumcu-gerçekçilik anlayışı: sosyal realizm. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, C. 12, S. 25.
 • İlhan, A. (1996). İkinci Yeni savaşı. Bilgi Yayınevi.
 • İlhan, A. (1980). Gerçekçilik savaşı. YAZKO.
 • İlhan, A. (2020a). Duvar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020b). Ben sana mecburum. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020c). Sisler bulvarı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020d). Belâ çiçeği. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020e). Elde var hüzün. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020f). Yağmur kaçağı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020g). Böyle bir sevmek. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020h). Korkunun krallığı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020j). Kimi sevsem sensin. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020k). Tutuklunun günlüğü. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020l). Ayrılık sevdaya dahil, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020m). Yasak sevişmek. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kacıroğlu, M. (2016). Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında (1923–1940) toplumcu-gerçekçi edebiyat tartışmaları. ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.2.
 • Moran, B. (2017). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İletişim Yayınları.
 • Özher, S. (2009). Kaptanın aynasından yansıyanlar romancı yönüyle Attila İlhan. Akçağ Yayınları

Social Types in Attilâ İlhan's Poems

Year 2022, Issue: 2, 22 - 33, 29.03.2022

Abstract

Attilâ İlhan, one of the important representatives of the 1940 generation social-realism movement,
made his name in terms of both poet and novelist and wrote many works throughout his writing life. Attilâ
İlhan, who is an advocate of the social-realism movement, chose the material in his works from the society in
line with the goals of this movement and shaped the subject by putting the human being first. It is very
important that Attilâ İlhan focuses on society in his works and sheds light on the life of Turkish society by
focusing on people from many different social classes. In this study, twelve poetry books written by Attilâ
İlhan (Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Belâ Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun
Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dahil, Kimi Sevsem Sensin)
were examined and it was evaluated which social types were included in their poems

References

 • Çelik, Y. (2007). Şubat yolcusu Attilâ İlhan’ın şiiri. Akçağ Yayınları.
 • Güngör, B. (2019). Attilâ İlhan’ın özgün toplumcu-gerçekçilik anlayışı: sosyal realizm. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, C. 12, S. 25.
 • İlhan, A. (1996). İkinci Yeni savaşı. Bilgi Yayınevi.
 • İlhan, A. (1980). Gerçekçilik savaşı. YAZKO.
 • İlhan, A. (2020a). Duvar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020b). Ben sana mecburum. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020c). Sisler bulvarı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020d). Belâ çiçeği. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020e). Elde var hüzün. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020f). Yağmur kaçağı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020g). Böyle bir sevmek. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020h). Korkunun krallığı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020j). Kimi sevsem sensin. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020k). Tutuklunun günlüğü. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020l). Ayrılık sevdaya dahil, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İlhan, A. (2020m). Yasak sevişmek. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kacıroğlu, M. (2016). Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında (1923–1940) toplumcu-gerçekçi edebiyat tartışmaları. ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.2.
 • Moran, B. (2017). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İletişim Yayınları.
 • Özher, S. (2009). Kaptanın aynasından yansıyanlar romancı yönüyle Attila İlhan. Akçağ Yayınları
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Nurefşan Gülen This is me 0000-0002-0229-6680

Publication Date March 29, 2022
Submission Date February 27, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 2

Cite

APA Gülen, N. (2022). Social Types in Attilâ İlhan’s Poems. Art Time(2), 22-33.