Research Article
BibTex RIS Cite

Picasso’yu Pan’ın İzinde Keşfetmek Üzerine

Year 2022, Issue: 2, 51 - 66, 29.03.2022

Abstract

Pablo Picasso, yaşamı boyunca ürettiği eserlerle, yirminci yüzyılın dehası olarak nitelendirilmeyi hak eden
bir sanatçıdır. Picasso’nun eserleri değerlendirmelerde, resim içinde resim olarak anlatılsa ve üsluba bağlı
olmadığı belirtilse de kendisine özgü bir üsluba sahip olduğu fikri hakimdir. Sanatçının Antik Yunan ve Roma
klasiklerine duyduğu hayranlık, daha sonraki dönemlerindeki çalışmalarına konu olmuştur. Çalışmamızda,
Picasso’nun anlatım gücünü, resimlerinde görünenin ötesine uzanan sanatının farklı gerçeklikleri ve bu
gerçekliklerle oynadığı oyunun Pan ile nasıl buluştuğunu inceledik. Bu makale, Picasso’nun İkinci Dünya
Savaşının sonunda, 1946 yılında yerleştiği Fransa’nın, Antibes kentinde tamamladığı dokuz adet mitolojik Pan
portresinin arketipler bağlamında bir keşfi ve yorumlanmasına dayanmaktadır. Picasso için Pan figürü küçük
yaşlardan itibaren önem kazanmış, ilki onüç yaşında olmak üzere, ilerleyen yaşlarında bu konudaki
çalışmalarına yoğunluk vermiş ve yüzlerce Pan görseli üretmiştir. Picasso, Pan’la kendisini özdeşleştirerek, bir anlamda ruhunu tamamen bağımsız bırakmıştır. Çalışmamızda, Picasso’nun ruhunu keşfetmek ve onu içsel
yolculuğunu ortaya çıkarmak için arketipsel hayal gücünün aracı olarak kullanması üzerine resimleri
irdelenmektedir.

References

 • Armstrong, K. (2019). The Lost Art of scripture: rescuing the sacred texts. New York: Alfred A. Knopf.
 • Ashton, D. (2001). Picasso konuşuyor. Çev. Mehmet Yılmaz. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Dillenberger, J. D. and John H. (2014). The Religious Art of Pablo Picasso. Berkeley: University of California Press.
 • Florman, L. (2000). Myth and metamorphosis: Picasso’s classical prints of the 1930s. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Jung, C. G. (2005). Dört arketip. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Jung, C. G. (1999). Keşfedilmemiş benlik. Çev. Barış İlhan, Canan Ener Sılay. İstanbul: İlhan Yayınevi.
 • Jung, C. G. (1973). Mandala Symbolism. Princeton: Princeton University Press.
 • Jung, C. G. (2001). Anılar, düşler, düşünceler. Çev. İris Kantemir. İstanbul: Can Yayınları.
 • Jung, Carl.G. (2006). Analitik psikoloji. Çev. Ender Gürol. İstanbul: Payel Yayınları.
 • Jung, Carl.G. (2007). Modern man in search of a soul. London and New York: Routledge.
 • Jung, Carl.G. (2012). Introduction to Jungian psychology: notes of the seminar on analytical psychology. Princeton: Princeton University Press.
 • Kalb, C. (2018). Picasso genius: artist, provocateur, rogue, genius. National Geographic.
 • Richardson, J. (1991). A life of Picasso: The early years, 1881–1906. New York: Random House.
 • Von F. and Marie, L. (2000). The problem of the puer aeternus. Toronto: Inner City Books.
 • Zeidler, S. (2015). Form as revolt: Carl Einstein and the ground of modern art. Ithaca, NY: Signale/Cornell University Press.

On Discovering Picasso in the Footsteps of Faun

Year 2022, Issue: 2, 51 - 66, 29.03.2022

Abstract

Pablo Picasso is an artist who deserves to be described as the genius of the twentieth century, with
the works he produced throughout his life. Although Picasso’s works are described as picture-in-picture and it
is stated that he does not depend on the style, the idea that he has a unique style is dominant. The artist’s
admiration for the Ancient Greek and Roman classics became the subject of his later works. In our study, we
examined Picasso’s power of expression, the different realities of his art that goes beyond the visible in his
paintings, and how the game he plays with these realities meets Faun. This article is based on exploration and
interpretation of nine mythological Faun portraits completed by Picasso in the city of Antibes, France, where
he settled in 1946, at the end of the Second World War, in the context of archetypes. The figure of Faun gained
importance for Picasso from an early age, he concentrated on his work on this subject in his later years, the
first of which was thirteen years old, and produced hundreds of his visuals. By pairing himself with Faun,
Picasso freed himself in a sense. In our study, Picasso’s paintings on his use of archetypal imagination as a tool
to explore his soul and reveal his inner journey are examined.

References

 • Armstrong, K. (2019). The Lost Art of scripture: rescuing the sacred texts. New York: Alfred A. Knopf.
 • Ashton, D. (2001). Picasso konuşuyor. Çev. Mehmet Yılmaz. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Dillenberger, J. D. and John H. (2014). The Religious Art of Pablo Picasso. Berkeley: University of California Press.
 • Florman, L. (2000). Myth and metamorphosis: Picasso’s classical prints of the 1930s. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Jung, C. G. (2005). Dört arketip. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Jung, C. G. (1999). Keşfedilmemiş benlik. Çev. Barış İlhan, Canan Ener Sılay. İstanbul: İlhan Yayınevi.
 • Jung, C. G. (1973). Mandala Symbolism. Princeton: Princeton University Press.
 • Jung, C. G. (2001). Anılar, düşler, düşünceler. Çev. İris Kantemir. İstanbul: Can Yayınları.
 • Jung, Carl.G. (2006). Analitik psikoloji. Çev. Ender Gürol. İstanbul: Payel Yayınları.
 • Jung, Carl.G. (2007). Modern man in search of a soul. London and New York: Routledge.
 • Jung, Carl.G. (2012). Introduction to Jungian psychology: notes of the seminar on analytical psychology. Princeton: Princeton University Press.
 • Kalb, C. (2018). Picasso genius: artist, provocateur, rogue, genius. National Geographic.
 • Richardson, J. (1991). A life of Picasso: The early years, 1881–1906. New York: Random House.
 • Von F. and Marie, L. (2000). The problem of the puer aeternus. Toronto: Inner City Books.
 • Zeidler, S. (2015). Form as revolt: Carl Einstein and the ground of modern art. Ithaca, NY: Signale/Cornell University Press.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Alaybey Karoğlu This is me

Güler Arık This is me 0000-0002-6460-2268

Publication Date March 29, 2022
Submission Date February 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 2

Cite

APA Karoğlu, A., & Arık, G. (2022). On Discovering Picasso in the Footsteps of Faun. Art Time(2), 51-66.