Research Article
BibTex RIS Cite

Altı Şahıs Yazarını Arıyor Adlı Oyunun Yazar-Eser İlişkisi Bağlamında İncelenmesi

Year 2023, Issue: 4, 15 - 20, 31.03.2023
https://doi.org/10.5152/ArtTime.2023.1240492

Abstract

Bu çalışmada 20. yüzyılın önemli İtalyan oyun yazarlarından Luigi Pirandello’nun Altı Şahıs Yazarını Arıyor adlı
eserinde kurmaca ve gerçeklik ilişkisinin nasıl sorgulandığı üzerinde durulmuştur. Oyunda yer alan üstkurmaca
ve postmodern özellikler Roland Barthes’in “Yazarın Ölümü” ve Michel Foucault’un “Yazar Nedir?” başlıklı yazıları
aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Oyun içinde oyun izleğinin tüm yönleriyle işlendiği bu postmodern
özellikler gösteren eserde, kendilerine bir yazar arayan kurmaca kahramanların maceraları üzerinde durulmuştur.
Luigi Pirandello’nun Altı Şahıs Yazarını Arıyor adlı eseri, Roland Barthes’in yazar, okuyucu ve metin üzerine
felsefi düşüncelerinin bir oyun olarak kurgulanmış şeklini okuma / sahnede izleme imkânı vermekle birlikte
farklı yorumlamalara açık bir yapıt olarak değerlendirilmiştir.

References

 • Barthes, R. (2013). Dilin çalışma sesi (Trans., Ayşe Ece). YKY.
 • Brockett, O and Ball, R. (2018). Tiyatronun temelleri (Trans., Mahinur Akşehir). Karakalem Kitabevi Yayınları.
 • Carlson, M. (2008). Tiyatro teorileri (Trans., Eren Buğlalılar, Barış Yıldırım). De Ki Basım Yayın.
 • Demirtaş, M. (2016). ‘Yazarın ölümü’ ve ‘geri dönüşü’: yazarın rolü üzerine bir değerlendirme. MSGSU Social Sciences, 3, 48-56.
 • Erkek, H. (1999). Oyun içinde oyun. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Foucault, M. (2014). Seçme yazılar 6: sonsuza giden dil (Trans., Işık Ergüden). Ayrıntı Yayınları.
 • Özgü, M. (1970). Luigi Pirandello. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 1, 155-170. Pirandello, L. (1958). Altı şahıs yazarını arıyor (Trans., Feridun Timur). Maarif Basımevi.
 • Şener, S. (2010). Tiyatroda yaşam-oyun ilişkisi. Dost Yayınları.
 • Webster, R. (2016). Edebiyat teorisi nedir? (Trans., Adem Çalışkan). Studies of the Ottoman Domain. 11, 1-26.

AN ANALYSIS OF THE PLAY SIX CHARACTERS IN SEARCH OF AN AUTHOR IN THE CONTEXT OF THE AUTHOR-WORK RELATIONSHIP

Year 2023, Issue: 4, 15 - 20, 31.03.2023
https://doi.org/10.5152/ArtTime.2023.1240492

Abstract

This study focuses on how the relationship between fiction and reality is questioned in the work of Luigi Pirandello,
one of the important Italian playwrights of the 20th century, Six Characters in Search of an Author. The
metafictional and postmodern features in the play were tried to be explained through Roland Barthes' "Death
of the Author" and Michel Foucault's "What is an Author?". In this postmodern work, in which the play-within-
a-play narrative is explored in all its aspects, the adventures of fictional heroes in search of an author are
emphasized. Luigi Pirandello's Six Characters in Search of an Author is evaluated as a work that is open to different
interpretations as well as giving the opportunity to read / watch on stage Roland Barthes' philosophical
thoughts on an author, reader and text as a play.

References

 • Barthes, R. (2013). Dilin çalışma sesi (Trans., Ayşe Ece). YKY.
 • Brockett, O and Ball, R. (2018). Tiyatronun temelleri (Trans., Mahinur Akşehir). Karakalem Kitabevi Yayınları.
 • Carlson, M. (2008). Tiyatro teorileri (Trans., Eren Buğlalılar, Barış Yıldırım). De Ki Basım Yayın.
 • Demirtaş, M. (2016). ‘Yazarın ölümü’ ve ‘geri dönüşü’: yazarın rolü üzerine bir değerlendirme. MSGSU Social Sciences, 3, 48-56.
 • Erkek, H. (1999). Oyun içinde oyun. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Foucault, M. (2014). Seçme yazılar 6: sonsuza giden dil (Trans., Işık Ergüden). Ayrıntı Yayınları.
 • Özgü, M. (1970). Luigi Pirandello. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 1, 155-170. Pirandello, L. (1958). Altı şahıs yazarını arıyor (Trans., Feridun Timur). Maarif Basımevi.
 • Şener, S. (2010). Tiyatroda yaşam-oyun ilişkisi. Dost Yayınları.
 • Webster, R. (2016). Edebiyat teorisi nedir? (Trans., Adem Çalışkan). Studies of the Ottoman Domain. 11, 1-26.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Performance Art
Journal Section Research Articles
Authors

Nergiz Demir Solak

Publication Date March 31, 2023
Submission Date January 22, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 4

Cite

APA Demir Solak, N. (2023). AN ANALYSIS OF THE PLAY SIX CHARACTERS IN SEARCH OF AN AUTHOR IN THE CONTEXT OF THE AUTHOR-WORK RELATIONSHIP. Art Time(4), 15-20. https://doi.org/10.5152/ArtTime.2023.1240492