Research Article
BibTex RIS Cite

Karabağ Halı Dokuma Sanatında Latif Kerimov’un Rolü

Year 2023, Issue: 5, 8 - 16, 29.09.2023

Abstract

Makalede yazar, Azerbaycan halk sanatçısı Latif Kerimov’un halı bilim ve tasarımları ile ilgili
çalışmalarını ve L. Kerimov’un onuruna dokunan portre halı çalışmasını incelemiştir. İncelenen
ve Azerbaycan halk sanatçısı Eldar Mikayilzade ve L. Kerimov’un resminin olduğu duvar halısı
Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocası Tamilla Abdullayeva tarafından yapılmıştır. Eserin
üretilmesinde yer alan sanatçıların tamamı onlara halı dokuma sanatını öğreten Latif Kerimov'un
öğrencileriydi. Bu portreler özgünlüklerinde, kompozisyonlarında ve renk düzenlerinde geleneğe
sadık kalmışlardır. Bu çalışmalar uluslararası sergilerde birkaç kez sergilendi ve büyük popülerlik
kazandı.
Azerbaycan’ın bütün bölgelerinde yer alan halı dokuma merkezlerinde Latif Kerimov'un faaliyeti
ve rolü çok büyüktür. Özellikle bu etki Karabağ halı dokuma merkezinde özel bir öneme sahiptir.
Avrupalı pek çok ünlü ressamın tuvallerinde XVI-XVII. yüzyıllarda Azerbaycan ve Karabağ’da
dokunmuş Türk halıların renk ve motifleri ile resmedildiğini görürüz. L. Kerimov bu halıların desen
özelliklerini araştırmış, kompozisyonunda yer alan geometrik motiflerin özelliklerini ve bu halıların
sağlamlıkları ile ilgili verileri ortaya koyarak, bilim alemine büyük katkı sağlamıştır. Karabağ ve
Azerbaycan halıları boyutları bakımından da farklılık göstermekte ve koleksiyonerler ile dünyanın
ünlü müzeleri tarafından, koleksiyonlarında özenle saklanmaktadır.

References

 • Abdullayeva, T. (2022). Portrait of Latif Kerimov [Online Image]. Azernews. https://www.azernews.az/culture/188614.html
 • Abutalibov, R. (2011). Kerimov Latif - Azerbaijani carpet master - OurBaku. April 1. https ://ww w.our baku. com/i ndex. php?t itle= Kerim ov_La tif_- Azer baija ni_ca rpet_ maste r&old id=30 458
 • Aliyeva, K. (2016). Eldar Mikayilzade invites everyone on a journey into the history of the carpet. Newspaper “CULTURE”, December 5. [Electronic resource] / https ://ne ws.da y.az/ cultu re/84 7392. html
 • Anonymous. (2017). Karabakh carpets of Azerbaijan and their ancient secrets.
 • Anonymous. (2018). Azerbaijani carpet Şeyh Safi - The oldest dated in the world.
 • Anonymous. (2020).Azerbaijani carpet is the national treasure of the Azerbaijani people.
 • APA (2022). In Azerbaijan, 2022 is declared the “Year of Shushi”.
 • Asadova, I. (2022). Tamilla Abdullayeva: If not for Latif Kerimov and Givi Kandareli, it is not known how my fate would have been. PHOTO - [Electronic resource]. https: //ZERKALO.AZ.
 • Crivelli, C. (1486). The Annunciation, with Saint Emidius [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ carlo-crivelli-the-annunciation-with-saint-emidius CyberLeninka. (n.d.). The art of tapestry in modern Azerbaijan. [Electronic resource]. Folk crafts. [Azerbaijani carpets]
 • Holbein, H. (1532). Portrait of the merchant Georg Gisze 1532 [Online Image]. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_ The_Younger_Portrait_of_the_merchant_Georg_Gisze_1532.jpg
 • Holbein, H. (1532). The ambassadors [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-theyounger- the-ambassadors
 • Kerimov, L. (1961). Azerbaijani carpet. Baku-Leningrad. Publishing House of the Academy of Sciences of Azerbaijan. Vol. 1, p. 95.
 • Kerimov, L. (1983a). Azerbaijani carpet. T.2. Baku. Publishing house “Ganjlik”, p. 279.
 • Kerimov, L. (1983b). Azerbaijani carpet. T.3. Baku. Publishing house “Ganjlik”, p. 448.
 • Kerimov, L. (n.d.). Natural and architectural monuments of Azerbaijan. Latour, H. F. (1877). La Lecture [Online Image]. Art Renewal, https://www. artrenewal.org/artworks/henri-fantin-latour/la-lecture/48025
 • Lotto, L. (1457). Portrait of Giovanni Della Volta [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ lorenzo-lotto-portrait-of-giovanni-della-volta-with-his-wife-andchildren
 • Memling, H. (1480). The Virgin and the child with an angel [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ hans-memling-the-virgin-and-child-with-an-angel
 • Mikayilzade, E. (1986). Embodiment of philosophical thought in carpets. [Electronic resource]. http: //www .e-de rslik .edu. az/bo oks/9 6/uni ts/un it-3/ page8 4.xht ml
 • New Baku Life. (2022). The exhibition “Colorful tapestry world” was held in the Azerbaijan National Carpet Museum. [Electronic resource].
 • Region Plus. (n.d.). New chronicle of the Karabakh carpet.
 • The M.O.S.T. (n.d.). Ornamental ecstasy of the Karabakh carpet.
 • Vermeer, J. (1657). A Woman Asleep [Online Image]. Artchive, https://www. artchive.com/artwork/a-woman-asleep-jan-vermeer-c-1657/
 • Vermeer, J. (1657). Girl Reading a Letter at an Open Window [Online Image].
 • Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vermeer_-_Girl_reading_a_letter_at_a_window,_Dresden,_2021_Cupid_restoration.jpg
 • Vermeer, J. (1660). A Glass of Wine [Online Image]. Wikiart, https://www.
 • wikiart.org/en/johannes-vermeer/the-glass-of-wine Vermeer, J. (1660-62). Young Woman with a Water Pitcher [Online Image].
 • The Metropolitan Museum of Art, https://www.metmuseum.org/art/ collection/search/437881
 • Vermeer, J. (1662-65). Lady at the Virginal with a Gentleman, ‘The Music Lesson’ [Online Image]. Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Johannes_Vermeer_-_Lady_at_the_Virginal_with_a_ Gentleman,_%27The_Music_Lesson%27_-_Google_Art_Project.jpg
 • Vermeer, J. (1668-89). The Geographer [Online Image]. Wikiart, https:// www.wikiart.org/en/johannes-vermeer/the-geographer
 • Wikipedia. (n.d). Latif Kerimov.
 • Wikizero. (n.d.). Azerbaijani carpet. [Electronic resource].
 • Zurbaran, F. (1637). Francisco de Saint Bonaventure at the Council of Lyon [Online Image]. Pubhist, https://www.pubhist.com/w13573

The Role of Latif Kerimov in the Creation of the Karabakh Carpet Weaving Schools

Year 2023, Issue: 5, 8 - 16, 29.09.2023

Abstract

In the article, the author explored the activities of the carpet scientist and people’s artist of
Azerbaijan Latif Kerimov. In honor of L. Kerimov, his portrait carpet woven by the People’s Artist
of Azerbaijan Eldar Mikayilzade and a tapestry with the image of L. Kerimov by the teacher of the
Azerbaijan University of Arts Tamilla Abdullayeva were created. Each of these artists was a student
of Latif Kerimov, who taught them the art of carpet weaving. These portraits are heartfelt in their
originality, composition, and color scheme. These portraits of the teacher Latif Karimov have been
exhibited at international exhibitions more than once and have gained great popularity.
The activity and role of Latif Kerimov in the creation of Azerbaijani carpet schools are invaluable.
It is subdivided into key regions of Azerbaijan. The Karabakh school of carpet weaving plays a
special role among them. On the canvases of famous European artists of the XVI–XVII centuries,
we see the image of Azerbaijani carpets of the Karabakh and other schools. L. Kerimov made a
great contribution to the study of these carpets, revealing the ornaments of the composition of
these carpets, their strength, and the use of geometric elements in them. Azerbaijani carpets
were acquired by private connoisseurs of art and are kept in the collections of famous museums
in the world. Karabakh carpets also differ in their size.

References

 • Abdullayeva, T. (2022). Portrait of Latif Kerimov [Online Image]. Azernews. https://www.azernews.az/culture/188614.html
 • Abutalibov, R. (2011). Kerimov Latif - Azerbaijani carpet master - OurBaku. April 1. https ://ww w.our baku. com/i ndex. php?t itle= Kerim ov_La tif_- Azer baija ni_ca rpet_ maste r&old id=30 458
 • Aliyeva, K. (2016). Eldar Mikayilzade invites everyone on a journey into the history of the carpet. Newspaper “CULTURE”, December 5. [Electronic resource] / https ://ne ws.da y.az/ cultu re/84 7392. html
 • Anonymous. (2017). Karabakh carpets of Azerbaijan and their ancient secrets.
 • Anonymous. (2018). Azerbaijani carpet Şeyh Safi - The oldest dated in the world.
 • Anonymous. (2020).Azerbaijani carpet is the national treasure of the Azerbaijani people.
 • APA (2022). In Azerbaijan, 2022 is declared the “Year of Shushi”.
 • Asadova, I. (2022). Tamilla Abdullayeva: If not for Latif Kerimov and Givi Kandareli, it is not known how my fate would have been. PHOTO - [Electronic resource]. https: //ZERKALO.AZ.
 • Crivelli, C. (1486). The Annunciation, with Saint Emidius [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ carlo-crivelli-the-annunciation-with-saint-emidius CyberLeninka. (n.d.). The art of tapestry in modern Azerbaijan. [Electronic resource]. Folk crafts. [Azerbaijani carpets]
 • Holbein, H. (1532). Portrait of the merchant Georg Gisze 1532 [Online Image]. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_ The_Younger_Portrait_of_the_merchant_Georg_Gisze_1532.jpg
 • Holbein, H. (1532). The ambassadors [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-theyounger- the-ambassadors
 • Kerimov, L. (1961). Azerbaijani carpet. Baku-Leningrad. Publishing House of the Academy of Sciences of Azerbaijan. Vol. 1, p. 95.
 • Kerimov, L. (1983a). Azerbaijani carpet. T.2. Baku. Publishing house “Ganjlik”, p. 279.
 • Kerimov, L. (1983b). Azerbaijani carpet. T.3. Baku. Publishing house “Ganjlik”, p. 448.
 • Kerimov, L. (n.d.). Natural and architectural monuments of Azerbaijan. Latour, H. F. (1877). La Lecture [Online Image]. Art Renewal, https://www. artrenewal.org/artworks/henri-fantin-latour/la-lecture/48025
 • Lotto, L. (1457). Portrait of Giovanni Della Volta [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ lorenzo-lotto-portrait-of-giovanni-della-volta-with-his-wife-andchildren
 • Memling, H. (1480). The Virgin and the child with an angel [Online Image]. The National Gallery, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ hans-memling-the-virgin-and-child-with-an-angel
 • Mikayilzade, E. (1986). Embodiment of philosophical thought in carpets. [Electronic resource]. http: //www .e-de rslik .edu. az/bo oks/9 6/uni ts/un it-3/ page8 4.xht ml
 • New Baku Life. (2022). The exhibition “Colorful tapestry world” was held in the Azerbaijan National Carpet Museum. [Electronic resource].
 • Region Plus. (n.d.). New chronicle of the Karabakh carpet.
 • The M.O.S.T. (n.d.). Ornamental ecstasy of the Karabakh carpet.
 • Vermeer, J. (1657). A Woman Asleep [Online Image]. Artchive, https://www. artchive.com/artwork/a-woman-asleep-jan-vermeer-c-1657/
 • Vermeer, J. (1657). Girl Reading a Letter at an Open Window [Online Image].
 • Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vermeer_-_Girl_reading_a_letter_at_a_window,_Dresden,_2021_Cupid_restoration.jpg
 • Vermeer, J. (1660). A Glass of Wine [Online Image]. Wikiart, https://www.
 • wikiart.org/en/johannes-vermeer/the-glass-of-wine Vermeer, J. (1660-62). Young Woman with a Water Pitcher [Online Image].
 • The Metropolitan Museum of Art, https://www.metmuseum.org/art/ collection/search/437881
 • Vermeer, J. (1662-65). Lady at the Virginal with a Gentleman, ‘The Music Lesson’ [Online Image]. Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Johannes_Vermeer_-_Lady_at_the_Virginal_with_a_ Gentleman,_%27The_Music_Lesson%27_-_Google_Art_Project.jpg
 • Vermeer, J. (1668-89). The Geographer [Online Image]. Wikiart, https:// www.wikiart.org/en/johannes-vermeer/the-geographer
 • Wikipedia. (n.d). Latif Kerimov.
 • Wikizero. (n.d.). Azerbaijani carpet. [Electronic resource].
 • Zurbaran, F. (1637). Francisco de Saint Bonaventure at the Council of Lyon [Online Image]. Pubhist, https://www.pubhist.com/w13573

Details

Primary Language English
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Ferida MIR-BAGIRZADE This is me 0009-0000-9782-7722

Publication Date September 29, 2023
Submission Date May 23, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 5

Cite

APA MIR-BAGIRZADE, F. (2023). The Role of Latif Kerimov in the Creation of the Karabakh Carpet Weaving Schools. Art Time(5), 8-16.