BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Issue: 32, 113 - 124, 13.01.2015

Abstract

Tawafuq, defined as compatibility and coincidence of two entities, is a new term used in scientific area. The common handwriting form of the Holy Quran, in which a page and line system was formed using measurement criteria taken from it, is called ayetberkenar Mushaf. This form provides great facilities in memorizing, reciting, and handwriting the Quran. The aim of handwriting the Mushaf with tawafuq, which was first handwritten by mid of XXth century, is to present a wonderful visual taste to the commons who do not understand the meaning of the Quran addressed to eyes, i.e. the meaning so-called “gözlü tabaka”. The words with tawafuq are not the just an i’jaz wit, but support the i’jaz, and since the wonderful tawafuqs are not ordinary coincidence they are miracles belonging to the Quran. The Mushaf with tawafooq was first handwritten by Ahmed Hüsrev Altınbaşak

References

 • Altıkulaç, T. (1428/2007). Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf, (Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası), İstanbul.
 • Antik A.Ş. Kültür Yayınları. (1400/2010). Yılında Kur’ân-ı Kerim, İstanbul.
 • Derman, M. Uğur. (2010). Doksan Dokuz İstanbul Mushafı, İstanbul.
 • Hayrat Neşriyat, Kur’ân ve Tevâfuk. (1996). İstanbul.
 • Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti. (2013). Bediüzzaman Said Nursi ve Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak (I,II,III), Isparta.
 • Çağbayır, Y. (2007). Ötüken Büyük Sözlük (I-V), İstanbul.
 • Çöğenli, M. S., Bakırcı, S. (2014). Müsennâ Tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları no: 14, Erzurum.
 • Müstakîmzâde, Süleyman Sa‘deddîn, (1928). Tuhfe-i Hattatîn, İstanbul.
 • Bediüzzaman Said Nursi. (1934). Rumuzât-ı Semâniye (Osmanlıca el yazma), ----- İşârâtü’l-İ‘câz fî Mezânni’l-İ‘câz, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2014 ----- Mektûbât Mecmuası, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2011 ----- Zülfikar Mecmuası, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2011
 • Rado, Şevket, Türk Hattatları, İstanbul, tarihsiz.

KUR’ÂN-I KERİM’DE TEVÂFUK

Year 2014, Issue: 32, 113 - 124, 13.01.2015

Abstract

İki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demek olan tevâfuk, bilim sahasına yeni girmiş
bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim’in kendinden alınan ölçülerle sayfa ve satır sistemi oluşturulan
âyetberkenar Mushaf, ezberleme, okuma ve yazmada büyük kolaylıklara vesile olmuştur.
XX. yüzyılın ortalarına doğru yazılmaya başlanan tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim’in yazılma
gayesi; Kur’ân’ın gözlere hitap eden yönünü, “gözlü tabaka” denilen manayı anlamayan avam
tabakasının dahi görebilecekleri, harika bir görsel ziyafeti herkese göstermek Kur’ân yazısına
tekrar dikkatleri çekmektir.
Tevâfuklu kelimeler tam bir i‘câz nüktesi olmayıp i‘câzın görevini yapan, i‘câza destek
veren bir durum olduğundan ve harika denk gelmelerin tesadüf işi olamayacağından Kur’ân-ı
Kerim’e ait bir mucizedir. Tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim ilk defa Ahmed Hüsrev Altınbaşak tarafından
yazılmıştır. (“İlk defa” olarak değil diye biliyorum, aslında başka yazanlar da vardı... Belki de ilk
defa tam gözükmesine dikkat çekilerek ifade edilebilir.)

References

 • Altıkulaç, T. (1428/2007). Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf, (Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası), İstanbul.
 • Antik A.Ş. Kültür Yayınları. (1400/2010). Yılında Kur’ân-ı Kerim, İstanbul.
 • Derman, M. Uğur. (2010). Doksan Dokuz İstanbul Mushafı, İstanbul.
 • Hayrat Neşriyat, Kur’ân ve Tevâfuk. (1996). İstanbul.
 • Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti. (2013). Bediüzzaman Said Nursi ve Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak (I,II,III), Isparta.
 • Çağbayır, Y. (2007). Ötüken Büyük Sözlük (I-V), İstanbul.
 • Çöğenli, M. S., Bakırcı, S. (2014). Müsennâ Tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları no: 14, Erzurum.
 • Müstakîmzâde, Süleyman Sa‘deddîn, (1928). Tuhfe-i Hattatîn, İstanbul.
 • Bediüzzaman Said Nursi. (1934). Rumuzât-ı Semâniye (Osmanlıca el yazma), ----- İşârâtü’l-İ‘câz fî Mezânni’l-İ‘câz, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2014 ----- Mektûbât Mecmuası, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2011 ----- Zülfikar Mecmuası, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2011
 • Rado, Şevket, Türk Hattatları, İstanbul, tarihsiz.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language tr;en
Journal Section Articles
Authors

Yusuf Bilen

Publication Date January 13, 2015
Submission Date January 13, 2015
Published in Issue Year 2014 Issue: 32

Cite

APA Bilen, Y. (2015). KUR’ÂN-I KERİM’DE TEVÂFUK. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi(32), 113-124.

Obtaining permissions for studies requiring ethics committee approval regarding the implementation of ethical rules and including information about permission in the article was added to the criteria. In this direction, Ethics Committee Permission is required for articles submitted to our journal and meeting the conditions stated below.
• Any research conducted with qualitative or quantitative approaches that require data collection from participants using questionnaires, interviews, focus group work, observation, experimentation, and interview techniques.
Also;
• Obtaining and indicating permission from the owners for the use of scales, surveys and photographs belonging to others,
• It should be stated that the copyright regulations are complied with for the intellectual and artistic works used.