Year 2013, Volume 0 , Issue 39, Pages 133 - 158 2013-07-11

DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI

Celal BÜYÜK [1]


Dualism, Consciousness and GodDualism is considered that human consists of two main components that cannot be reduced to each other. The concept of consciousness is located in the center of problem of dualism. Today, how physical organ in a human body is the inner life or how to reach the self-conscious causes to serious debates in scientific circles. While materialism connects consciousness to coindence, theism accept this as a product of intelligent design.In this study with the motion of problem of dualism, we study how to treat the evidence of consciousness and how to constitute evidence for the existence of God.
İnsanın birbirine indirgenemeyen iki temel bileşenden oluştuğunu kabul eden düalizm sorununun merkezinde bilinç kavramı yer almaktadır. İnsan bedenindeki tamamen maddî olan bir organın iç yaşantısının nasıl olduğu ya da kendinin bilincine nasıl varabildiği günümüzde bilim çevrelerinde ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Materyalist düşünce, bilinçlilik halini tesadüfe bağlarken, teist düşünce bunu ‘akıllı bir tasarım’ ürünü olarak görmekte ve Tanrı’nın varlığına delil olarak kullanmaktadır. Bu çalışmada, düalizm probleminden hareketle ortaya konulmaya çalışılan bilinç probleminin ele alınışını ve Tanrı’nın varlığına delil oluşturmasını inceleyeceğiz.
  • Aktürk, Eyüp. Richard Swinburne’de Bilinç Kanıtı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005. Armstrong, D. M. “Searle’s Neo-Cartesian Theory of Consciousness”, Philosophical Issues, c. 1, 1991, ss. 67-71. Aslan, Adnan. Tanrı’nın Varlığına Dair Argümanlar, İSAM Yayınları, İstanbul, 200 Batak, Kemal. Naturalizm Çıkmazı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2011. Behe, Michael J. Darwin’in Kara Kutusu, (çev. Burcu Çekmece), Aksoy Yayınları, İstanbul, 1998.
  • Chalmers, David. “Facing up to the Problem of Consciousness”, Philosophy of Mind: A Guide and Anthology, ed. John Heil, Oxford University Press, Oxford, 2004. Churchland, Paul M. Madde ve Bilinç, (çev. Berkay Ersöz), Alfa Yayınları, İstanbul, 20 Crick, Francis. Şaşırtan Varsayım, (çev. Sabit Say), TÜBİTAK, Ankara, 2000. Dawkins, Richard-Pinker, Steven. “Is Science Killing the Soul”, The Guardian-Dillons Debate, Edge 53, http://www.edge.org/documents/archive/edge53.html (15.02.2013) Dennett, Daniel. Consciousness Explained, The Penguin Press, London, 1991. Descartes, Rene. İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler, (çev. Mehmet Karasan), MEB Yayınları, İstanbul, 1998. ______________ Metot Üzerine Konuşma, (çev. Sahir Sel), Sosyal Yayınlar, İstanbul, 19 Durakoğlu, Abdullah-Ay, Volkan. Descartes ve Searle’de Zihin Problemi”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2012, sayı: 13, ss. 187-200. Flew, Antony. Yanılmışım Tanrı Varmış, (çev. H. Kaya, Z. Ertan), Profil Yayınları, İstanbul, 2009. Foster, John A. “A Defence of Dualism”, Philosophy of Religion, (Ed. William L. Craig), Rutgers University Press, New Jersey, 2002. Hossack, Keith. “Self-Knowledge and Consciousness”, Proceedings of the Aristotelian Society, c. 102, sayı: 202, 2004,ss. 163-181. İmamoğlu, Tuncay. Modern Batı Düşüncesinin Felsefî Temelleri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2013. Koç, Turan. Ölümsüzlük Düşüncesi, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991. Locke, John. İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, (çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1992. Mackie, John L. The Miracle of Theism, Clarendon Press, Oxford, 1982. Malebranche, Nicolas de. Hakikatin Araştırılması I-VI, (çev. Miraç Katırcıoğlu), MEB Yayınları, İstanbul, 1997. McGinn, Colin. The Mysterious Flame: Conscious Minds in a Material World, Basic Books, New York, 1999. ________________ “Can We Solvethe Mind-Body Problem?”, Mind, c. 98, sayı: 391, 1989, ss. 349-366. Moreland, James P. Consciousness and the Existence of God: A Theistic Argument, Routledge, New York, 2008. Özlem, Doğan. Siyaset Bilim ve Tarih Bilinci, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1999. Paley, William. Doğal Teoloji, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi, (ed. ve çev. Cafer S. Yaran), Etüt Yayınları, Samsun, 1997. Peterson, Michael vd. Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, (çev. Rahim Acar), Küre Yayınları, İstanbul, 2009.
  • Reçber, Mehmet Sait. “Düalizm, Swinburne ve Foster”, İslâmî Araştırmalar, c. 13, sayı: 2, 2000, ss. 203-208. ________________Tanrı’yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, Kitabiyat Yayınları, Ankara, 2004. Rolston, Holmes. “Bilim ve Değer”, Din ve Bilim, (ed. ve çev. Cafer Sadık Yaran), Sidre Yayınları, Samsun, 1997. Sayan, Erdinç. “Bilinç”, Felsefe Ansiklopedisi, c. 2, (ed. Ahmet Cevizci), Etik Yayınları, İstanbul, 2004. Seager, William. “A Brief History of the Philosophical Problem of Consciousness”, The Cambridge Handbook of Consciousness, (eds. P. D. Zelazo, M. Moscovitch, E. Thompson), Cambridge University Press, Cambridge, 2007, ss. 9-33. Searle, John. Akıllar Beyinler ve Bilim, (çev. Kemal Bek), Say Yayınları, İstanbul, 19 ____________Bilinç ve Dil, (çev. Muhitin Macit, Ferruh Özpilavcı), Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005. ____________Zihin Dil Toplum, (çev. Alaattin Tural), Litera Yayıncılık, İstanbul, 200 ____________Zihnin Yeniden Keşfi, (çev. Muhittin Macit), Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008. Shaffer, Jerome A. Zihin Felsefesi Açısından Bilinç, Ruh ve Ötesi, (çev. Turan Koç), İz Yayıncılık, İstanbul, 1991. Shoemaker, S.-Swinburne R., Personel Identity, Basil Blackwell Publishing, Oxford, 19 Strobel, Lee. Hani Tanrı Ölmüştü?, (çev. S. L. Atalay, R. Şahin), Ufuk Yayınları, İstanbul, 2011. Swinburne, Richard. The Evolution of The Soul, Oxford University Press, Oxford, 19 ________________Tanrı Var mı?, (çev. Muhsin Akbaş), Arasta Yayınları, Bursa, 200 ________________ The Existence of God, Clarendon Press, Oxford, 1979. ________________“Substance Dualism”, Faith and Philosophy, c. 26, sayı: 5, 2009, ss. 501-513. ________________“Dualism Intact”, Faith and Philosophy, c. 13, sayı: 1, January 1996, ss.68-77. Taslaman, Caner. “Beden-Ruh Düalizmine Teolojik Agnostik Tavır”, http://www. canertaslaman.com/wp-content/uploads/2011/10/caner_taslaman_makale_bedenveruhpdf (08.02.2013). Tura, Saffet Murat. Histerik Bilinç, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2007. Urhan, Veli. İnsanın ve Tanrı’nın Kişiliği, Bilinçlerarası İlişki, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002.
  • Yasa, Metin. Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Yaşam, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2001. Warburton, Nigel. Felsefeye Giriş, (çev. Ahmet Cevizci), Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000. Wisdom, John. Problems of Mind and Matter, Cambridge University Press, New York, 1934. Wynn, Mark. “Emergent Phenomena and Theistic Explanation”, International Philosophical Quarterly, c. 39, sayı: 2, June 1999, ss. 141-155.
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Celal BÜYÜK

Dates

Publication Date : July 11, 2013

Bibtex @ { atauniilah36769, journal = {Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-295X}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {133 - 158}, doi = {}, title = {DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI}, key = {cite}, author = {Büyük, Celal} }
APA Büyük, C . (2013). DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI . Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 0 (39) , 133-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniilah/issue/2756/36769
MLA Büyük, C . "DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI" . Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2013 ): 133-158 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniilah/issue/2756/36769>
Chicago Büyük, C . "DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2013 ): 133-158
RIS TY - JOUR T1 - DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI AU - Celal Büyük Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 158 VL - 0 IS - 39 SN - 1303-295X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI %A Celal Büyük %T DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI %D 2013 %J Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1303-295X- %V 0 %N 39 %R %U
ISNAD Büyük, Celal . "DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 39 (July 2013): 133-158 .
AMA Büyük C . DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2013; 0(39): 133-158.
Vancouver Büyük C . DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2013; 0(39): 133-158.
IEEE C. Büyük , "DÜALİZM, BİLİNÇ VE TANRI", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 0, no. 39, pp. 133-158, Jul. 2013

Authors of the Article
Celal BÜYÜK [1]