PDF EndNote BibTex RIS Cite

ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ

Year 2015, Volume 16, Issue 2, 145 - 153, 13.11.2015
https://doi.org/10.18038/btd-a.48423

Abstract

Bu çalışmada, atıksulardan boyarmadde gideriminde yaygın olarak kullanılan adsorbentlere alternative olabilecek yüksek giderimverimine sahip kitosan malzemesi kullanılmıştır. Acid Blue 29(AB29) boyarmaddesinin kitosan üzerine adsorpsiyonunda, pH, adsorbent derişimi(X), başlangıç boyarmadde derişimi ve sıcaklık gibi ortam parametrelerinin etkisi incelenerek proses için en uygun değerler saptanmıştır. Deneysel sonuçlardan, adsorpsiyonun dengeye 15-20 dakikada ulaştığı gözlenmiştir. Bu denge sürecinde en iyi adsopsiyon verimi pH=4, X=1.0g/L ile T=35°C değerlerinde eldeedilmiştir. Adsorpsiyon denge verilerinin Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uyumluluk durumu araştırıldığında, en iyi uyumun en yüksek regresyon katsayılarının elde edildiği Langmuir modelinde gerçekleştiği gözlenmiştir. AB 29 boyarmaddesinin kitosana adsorpsiyonunun kinetik analizi amacıyla deneysel verilere yalancı birinci ve ikinci derece kinetik model uygulanmış, tüm korelasyon katsayılarının 0.99’dan büyük olması, deneysel ve teorik değerlerin birbirine çok yakın çıkmasından dolayı adsorpsiyon kinetiğinini kinciderece kinetic modele oldukça iyi uyum sağladığı belirlenmiştir. Sistem termodinamik açıdan analiz edildiğinde ise, adsorpsiyonda elde edilen negatif ΔGodeğerleri adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini,  adsorpsiyonun gerçekleşmesi için bir enerji engelinin olmadığını göstermiştir. Yapılan çalışma sonucunda boyarmadde gideriminde kitosanın diğer adsorbentlere alternative bir adsorbent olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

References

 • Eren, Z.and Acar F.N. (2004). Uçucu Kül Adsorpsiyonu ile Reaktif Boya Giderimi, Mühendislik Bilimleri Dergisi 10: 253-258.
 • Mishra, G. And Tripathy M. (1993). A Critical Review of The Treatment For Decolorization of Dye Wastewater. Biotechnol. Adv. 9: 613-622.
 • Önalan, F (2013). Çeşitli Boyarmaddelerin Kitosana Adsorpsiyonunun Kesikli Sistemde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin, Türkiye: Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Perez M., Torrades F., Domenech X. And Peral J. (2002). Fenton and Photo-Fenton Oxidation of Textile Effluents, Water Research 36: 2703-2710.
 • Prado A.G.S., Torres J.D., Faria E.A. andDias S.C.L. (2004). Comparative Adsorption Studies Of İndigo Carmine Dye on Chitin And Chitosan, Journal of Colloid and İnterface Science 277: 43- 47.
 • Wong Y.C., Szeto Y.S., Cheung W.H. and McKay G. (2004). Adsorption Of Acid Dyes On Chitosan- Equilibrium Isotherm Analyses, Process Biochemistry 39: 693-702.

ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ

Year 2015, Volume 16, Issue 2, 145 - 153, 13.11.2015
https://doi.org/10.18038/btd-a.48423

Abstract

Bu çalışmada, atıksulardan boyarmadde gideriminde yaygın olarak kullanılan adsorbentlere alternatif olabilecek yüksek giderim verimine sahip kitosan malzemesi kullanılmıştır. Acid Blue 29(AB 29) boyarmaddesinin kitosan üzerine adsorpsiyonunda, pH, adsorbent derişimi(X), başlangıç boyarmadde derişimi ve sıcaklık gibi ortam parametrelerinin etkisi incelenerek proses için en uygun değerler saptanmıştır. Deneysel sonuçlardan, adsorpsiyonun dengeye 15-20 dakikada ulaştığı gözlenmiştir. Bu denge sürecinde en iyi adsopsiyon verimi pH=4, X=1.0g/L ile T=35°C değerlerinde elde edilmiştir. Adsorpsiyon denge verilerinin Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uyumluluk durumu araştırıldığında, en iyi uyumun en yüksek regresyon katsayılarının elde edildiği Langmuir modelinde gerçekleştiği gözlenmiştir. AB 29 boyarmaddesinin kitosana adsorpsiyonunun kinetic analizi amacıyla deneysel verilere yalancı birinci ve ikinci derece kinetik model uygulanmış, tüm korelasyon katsayılarının 0.99’dan büyük olması, deneysel ve teorik değerlerin birbirine çok yakın çıkmasından dolayı adsorpsiyon kinetiğinin ikinci derece kinetik modele oldukça iyi uyum sağladığı belirlenmiştir. Sistem termodinamik açıdan analiz edildiğinde ise, adsorpsiyonda elde edilen negative ΔGo değerleri adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini, adsorpsiyonun gerçekleşmesi için bir enerji engelinin olmadığını göstermiştir. Yapılan çalışma sonucunda boyarmadde gideriminde kitosanın diğer adsorbentlere alternatif bir adsorbent olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

References

 • Eren, Z.and Acar F.N. (2004). Uçucu Kül Adsorpsiyonu ile Reaktif Boya Giderimi, Mühendislik Bilimleri Dergisi 10: 253-258.
 • Mishra, G. And Tripathy M. (1993). A Critical Review of The Treatment For Decolorization of Dye Wastewater. Biotechnol. Adv. 9: 613-622.
 • Önalan, F (2013). Çeşitli Boyarmaddelerin Kitosana Adsorpsiyonunun Kesikli Sistemde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin, Türkiye: Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Perez M., Torrades F., Domenech X. And Peral J. (2002). Fenton and Photo-Fenton Oxidation of Textile Effluents, Water Research 36: 2703-2710.
 • Prado A.G.S., Torres J.D., Faria E.A. andDias S.C.L. (2004). Comparative Adsorption Studies Of İndigo Carmine Dye on Chitin And Chitosan, Journal of Colloid and İnterface Science 277: 43- 47.
 • Wong Y.C., Szeto Y.S., Cheung W.H. and McKay G. (2004). Adsorption Of Acid Dyes On Chitosan- Equilibrium Isotherm Analyses, Process Biochemistry 39: 693-702.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Esra KÖYLÜ>


Ferda Gonen>

0000-0003-2910-9504


Fulya ÖNALAN This is me

Publication Date November 13, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 16, Issue 2

Cite

Bibtex @ { aubtda42281, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering}, issn = {1302-3160}, eissn = {2146-0205}, address = {}, publisher = {Eskisehir Technical University}, year = {2015}, volume = {16}, number = {2}, pages = {145 - 153}, doi = {10.18038/btd-a.48423}, title = {ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ}, key = {cite}, author = {Köylü, Esra and Gonen, Ferda and Önalan, Fulya} }
APA Köylü, E. , Gonen, F. & Önalan, F. (2015). ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –A Applied Sciences and Engineering , 145-153 . DOI: 10.18038/btd-a.48423
MLA Köylü, E. , Gonen, F. , Önalan, F. "ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ" . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 16 (2015 ): 145-153 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aubtda/issue/3043/42281>
Chicago Köylü, E. , Gonen, F. , Önalan, F. "ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 16 (2015 ): 145-153
RIS TY - JOUR T1 - ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ AU - EsraKöylü, FerdaGonen, FulyaÖnalan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18038/btd-a.48423 DO - 10.18038/btd-a.48423 T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 153 VL - 16 IS - 2 SN - 1302-3160-2146-0205 M3 - doi: 10.18038/btd-a.48423 UR - https://doi.org/10.18038/btd-a.48423 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ %A Esra Köylü , Ferda Gonen , Fulya Önalan %T ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ %D 2015 %J Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering %P 1302-3160-2146-0205 %V 16 %N 2 %R doi: 10.18038/btd-a.48423 %U 10.18038/btd-a.48423
ISNAD Köylü, Esra , Gonen, Ferda , Önalan, Fulya . "ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 16 / 2 (November 2015): 145-153 . https://doi.org/10.18038/btd-a.48423
AMA Köylü E. , Gonen F. , Önalan F. ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ. AUJST-A. 2015; 16(2): 145-153.
Vancouver Köylü E. , Gonen F. , Önalan F. ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering. 2015; 16(2): 145-153.
IEEE E. Köylü , F. Gonen and F. Önalan , "ASİDİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE RENK GİDERİLMESİ", Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, vol. 16, no. 2, pp. 145-153, Nov. 2015, doi:10.18038/btd-a.48423