PDF EndNote BibTex Cite

TİTANYUM DİOKSİTİN A549 HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ APOPTOTİK ETKİLERİ

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 38 - 54, 16.02.2017
https://doi.org/10.18036/aubtdc.291668

Abstract

Metal temelli bileşikler potansiyel etkilerinden ve az toksisiteye neden olduklarından dolayı uzun zamandır kullanılmaktadır. Metal bileşik sisplatin çeşitli kanser türlerine karşı tıbbi olarak kullanılmış ve yan etkiler göstermiştir. Biz bu çalışmada sisplatine alternatif ajan olarak düşündüğümüz titanyum dioksitin A549 hücreleri üzerindeki etkilerini ve apoptotik mekanizmasını araştırdık. Titanyum dioksitin 24, 48 ve 72 saatlik sürelerdeki zamana ve konsantrasyon aralığına bağlı olarak antiproliferatif etkilerini MTT canlılık analizini kullanarak belirledik. Titanyum dioksitin apoptozisi tetiklediğini saptadık. Titanyum dioksitin IC30 konsantrasyonu, 72 saat süresince A549 hücreleri üzerinde uygulandığında erken ve geç apoptozisi tetiklediği belirlendi. Titanyum dioksitin IC30 konsantrasyonu, 72 saat süresince A549 hücreleri üzerine uygulandığında mitokondriyal membran potansiyelini azaltarak apoptozisi tetikledi. Buna rağmen kaspaz-3 aktivitesi gözlenmedi. Titanyum dioksit kaspazdan bağımsız bir yol izleyerek apoptozisi tetiklemiştir diyebiliriz. Titanyum dioksitin IC30 konsantrasyonun 72 saatlik süre sonundaki hematoksilen ve eozin, TUNEL, BrdU, Bcl-2 ve Bax immünositokimyasal analizleri sonucunda  apoptotik indekslerinde artış belirlendi. Titanyum dioksitin IC30 konsantrasyonun uygulandığı A549 hücrelerinde 72 saatlik süre sonunda konfokal ve TEM mikrokobisi kullanılarak çeşitli apoptotik yapılar gözlendi. Bu sonuçlar titanyum dioksitin A549 hücreleri üzerinde antiproliferatif ve apoptotik etkilerini ve sisplatine eş potansiyel kemoterapötik bir ajan olabileceğini göstermektedir.

THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 38 - 54, 16.02.2017
https://doi.org/10.18036/aubtdc.291668

Abstract

Metal-based compounds have been used for a long time because of their potential effects and low toxicity. Metal compound cisplatin has been used medically against various types of cancer and has shown side effects. In present study, we researched the effects of titanium dioxide, which is considered as an alternative agent against cisplatin on the A549 cells and its apoptotic mechanism were investigated. The antiproliferative effects of titanium dioxide were determined using MTT viability analysis depending on the time and concentration intervals at 24, 48 and 72 hours. We assessed that titanium dioxide induced apoptosis. The IC30 concentration of titanium dioxide triggered early and late apoptosis for 72 hours in A549 cells. The IC30 concentration of titanium dioxide was shown to induce apoptosis by reducing mitochondrial membrane potential for 72 hours. However, caspase-3 activity was not observed. The IC30 concentration of titanium dioxide revealed an increase in apoptotic index with immunocytochemical analysis of hematoxylin and eosin, TUNEL, BrdU, Bcl-2 and Bax for 72 hours. The apoptotic structures were scanned by using confocal and TEM microscopy in A549 cells for 72 hours. These results show that titanium dioxide induce antiproliferative and apoptotic effects on A549 cells and that titanium dioxide may be a potential chemotherapeutic agent like cisplatin.

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Ayşe KAPLAN This is me


Gülşen AKALIN ÇİFTÇİ>


Hatice Mehtap KUTLU>

Publication Date February 16, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aubtdc291668, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology}, issn = {2146-0264}, eissn = {2146-0213}, address = {}, publisher = {Eskisehir Technical University}, year = {2017}, volume = {6}, number = {1}, pages = {38 - 54}, doi = {10.18036/aubtdc.291668}, title = {THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS}, key = {cite}, author = {Kaplan, Ayşe and Akalın Çiftçi, Gülşen and Kutlu, Hatice Mehtap} }
APA Kaplan, A. , Akalın Çiftçi, G. & Kutlu, H. M. (2017). THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS . Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology , 6 (1) , 38-54 . DOI: 10.18036/aubtdc.291668
MLA Kaplan, A. , Akalın Çiftçi, G. , Kutlu, H. M. "THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS" . Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 6 (2017 ): 38-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aubtdc/issue/27669/291668>
Chicago Kaplan, A. , Akalın Çiftçi, G. , Kutlu, H. M. "THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 6 (2017 ): 38-54
RIS TY - JOUR T1 - THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS AU - Ayşe Kaplan , Gülşen Akalın Çiftçi , Hatice Mehtap Kutlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18036/aubtdc.291668 DO - 10.18036/aubtdc.291668 T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 54 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-0264-2146-0213 M3 - doi: 10.18036/aubtdc.291668 UR - https://doi.org/10.18036/aubtdc.291668 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS %A Ayşe Kaplan , Gülşen Akalın Çiftçi , Hatice Mehtap Kutlu %T THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS %D 2017 %J Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology %P 2146-0264-2146-0213 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18036/aubtdc.291668 %U 10.18036/aubtdc.291668
ISNAD Kaplan, Ayşe , Akalın Çiftçi, Gülşen , Kutlu, Hatice Mehtap . "THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 6 / 1 (February 2017): 38-54 . https://doi.org/10.18036/aubtdc.291668
AMA Kaplan A. , Akalın Çiftçi G. , Kutlu H. M. THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2017; 6(1): 38-54.
Vancouver Kaplan A. , Akalın Çiftçi G. , Kutlu H. M. THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2017; 6(1): 38-54.
IEEE A. Kaplan , G. Akalın Çiftçi and H. M. Kutlu , "THE APOPTOTIC EFFECTS OF TİTANİUM DİOXİDE ON A549 CELLS", Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, vol. 6, no. 1, pp. 38-54, Feb. 2017, doi:10.18036/aubtdc.291668