PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 35 - 58, 09.02.2011

Abstract

In this study the flora of Eskişehir Hekimdağ (Bozdağ) were investigated. According to Davis's
grid system, the research area lies in B3 square. The plant samples collected in this region and determined
that there are 59 families, as well as 467 species and subspecies taxa belonging to 219 genera.
The phytogeographical distribution is as follows: 49 Mediterranean, 31 Euro-Siberian, 19 Irano-
Turanian, 6 Euxin and 362 unknown or other-regional elements. The largest families are Asteraceae
(50), Fabaceae (38), Lamiaceae (24), Poaceae (21) and Liliaceae (18) in terms of the number of species
and subspecies included. Genera represented by the highest number of species are Centaurea (7),
Alyssum (6), Silene, Astragalus, Trifolium, Lathyrus ve Campanula (5) . The number of endemic taxa
within the study area is 41 (10.86%). 13 taxa are new records for the B3 squ

References

 • Akman, Y. (1990). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları No: 103, Ankara.
 • Brummitt, R.K. ve Powell, C.E. (2001). Authors of Plant Names. Kew Royal Botanic Gar- dens.
 • Ekim, T. ve Akman, Y. (1991). Eskişehir İli Sündiken Dağlarındaki Orman Ve- jetasyonunun Bitki Sosyolojisi Bakımın- dan Araştırılması. Doğa Türk Botanik Dergisi 15, 28-40.
 • Ekim, T.M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğreltiler ve Tohumlu Bitkileri) Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, An- kara.
 • Erdir, M. ve Türe, C. (2003). Plant Diversty and General Ecological Characteistics of A Protected Area of Musaözü Dam and Its Environment Anadolu Universty Journal of Science and Technology 4(2), 301-322. Turkey).
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edin- burgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 10, Edinburgh University Press, Ed- inburgh.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Kaynak, G. ve Tarımcılar, G. (2001). New Flo- ristic Records for The Grid Square B3 Uluborlu Isparta, Turkey. Turkish Journal of Botany 25, 163-165.
 • Kaynak, G., Günay, R. Tarımcılar, G., Benlioğlu, O. ve Yımaz, Ö. (2003). New Floristic Records for the grid square A2 (Bursa) and B3 (Uluborlu-Isparta, Tur- key). Ot Sistematik Botanik Dergisi 10, 2, 169-179.
 • Koyuncu, O., Ataşlar, E., Tokur, S., Erten, E.M. ve Ardıç, M. (2008). The Flora of Balık- damı Wetland and Its Surroundings (Sivrihisar, Eskişehir-Turkey). Turkey Turkish Journal of Botany 32, 227-241.
 • Köse, Y.B. ve Ocak, A. (2004). The flora of Northen Part of the Emirdağ Mountains. Turkish Journal of Botany 28, 369-390.
 • Maden Tektik Arama Enstitüsü (1964). Türkiye Jeoloji Haritası, Ankara.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (1991). Eskişehir Bölge Müdürlüğü Verileri, Eskişehir.
 • Mutlu, B. ve Erik, S. (1996). B3-C3 Kareleri İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17, 57-79.
 • Mutlu, B. ve Erik, S., (1999). New Plant Re- cords From Various Squares in Flora of Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 6 (2), 45-56.
 • Mutlu, B. (2002). New Plant Records From Various Squares in Flora of Turkey. Ha- cettepe Universty Journal of Biology and Chemistry 31, 17-22.
 • Ocak, A., Duran, A., Doğan, M. ve Doğan, B. (2005). Bozan (Alpu-Eskişehir) Ağa- çlandırma Sahası Florası. Selçuk Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 61-80.
 • Ocak, A., Hüner, G. ve Ataşlar, E. (2008). The Flora of Kalabak Basin (Eskişehir, Tur- key). Turkish Journal of Botany 32, 381- 410.
 • Ocak, A. (2007a). Çatacık Florası I. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yayını, Eskişehir.
 • Ocak, A. (2007b). Çatacık Florası II Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yayını, Eskişehir.
 • Özaydın, U.B. ve Yücel, E., (2004). Mihalıççık İlçesinin (Eskişehir) Florası. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (1), 83-106.
 • Polunin, O. (1969). Flowers of Europae Oxford Universty Pres, New York-Toronto.
 • Selvi, B. ve Yıldırımlı, Ş. (2004). B3 Isparta Ka- resi için Yeni Bitki Kayıtları, SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 23, 61-67.
 • Serin, M. ve Ertuğrul, K. (1999). New Floristic Rerords fort the Squares B3 and B4 (Ilgın-Konya) Turkey, Turkey Turkish Journal of Botany 23, 71-73.
 • Toprak Su Genel Müdürlüğü (1984). Eskişehir İl Toprak Envanter Planları.
 • Tutin, G.T., Heywood, V.H., Burges, N.A. ve Valentine, D.H. (1963-1980). Flora Europea. Vol. I-V, Cambridge.
 • Türe, C., Tire, E. ve Böcük, H. (2007). Vascular Plant Diversty and General Ecological Characteristics of Ahi Mountain (Bilecik, Turkey). Anadolu Universty Journal of Science and Technology 8(2), 423-448.
 • Yıldırımlı, Ş. (2007). New Plant Records For Various Squares of Turkey. Sistematik Botanik Dergisi 14, 1, 61-74.
 • Zohary, M. (1966-1986). Flora Palaestina. Vol. I-II, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Israel.

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 35 - 58, 09.02.2011

Abstract

Bu çalışmada Eskişehir Hekimdağ (Bozdağ) Florası araştırılmıştır. Çalışma alanı Davis(1965) tarafından uygulanan grid kareleme sistemine göre B3 karesinde yer almaktadır. Araştırma alanından toplanan örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 59 familyaya ait 219 cins ve bu cinslere ait 467 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir; Akdeniz elementleri (49), Avrupa-Sibirya elementleri (31), İran-Turan elementleri (19), Öksin elementleri (6), çok bölgeli ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen (362)’dir. En fazla takson içeren familyalar sırasıyla; Asteraceae (50), Fabaceae (38), Lamiaceae (24), Poaceae (21) ve Liliaceae (18)’dir. En çok takson içeren cinsler ise sırasıyla; Centaurea (7), Alyssum (6), Silene, Astragalus, Trifolium, Lathyrus ve Campanula (5)’dir. Araştırma bölgesinde 43 endemik takson tespit edilmiş olup alandaki endemizim oranı % 10.86’dır. Tespit edilen taksonların 13’ü B3 karesi için yeni kare kaydı niteliğindedir

References

 • Akman, Y. (1990). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları No: 103, Ankara.
 • Brummitt, R.K. ve Powell, C.E. (2001). Authors of Plant Names. Kew Royal Botanic Gar- dens.
 • Ekim, T. ve Akman, Y. (1991). Eskişehir İli Sündiken Dağlarındaki Orman Ve- jetasyonunun Bitki Sosyolojisi Bakımın- dan Araştırılması. Doğa Türk Botanik Dergisi 15, 28-40.
 • Ekim, T.M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğreltiler ve Tohumlu Bitkileri) Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, An- kara.
 • Erdir, M. ve Türe, C. (2003). Plant Diversty and General Ecological Characteistics of A Protected Area of Musaözü Dam and Its Environment Anadolu Universty Journal of Science and Technology 4(2), 301-322. Turkey).
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edin- burgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 10, Edinburgh University Press, Ed- inburgh.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Kaynak, G. ve Tarımcılar, G. (2001). New Flo- ristic Records for The Grid Square B3 Uluborlu Isparta, Turkey. Turkish Journal of Botany 25, 163-165.
 • Kaynak, G., Günay, R. Tarımcılar, G., Benlioğlu, O. ve Yımaz, Ö. (2003). New Floristic Records for the grid square A2 (Bursa) and B3 (Uluborlu-Isparta, Tur- key). Ot Sistematik Botanik Dergisi 10, 2, 169-179.
 • Koyuncu, O., Ataşlar, E., Tokur, S., Erten, E.M. ve Ardıç, M. (2008). The Flora of Balık- damı Wetland and Its Surroundings (Sivrihisar, Eskişehir-Turkey). Turkey Turkish Journal of Botany 32, 227-241.
 • Köse, Y.B. ve Ocak, A. (2004). The flora of Northen Part of the Emirdağ Mountains. Turkish Journal of Botany 28, 369-390.
 • Maden Tektik Arama Enstitüsü (1964). Türkiye Jeoloji Haritası, Ankara.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (1991). Eskişehir Bölge Müdürlüğü Verileri, Eskişehir.
 • Mutlu, B. ve Erik, S. (1996). B3-C3 Kareleri İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17, 57-79.
 • Mutlu, B. ve Erik, S., (1999). New Plant Re- cords From Various Squares in Flora of Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 6 (2), 45-56.
 • Mutlu, B. (2002). New Plant Records From Various Squares in Flora of Turkey. Ha- cettepe Universty Journal of Biology and Chemistry 31, 17-22.
 • Ocak, A., Duran, A., Doğan, M. ve Doğan, B. (2005). Bozan (Alpu-Eskişehir) Ağa- çlandırma Sahası Florası. Selçuk Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 61-80.
 • Ocak, A., Hüner, G. ve Ataşlar, E. (2008). The Flora of Kalabak Basin (Eskişehir, Tur- key). Turkish Journal of Botany 32, 381- 410.
 • Ocak, A. (2007a). Çatacık Florası I. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yayını, Eskişehir.
 • Ocak, A. (2007b). Çatacık Florası II Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yayını, Eskişehir.
 • Özaydın, U.B. ve Yücel, E., (2004). Mihalıççık İlçesinin (Eskişehir) Florası. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (1), 83-106.
 • Polunin, O. (1969). Flowers of Europae Oxford Universty Pres, New York-Toronto.
 • Selvi, B. ve Yıldırımlı, Ş. (2004). B3 Isparta Ka- resi için Yeni Bitki Kayıtları, SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 23, 61-67.
 • Serin, M. ve Ertuğrul, K. (1999). New Floristic Rerords fort the Squares B3 and B4 (Ilgın-Konya) Turkey, Turkey Turkish Journal of Botany 23, 71-73.
 • Toprak Su Genel Müdürlüğü (1984). Eskişehir İl Toprak Envanter Planları.
 • Tutin, G.T., Heywood, V.H., Burges, N.A. ve Valentine, D.H. (1963-1980). Flora Europea. Vol. I-V, Cambridge.
 • Türe, C., Tire, E. ve Böcük, H. (2007). Vascular Plant Diversty and General Ecological Characteristics of Ahi Mountain (Bilecik, Turkey). Anadolu Universty Journal of Science and Technology 8(2), 423-448.
 • Yıldırımlı, Ş. (2007). New Plant Records For Various Squares of Turkey. Sistematik Botanik Dergisi 14, 1, 61-74.
 • Zohary, M. (1966-1986). Flora Palaestina. Vol. I-II, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Israel.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Murat ARDIÇ
0000-0001-8734-3038


Onur KOYUNCU


Süleyman TOKUR

Publication Date February 9, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aubtdc42370, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology}, issn = {2146-0264}, eissn = {2146-0213}, address = {}, publisher = {Eskisehir Technical University}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {35 - 58}, doi = {}, title = {THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR}, key = {cite}, author = {Ardıç, Murat and Koyuncu, Onur and Tokur, Süleyman} }
APA Ardıç, M. , Koyuncu, O. & Tokur, S. (2011). THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR . Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology , 1 (1) , 35-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aubtdc/issue/3050/42370
MLA Ardıç, M. , Koyuncu, O. , Tokur, S. "THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR" . Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 1 (2011 ): 35-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aubtdc/issue/3050/42370>
Chicago Ardıç, M. , Koyuncu, O. , Tokur, S. "THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 1 (2011 ): 35-58
RIS TY - JOUR T1 - THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR AU - Murat Ardıç , Onur Koyuncu , Süleyman Tokur Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 58 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-0264-2146-0213 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR %A Murat Ardıç , Onur Koyuncu , Süleyman Tokur %T THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR %D 2011 %J Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology %P 2146-0264-2146-0213 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ardıç, Murat , Koyuncu, Onur , Tokur, Süleyman . "THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 1 / 1 (February 2011): 35-58 .
AMA Ardıç M. , Koyuncu O. , Tokur S. THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2011; 1(1): 35-58.
Vancouver Ardıç M. , Koyuncu O. , Tokur S. THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2011; 1(1): 35-58.
IEEE M. Ardıç , O. Koyuncu and S. Tokur , "THE FLORA OF HEKIMDAG (BOZDAG), ESKISEHIR", Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, vol. 1, no. 1, pp. 35-58, Feb. 2011