PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

An Approach To Questioning The Relationship Between Spatial Planning and Landscape: PhD Thesis Workshop

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 39 - 45, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000084

Abstract

The aim of the PhD study is to give the student the ability to research freely on the determined subject and examine the events from an in-depth perspective and to determine the necessary steps to reach a new synthesis by gathering and interpreting ideologies and ideologies about the subject (Anonymous, 2017). For this reason, trying to find methods other than classical methods for gathering sufficient and necessary data about the topic being studied in the thesis study, which is the final product of doctoral study, is the most important indicator that this purpose is realized. In order to form a new planning language in the thesis study titled "The Development of Planning Language for Upper-Scale Physical Plans Based on Landscaping", a review prepared to prepare effective actors in spatial planning practice in our country by using a method other than classical data research methods (interview, questionnaire, source search) (workshop), and the "PhD Theses Common Thinking Workshop" was organized to take advantage of their experience and to ensure that opinions and ideas are transformed into decisions in cooperation. In this way, it is possible to share the experiences of planners who have different planning experiences in different places in the spatial planning study in which decision data is generated from many different disciplines. It is possible to learn the problems and solution proposals they have experienced, such as reaching the database, making plan decision, a new landscape-based planning language has been created which should be in upper-scale spatial plans. The purpose of this article is to open the horizons for further graduate and doctoral thesis studies by evaluating the stages of the workshop and results of the workshop

References

 • Akay, A. 2009. Türkiye’de Planlama ve Planlama Hiyerarşisi, Peyzaj Yönetimi, s:1-31, Ankara
 • Akseki H., Meşhur Ç. (2013). Kentsel Yayılma Sonucu Yapılaşmaya Açılan Verimli Tarım Alanları: Konya Kenti Deneyimleri, Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 8 (3),165-174, İstanbul Anonim 2000. Avrupa Birligi/.../AVRUPA%20PEYZAJ%20SÖZLEŞMESİ.doc Peyzaj Sözleşmesi,
 • http://www.ibb.gov.tr/sites/Avrupa
 • Anonim2017.https://www.inploid.com/t/ortak-akil-nedir-ornek-verebilir-misiniz-sinanmis-tekrarlari-var-midir/15580/
 • Anonim 2017. http://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/ortak-akil
 • Ersoy M. 2017. http://www.planlama.org/index.php/aratrmalar/makaleler/44-tuerkiyede-kent-planlamas-dueuencesinin- gelişimi).
 • Ersoy M. 2017. http://www.melihersoy.com/wp-content/uploads/2012/04/Imar-Planlarinda-kademelenme.pdf
 • Golobic M. ve Žaucer L. (2008). Landscape Plannıng And Vulnerabılıty Assessment In The Medıterranean, http://www.pap- thecoastcentre.org/pdfs/Landscape%20Vulnerability.pdf
 • Kozova, M. ve Misikova, P. 2008. Landscape Planning as a strong forward-looking tool for integrated spatial managment, landscape in Planning policies and governance: Towards integrated spatial managment. European Spatial Planning and Landscape No:89,p:135-153, Slovak Republic.
 • Moradi M. ve Tamer N.G. (2017). Bursa Örneğinde Kentsel Büyümenin Yerel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi. Planlama 27 (1), 26-37.
 • Ndubusi. F. 2002. Ecological Planning: A Historical and Comparative synthesis, Baltimore, MD.USA: The Johns Hopkins University Press, 305, USA.
 • Riet, V., Cook, J. 1990. Environmental Management, May 1990, Volume 14,Issue 3,pp 339-348, Holland.
 • Tozar, T. 2006. Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği için Geliştirilen Ekolojik Planlama Yöntemleri. Y. Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Programı,s:46- 80, İstanbul.
 • Yücel, M. 2009. Korunan Alanlar ve Yönetimi, Peyzaj Yönetimi, s:81-102, Ankara.

Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 39 - 45, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000084

Abstract

“Üst Ölçek Fiziki Planlar için Peyzaj Temelli Planlama Dilinin Oluşturulması” konulu tez çalışmasında yeni bir planlama dili oluşturulabilmesi için klasik veri toplama yaklaşımları (mülakat, anket, kaynak taraması vb.) dışında bir yaklaşım kullanılarak, ülkemizde mekânsal planlama pratiğinde etkili aktörler ön hazırlık yapmak üzere düzenlenen inceleme ve değerlendirme toplantısında (çalıştay) bir araya getirilmiş, deneyimlerinden faydalanarak görüş ve düşüncelerinin ortak işbirliği içinde kararlara dönüştürülmesini sağlayacak “Doktora Tez Ortak Akıl Çalıştayı” düzenlenmiştir. Böylelikle birçok farklı disiplinden gelen verilerin sentezlenerek karar altlığı oluşturulan mekânsal planlama çalışmasında farklı mekanlarda farklı planlama deneyimlerine sahip plancıların bu deneyimlerini paylaşmaları sağlanmış, veriye ulaşma, plan kararı üretme, mevzuat eksikliği gibi yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan öğrenme olanağı yakalanmış ve ortak akılla ülkemiz için üst ölçek mekânsal planlamada olması gereken yeni bir peyzaj temelli planlama dili oluşturulmuştur. Bu makalenin amacı gerçekleştirilen çalıştayın aşamalarının, çalıştay sürecinde izlenen yolun ve sonuçlarının değerlendirilerek başkaca yapılacak yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ufuk açmaktır

References

 • Akay, A. 2009. Türkiye’de Planlama ve Planlama Hiyerarşisi, Peyzaj Yönetimi, s:1-31, Ankara
 • Akseki H., Meşhur Ç. (2013). Kentsel Yayılma Sonucu Yapılaşmaya Açılan Verimli Tarım Alanları: Konya Kenti Deneyimleri, Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 8 (3),165-174, İstanbul Anonim 2000. Avrupa Birligi/.../AVRUPA%20PEYZAJ%20SÖZLEŞMESİ.doc Peyzaj Sözleşmesi,
 • http://www.ibb.gov.tr/sites/Avrupa
 • Anonim2017.https://www.inploid.com/t/ortak-akil-nedir-ornek-verebilir-misiniz-sinanmis-tekrarlari-var-midir/15580/
 • Anonim 2017. http://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/ortak-akil
 • Ersoy M. 2017. http://www.planlama.org/index.php/aratrmalar/makaleler/44-tuerkiyede-kent-planlamas-dueuencesinin- gelişimi).
 • Ersoy M. 2017. http://www.melihersoy.com/wp-content/uploads/2012/04/Imar-Planlarinda-kademelenme.pdf
 • Golobic M. ve Žaucer L. (2008). Landscape Plannıng And Vulnerabılıty Assessment In The Medıterranean, http://www.pap- thecoastcentre.org/pdfs/Landscape%20Vulnerability.pdf
 • Kozova, M. ve Misikova, P. 2008. Landscape Planning as a strong forward-looking tool for integrated spatial managment, landscape in Planning policies and governance: Towards integrated spatial managment. European Spatial Planning and Landscape No:89,p:135-153, Slovak Republic.
 • Moradi M. ve Tamer N.G. (2017). Bursa Örneğinde Kentsel Büyümenin Yerel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi. Planlama 27 (1), 26-37.
 • Ndubusi. F. 2002. Ecological Planning: A Historical and Comparative synthesis, Baltimore, MD.USA: The Johns Hopkins University Press, 305, USA.
 • Riet, V., Cook, J. 1990. Environmental Management, May 1990, Volume 14,Issue 3,pp 339-348, Holland.
 • Tozar, T. 2006. Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği için Geliştirilen Ekolojik Planlama Yöntemleri. Y. Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Programı,s:46- 80, İstanbul.
 • Yücel, M. 2009. Korunan Alanlar ve Yönetimi, Peyzaj Yönetimi, s:81-102, Ankara.

Details

Other ID JA58CK29MT
Journal Section Article
Authors

Nejla KILINÇ This is me
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara


Halim PERÇİN This is me
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara

Publication Date March 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aucevrebilim477000, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {39 - 45}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000084}, title = {Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı}, key = {cite}, author = {Kılınç, Nejla and Perçin, Halim} }
APA Kılınç, N. & Perçin, H. (2018). Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 6 (1) , 39-45 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000084
MLA Kılınç, N. , Perçin, H. "Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 (2018 ): 39-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/40097/477000>
Chicago Kılınç, N. , Perçin, H. "Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 (2018 ): 39-45
RIS TY - JOUR T1 - Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı AU - Nejla Kılınç , Halim Perçin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000084 DO - 10.1501/Csaum_0000000084 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 45 VL - 6 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000084 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000084 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı %A Nejla Kılınç , Halim Perçin %T Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı %D 2018 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 6 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000084 %U 10.1501/Csaum_0000000084
ISNAD Kılınç, Nejla , Perçin, Halim . "Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 / 1 (March 2018): 39-45 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000084
AMA Kılınç N. , Perçin H. Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2018; 6(1): 39-45.
Vancouver Kılınç N. , Perçin H. Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2018; 6(1): 39-45.
IEEE N. Kılınç and H. Perçin , "Mekansal planlama ve peyzaj ilişkisinin sorgulanmasına bir yaklaşım: doktora tez çalıştayı", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 39-45, Mar. 2018, doi:10.1501/Csaum_0000000084