PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Waste and Waste Management Before Industrial Revolution

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 46 - 49, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000085

Abstract

Waste disposal is not a problem for only today's people, but it was also for our hunter-gatherers ancestors. This problem, which lasted so early, was of course smaller in size and easier to deal with. In this long period, which was before Industrial Revolution, because the wastes nature was organic, they were interfering with nature more quicly. Nonetheless, the mismanagement of these wastes could lead to diseases such as plague and colic, and inevitably cause massive deaths. Especially in large cities with a high population density in the Middle Ages, this problem could reach even more unattainable dimensions. In this article, the issue of how to dispose of wastes after consumption in hunter-gatherer communities and agriculture societies is discussed in general terms

References

 • Benjamin, D. K. 2003. Eight Great Myths of Recycling. September, 28: 1-32. Editör: J. S. Shaw. PERC Policy Series. Crowell Barbalace, R. 2015. “The History of Waste",
 • http://environmentalchemistry.com/yogi/environmental/wastehistory.html , Erişim Tarihi: 19.03.2015
 • Dickens, C. 2010. Müşterek Dostumuz. Çev.: A. Biçen. İthaki Yayınları: İstanbul.
 • Girling, R. 2005. Rubbish : Dirt On Our Hands And Crisis Ahead. Eden Project Books: London.
 • İsen, G. 2005. Bir Paradigma Sorunu Olarak Çöp. Cogito, (43): 137-155.
 • Mazak, M. 2010. Şehr-i İstanbul’un Temizlik Kültürü: Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Çalışmaları ve Küçükçekmece Örneği. Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Mumford, L. 2007. Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği. Çev.: G. Koca, T. Tosun), Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Ponting, C. 2008. Dünyanın Yeşil Tarihi Çevre ve Büyük Uygarlıkların Çöküşü. Sabancı Üniversitesi: İstanbul.
 • Sennett, R. 1999. Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam. Çev.: S. Sertabipoğlu ve C. Kurultay, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Wilson, D. G. 1976. A Brief History Of Solid-Waste Management, International Journal Environmental Studies, Vol.9, p.123-129.
 • Yalçın, M. 2005. Çöplük Yazılar. Cogito, (43): 130-135.
 • Yatğın, K. 2009. Çevreciliğin Tarihi ve Türkiye’de Çevrecilik. Din ve Hayat, Türk Diyanet Vakfı - İstanbul Müftülüğü Dergisi, (4): 72-75.

Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 46 - 49, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000085

Abstract

Atık bertarafı yalnızca günümüz insanı için değil, avcı-toplayıcı atalarımız ve tarım toplumları için de önemli bir sorundu. Bu kadar erken döneme kadar uzanan bu problem elbette ki daha küçük boyutlardaydı ve bununla baş etmek daha kolaydı. Sanayi Devrimi öncesini kapsayan bu uzun dönemde, atıklar organik yapıda oldukları için doğaya daha çabuk karışıyordu. Ne var ki, yine de bu atıkların yanlış yönetimi söz konusu olduğunda veba ve kolara gibi hastalıklara yol açabiliyor ve kaçınılmaz bir şekilde kitlesel ölümlere neden olabiliyordu. Özellikle de Ortaçağ’da nüfusu yoğunluğu fazla olan büyük kentlerde bu sorun daha da baş edilemez boyutlara ulaşabiliyordu. Bu yazıda avcı-toplayıcı topluluklar ve tarım toplumlarında tüketimden sonra oluşan atıkların nasıl bertaraf edildiği konusu genel hatlarıyla ele alınmıştır

References

 • Benjamin, D. K. 2003. Eight Great Myths of Recycling. September, 28: 1-32. Editör: J. S. Shaw. PERC Policy Series. Crowell Barbalace, R. 2015. “The History of Waste",
 • http://environmentalchemistry.com/yogi/environmental/wastehistory.html , Erişim Tarihi: 19.03.2015
 • Dickens, C. 2010. Müşterek Dostumuz. Çev.: A. Biçen. İthaki Yayınları: İstanbul.
 • Girling, R. 2005. Rubbish : Dirt On Our Hands And Crisis Ahead. Eden Project Books: London.
 • İsen, G. 2005. Bir Paradigma Sorunu Olarak Çöp. Cogito, (43): 137-155.
 • Mazak, M. 2010. Şehr-i İstanbul’un Temizlik Kültürü: Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Çalışmaları ve Küçükçekmece Örneği. Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Mumford, L. 2007. Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği. Çev.: G. Koca, T. Tosun), Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Ponting, C. 2008. Dünyanın Yeşil Tarihi Çevre ve Büyük Uygarlıkların Çöküşü. Sabancı Üniversitesi: İstanbul.
 • Sennett, R. 1999. Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam. Çev.: S. Sertabipoğlu ve C. Kurultay, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Wilson, D. G. 1976. A Brief History Of Solid-Waste Management, International Journal Environmental Studies, Vol.9, p.123-129.
 • Yalçın, M. 2005. Çöplük Yazılar. Cogito, (43): 130-135.
 • Yatğın, K. 2009. Çevreciliğin Tarihi ve Türkiye’de Çevrecilik. Din ve Hayat, Türk Diyanet Vakfı - İstanbul Müftülüğü Dergisi, (4): 72-75.

Details

Other ID JA42JU24CV
Journal Section Article
Authors

Gülbana ÇEKEN This is me
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Çevre Bilimleri Anablim Dalı, Ankara


Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU This is me
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Çevre Bilimleri Anablim Dalı, Ankara

Publication Date March 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aucevrebilim477001, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {46 - 49}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000085}, title = {Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi}, key = {cite}, author = {Çeken, Gülbana and Yiğitbaşıoğlu, Hakan} }
APA Çeken, G. & Yiğitbaşıoğlu, H. (2018). Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 6 (1) , 46-49 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000085
MLA Çeken, G. , Yiğitbaşıoğlu, H. "Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 (2018 ): 46-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/40097/477001>
Chicago Çeken, G. , Yiğitbaşıoğlu, H. "Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 (2018 ): 46-49
RIS TY - JOUR T1 - Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi AU - Gülbana Çeken , Hakan Yiğitbaşıoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000085 DO - 10.1501/Csaum_0000000085 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 49 VL - 6 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000085 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000085 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi %A Gülbana Çeken , Hakan Yiğitbaşıoğlu %T Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi %D 2018 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 6 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000085 %U 10.1501/Csaum_0000000085
ISNAD Çeken, Gülbana , Yiğitbaşıoğlu, Hakan . "Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 / 1 (March 2018): 46-49 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000085
AMA Çeken G. , Yiğitbaşıoğlu H. Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2018; 6(1): 46-49.
Vancouver Çeken G. , Yiğitbaşıoğlu H. Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2018; 6(1): 46-49.
IEEE G. Çeken and H. Yiğitbaşıoğlu , "Sanayi devrimi öncesi çöp ve atık yönetimi", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 46-49, Mar. 2018, doi:10.1501/Csaum_0000000085