Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 12 - 46, 10.05.2019

Abstract

References

 • Akman, Y., Ketenoğlu, O., İlarslan, R., Kurt, L., Bingöl, M. Ü., Kurt. F. ve Geven, F. 1996. ANK. Herbaryumu Revizyonu TÜBİTAK-DPT ( No: TBAG-DPT/16).
 • Babaç, M.T. 1988. Bilgisayarlı floristik veri tabanı: I. Türkiye'de yetişen Vicia L. (Fabaceae) türleri veri tabanı. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cumhuriyet Ü., Sivas. Sayfa:425-439.
 • Babaç, M.T. Güner, A., Doğan, M., Düzenli, A. ve Şahin, A. 1995. TUBVET: A data base of the Turkish Plants. The Fifth International Semposium of SW Asia Plants.
 • Baytop, A. 1998. Botanik Klavuzu. İstanbul Üniversitesi Ecz. Fak. Yayınları, 1- 375.
 • Baytop, A. 2003. Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları.İst. ISBN:975-228-447-4.
 • Baytop, A. 2008. Prof. Kurt Krause’nin (1883-1963) Türkiye florası ile ilgili gezileri ve yayınları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 9: 1-2: 171-182.
 • Bellorini, C. 2016. The World of Plants in Renaissance Tuscany: Medicine and Botany. Ashgate Press. USA.
 • Boisser, E. 1865- 1888. Flora Orientalis. 1- 5 Supplement by Busor, Geneve.
 • Brummit, R.H. and Powell, C.E. 1992. Authors of Plant Names, Royal Botanic Gardens Press, ISBN No: 1 84246 085 4, 732 s., Kew.
 • Davis, P.H. 1965. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh, University Pres, 1: 95- 203.
 • Davis, P.H. Mill, R.R. and Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press,10: 12- 22, Edinburgh.Donner, J.L. 1990. Distibution Maps to P.H. Davis Flora of Turkey. Linzer Biol. Beitr.86- 88.
 • Durand, T. and Jackson, B.D. 1886-1895. Index Kewensis, Plantarum Phanerogamarum. Oxf. University Press, 200, 357- 358.
 • Ege, M.A., Öztürk, B. ve Zeybek, U. 2002. Türkiyenin İlk İnteraktif Herbaryumu 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29–31 Mayıs, Eskişehir, Eds. K.H.C. Başer ve N. Kırımer Web’de yayın tarihi: Haziran 2004.
 • Ekim, T. Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Van Yüzüncü Yıl Üniver. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.Geven, F., Bingöl, Ü. ve Güney K. 2008. ANK Herbaryum’u Polygonaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fak. Dergisi, 8(1): 67-85.
 • Geven, F., Bingöl, Ü, Güney, K. ve Özdeniz E. 2014. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü herbaryumu'ndaki (ANK) Saxifragaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya, DOI: 10.13140/RG.2.1.3393.8966.
 • Grauter, W. Burdet, H.M. and Long G. 1956. Med Check List. Vol: 2. Conservatoire Jardin, Geneve, 1–150.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim. T. and Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Pres, Edinburgh, 11: 10–14.Heywood, V.H. 1978. Flowering Plants of the World. Oxford University Press, London. Hickey, M. and King, C. 1997. Common Families of Flowering Plants. Cambridge University Pres, 32- 42.
 • Ketenoğlu, O. ve Körüklü, S.T. 2009. Üniversite Müzeleri ve Müzecilik. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 16. 63-72.
 • Uma, M.M. ve Düzenli, A. 2012. Bitki Toplama, Teşhis ve Herbaryum Teknikleri. Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 28(3): 153-162. Parsa, A., 1951. Flore de J’Iran. Imprimerie Danesh, Teheran, Partie I, p: 348- 442.
 • Post, G.E. 1932–1933. Flora of Syria, Palestine and Sinaï (ed. 2/J.E. Dinsmore). Beirut.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L. ve Leblebici, E. 1995. Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 16, 4. Baskı, İzmir.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M. and Webb, D.A. 1964. Flora Europaea Vol I. Cambridge at the Unv. Press.

Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 12 - 46, 10.05.2019

Abstract

Bu araştırma herbaryumlar için veritabanı hazırlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan veritabanı yönetim pogramı (FG-HERB ver: 0.3) kullanılarak ANK (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü) herbaryumunda bulunan Cistaceae Familyasına ait taksonların veritabanı oluşturulmuş ve taksonların listeleri hazırlanmıştır. Veriler mobil veri sistemi kullanılarak girilmiş ve familyaya ait 268 bitki örneğinin incelenmesi sonucu 4 cins ve bu cinslere ait toplam 25 tür tespit edilmiştir. Cistaceae familyasının  en çok bitki örneği içeren ilk beş taksonu, sırasıyla: Helianthemum nummularium (L.) Miller, Helianthemum canum (L.) Boumg., Cistus creticus L., Cistus laurifolius L., Helianthemum salicifolium (L.) Miller.

References

 • Akman, Y., Ketenoğlu, O., İlarslan, R., Kurt, L., Bingöl, M. Ü., Kurt. F. ve Geven, F. 1996. ANK. Herbaryumu Revizyonu TÜBİTAK-DPT ( No: TBAG-DPT/16).
 • Babaç, M.T. 1988. Bilgisayarlı floristik veri tabanı: I. Türkiye'de yetişen Vicia L. (Fabaceae) türleri veri tabanı. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cumhuriyet Ü., Sivas. Sayfa:425-439.
 • Babaç, M.T. Güner, A., Doğan, M., Düzenli, A. ve Şahin, A. 1995. TUBVET: A data base of the Turkish Plants. The Fifth International Semposium of SW Asia Plants.
 • Baytop, A. 1998. Botanik Klavuzu. İstanbul Üniversitesi Ecz. Fak. Yayınları, 1- 375.
 • Baytop, A. 2003. Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları.İst. ISBN:975-228-447-4.
 • Baytop, A. 2008. Prof. Kurt Krause’nin (1883-1963) Türkiye florası ile ilgili gezileri ve yayınları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 9: 1-2: 171-182.
 • Bellorini, C. 2016. The World of Plants in Renaissance Tuscany: Medicine and Botany. Ashgate Press. USA.
 • Boisser, E. 1865- 1888. Flora Orientalis. 1- 5 Supplement by Busor, Geneve.
 • Brummit, R.H. and Powell, C.E. 1992. Authors of Plant Names, Royal Botanic Gardens Press, ISBN No: 1 84246 085 4, 732 s., Kew.
 • Davis, P.H. 1965. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh, University Pres, 1: 95- 203.
 • Davis, P.H. Mill, R.R. and Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press,10: 12- 22, Edinburgh.Donner, J.L. 1990. Distibution Maps to P.H. Davis Flora of Turkey. Linzer Biol. Beitr.86- 88.
 • Durand, T. and Jackson, B.D. 1886-1895. Index Kewensis, Plantarum Phanerogamarum. Oxf. University Press, 200, 357- 358.
 • Ege, M.A., Öztürk, B. ve Zeybek, U. 2002. Türkiyenin İlk İnteraktif Herbaryumu 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29–31 Mayıs, Eskişehir, Eds. K.H.C. Başer ve N. Kırımer Web’de yayın tarihi: Haziran 2004.
 • Ekim, T. Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Van Yüzüncü Yıl Üniver. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.Geven, F., Bingöl, Ü. ve Güney K. 2008. ANK Herbaryum’u Polygonaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fak. Dergisi, 8(1): 67-85.
 • Geven, F., Bingöl, Ü, Güney, K. ve Özdeniz E. 2014. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü herbaryumu'ndaki (ANK) Saxifragaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya, DOI: 10.13140/RG.2.1.3393.8966.
 • Grauter, W. Burdet, H.M. and Long G. 1956. Med Check List. Vol: 2. Conservatoire Jardin, Geneve, 1–150.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim. T. and Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Pres, Edinburgh, 11: 10–14.Heywood, V.H. 1978. Flowering Plants of the World. Oxford University Press, London. Hickey, M. and King, C. 1997. Common Families of Flowering Plants. Cambridge University Pres, 32- 42.
 • Ketenoğlu, O. ve Körüklü, S.T. 2009. Üniversite Müzeleri ve Müzecilik. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 16. 63-72.
 • Uma, M.M. ve Düzenli, A. 2012. Bitki Toplama, Teşhis ve Herbaryum Teknikleri. Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 28(3): 153-162. Parsa, A., 1951. Flore de J’Iran. Imprimerie Danesh, Teheran, Partie I, p: 348- 442.
 • Post, G.E. 1932–1933. Flora of Syria, Palestine and Sinaï (ed. 2/J.E. Dinsmore). Beirut.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L. ve Leblebici, E. 1995. Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 16, 4. Baskı, İzmir.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M. and Webb, D.A. 1964. Flora Europaea Vol I. Cambridge at the Unv. Press.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Article
Authors

Fatmagül GEVEN (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date May 10, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { aucevrebilim492872, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {7}, number = {1}, pages = {12 - 46}, title = {Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi}, key = {cite}, author = {Geven, Fatmagül} }
APA Geven, F. (2019). Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 7 (1) , 12-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/45043/492872
MLA Geven, F. "Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 7 (2019 ): 12-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/45043/492872>
Chicago Geven, F. "Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 7 (2019 ): 12-46
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi AU - Fatmagül Geven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 46 VL - 7 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi %A Fatmagül Geven %T Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi %D 2019 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Geven, Fatmagül . "Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 7 / 1 (May 2019): 12-46 .
AMA Geven F. Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2019; 7(1): 12-46.
Vancouver Geven F. Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2019; 7(1): 12-46.
IEEE F. Geven , "Yeni Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (FG-HERB ver: 0.3) ve ANK Herbaryumu Cistaceae Familyasının Analizi", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 12-46, May. 2019