Review
BibTex RIS Cite

A Lacanian Approach to a Case of Hysteria: The Desire of the Hysteric

Year 2017, Volume: 4 Issue: 3, 24 - 41, 01.09.2017
https://doi.org/10.31682/ayna.470716

Abstract

Lacanian diagnostic criteria are developed from a structural point of view, including only three main categories which are neurosis, psychosis, and perversion. These structures correspond to a fundamental loss. Therefore, the subjects try to manage it in different ways, such as repression, foreclosing, and disavowal. These are the ways in which the subjects position him-/herself in relation to loss in order to overcome its effects. In Lacanian psychoanalysis, there are subcategories as well. For example, the subcategories within neurosis are hysteria, obsession, and phobia. Additionally, rather than being categorized on the basis of specific set of symptoms, they are based on different relations to the Other and to the object. Thus, the main interest of this article will be on hysteria. The hysteric’s relation with the Other and the object will be discussed by focusing on one of the most distinguishing features of the hysterical structure, the hysterical desire. A case example will be given in accordance with the provided literature. The dominant determinative feature of the case is described as a desire for “an unsatisfied desire” as well as a desire “to be desired.” In the last part of the article, the therapy process will be reviewed. Also, the therapist’s stance in approaching the hysteric’s never-ending questions to find the knowledge of herself and the Other’s desire will be covered

References

 • Evans, D. (1996). An Introductory of Lacanian Psychoanalysis (ss. 36-40). New York: Routledge.
 • Eyers, T. (2012). Lacan and the Concept of the “Real” (ss. 96-103). New York: Palgrave MacMillian.
 • Fink, B. (1995). The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance (ss. 75-79, 112-165). Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Fink, B. (1997). A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis: Theory and Technique (ss. 3- 11). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Freud, S. (1900). The Interpretation of Dreams: Distortion in Dreams. İçinde J. Strachey in Collaboration with A. Freud, A. Strachey, A. Tyson, &A. Richards (Ed. & Çev.). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London: The Hogart Press.
 • Gessert, A. (2014). Hysteria and obsession. İçinde A. Gessert, (Ed.), Introductory Lectures on Lacan. London: Karnac Books.
 • Gherovici, P. (2014). Where have the hysterics gone?: Lacan’s reinvention of hysteria. European Society of Cardiology, 40(1), 47-70.
 • Lacan, J. (1957). The instance of the letter in the unconscious, or reason since Freud. İçinde B. Fink in Collaboration with H. Fink and R. Grigg (Ed. & Çev.). Ecrits: The first Complete Edition in English. New York, Norton & Company.
 • Lacan, J. (1958). The direction of treatment and the principles of its power. İçinde B. Fink in Collaboration with H. Fink and R. Grigg (Ed. & Çev.). Ecrits: The first Complete Edition in English. New York, Norton & Company.
 • Lacan, J. (1960). The subversion of the subject and the dialectic of desire in the Freudian unconscious. İçinde B. Fink in Collaboration with H. Fink and R. Grigg (Ed. & Çev.). Ecrits: The first Complete Edition in English. New York, Norton & Company.
 • Lacan, J. (1961). The Seminar of Jacques Lacan Book VIII, Transference (p. 345). (C. Gallagher, Çev.).
 • Lacan, J. (1970). The Seminar of Jacques Lacan Book XVII, Psychoanalysis upside down/The reverse side of psychoanalysis (ss. 108, 165-166, 260). (C. Gallagher, Çev.).
 • Lacan, J. (1981). The transference and the drive. İçinde J. A. Miller, (Ed.), The Seminar of Jacques Lacan Book XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (ss. 158-216). New York: W. W. Norton & Company.
 • Palomera, V. (2012). The ethics of hysteria and psychoanalysis. The Sympton, 13. Erişim http://www.lacan.com/symptom13/?p=244
 • Soler, C. (1996). Hysteria and obsession. İçinde R. Feldstein, B. Fink, & M. Jaanus, (Ed.), Reading Seminars I and II: Lacan’s Return to Freud (ss. 248-283). Albany: State University of New York Press.
 • Soler, C. (1992). History and hysteria: The witty butcher’s wife. Newsletter of the Freudian Field, 6(1&2), 16-32.
 • Varheaghe, P. (2004). On Being Normal and Other Disorders: A Manual for Clinical Psychodiagnostics (ss. 351- 397). London: Karnac Books.

Lacanyen Yaklaşımda Histeriğin Arzusu ve Arzunun Tatminsizliği

Year 2017, Volume: 4 Issue: 3, 24 - 41, 01.09.2017
https://doi.org/10.31682/ayna.470716

Abstract

Lacanyen analiz yapısal bir yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuştur ve üç temel yapıyı içermektedir. Bu temel yapılar psikoz, nevroz ve perversiyon olarak adlandırılmıştır. Tanımlanan yapısal kategoriler öznenin tekrar geri getirilemeyecek ya da bulunamayacak bir kayba olan reaksiyonuna işaret etmektedir. Özne, yaşadığı kaybın üstesinden farklı mekanizmalar kullanarak gelmeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğu kaybın etkileriyle baş edebilmek için kendini farklı şekillerde konumlandırmaya çalışır ve temel yapısının özelliklerine uygun olarak şu başlıca baş etme mekanizmalarını kullanır: bastırma (repression), reddetme (disavowal) ve hesaptan düşme (foreclosure). Temel yapısal kategorilerin yanısıra Lacanyen yaklaşımda bir de alt kategoriler bulunmaktadır. Örneğin, nevroz temel yapısının üç alt kategorisi bulunmaktadır. Bunlar histeri, obsesyon ve fobidir. Alt kategoriler belli başlı semptomlara göre sınıflandırılmanın aksine öznenin Öteki ve nesneyle ilişkilenme biçimi esas alınarak sınıflara ayrılmışlardır. Mevcut çalışmanın konusu nevrotik yapının alt kategorisi olan histeri olarak belirlenmiştir. Histerik yapının Öteki ve nesneyle olan ilişkisinin, yapının en belirgin özelliği olan histeriğin arzusu kavramı üzerinden tartışılması amaçlanmıştır. Bu sebeple, ilgili literatür bilgileri verildikten sonra bahsedilen özellik çerçevesinde bir vaka örneği geriye dönük (retrospektif) bir yaklaşımla ele alınarak incelenmiştir. Vakanın histerik yapıyı düşündüren özellikleri, “arzunun tatminsizliği” ve “arzulanan olmak” kavramları üzerinden tartışılmıştır. Ayrıca çalışmanın son kısmında literatür bilgisiyle uyum gösterecek şekilde terapi sürecine yer verilmiştir. Süreç içinde dikkat çekici bir nokta olan histeriğin kendi ve Ötekinin arzusuna yönelik sonu gelmez sorularına karşı terapistin alması beklenen pozisyon çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir

References

 • Evans, D. (1996). An Introductory of Lacanian Psychoanalysis (ss. 36-40). New York: Routledge.
 • Eyers, T. (2012). Lacan and the Concept of the “Real” (ss. 96-103). New York: Palgrave MacMillian.
 • Fink, B. (1995). The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance (ss. 75-79, 112-165). Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Fink, B. (1997). A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis: Theory and Technique (ss. 3- 11). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Freud, S. (1900). The Interpretation of Dreams: Distortion in Dreams. İçinde J. Strachey in Collaboration with A. Freud, A. Strachey, A. Tyson, &A. Richards (Ed. & Çev.). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London: The Hogart Press.
 • Gessert, A. (2014). Hysteria and obsession. İçinde A. Gessert, (Ed.), Introductory Lectures on Lacan. London: Karnac Books.
 • Gherovici, P. (2014). Where have the hysterics gone?: Lacan’s reinvention of hysteria. European Society of Cardiology, 40(1), 47-70.
 • Lacan, J. (1957). The instance of the letter in the unconscious, or reason since Freud. İçinde B. Fink in Collaboration with H. Fink and R. Grigg (Ed. & Çev.). Ecrits: The first Complete Edition in English. New York, Norton & Company.
 • Lacan, J. (1958). The direction of treatment and the principles of its power. İçinde B. Fink in Collaboration with H. Fink and R. Grigg (Ed. & Çev.). Ecrits: The first Complete Edition in English. New York, Norton & Company.
 • Lacan, J. (1960). The subversion of the subject and the dialectic of desire in the Freudian unconscious. İçinde B. Fink in Collaboration with H. Fink and R. Grigg (Ed. & Çev.). Ecrits: The first Complete Edition in English. New York, Norton & Company.
 • Lacan, J. (1961). The Seminar of Jacques Lacan Book VIII, Transference (p. 345). (C. Gallagher, Çev.).
 • Lacan, J. (1970). The Seminar of Jacques Lacan Book XVII, Psychoanalysis upside down/The reverse side of psychoanalysis (ss. 108, 165-166, 260). (C. Gallagher, Çev.).
 • Lacan, J. (1981). The transference and the drive. İçinde J. A. Miller, (Ed.), The Seminar of Jacques Lacan Book XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (ss. 158-216). New York: W. W. Norton & Company.
 • Palomera, V. (2012). The ethics of hysteria and psychoanalysis. The Sympton, 13. Erişim http://www.lacan.com/symptom13/?p=244
 • Soler, C. (1996). Hysteria and obsession. İçinde R. Feldstein, B. Fink, & M. Jaanus, (Ed.), Reading Seminars I and II: Lacan’s Return to Freud (ss. 248-283). Albany: State University of New York Press.
 • Soler, C. (1992). History and hysteria: The witty butcher’s wife. Newsletter of the Freudian Field, 6(1&2), 16-32.
 • Varheaghe, P. (2004). On Being Normal and Other Disorders: A Manual for Clinical Psychodiagnostics (ss. 351- 397). London: Karnac Books.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Other ID JA53AU68EZ
Journal Section Research Article
Authors

Derya Özbek Şimşek This is me

Publication Date September 1, 2017
Submission Date September 1, 2017
Acceptance Date October 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA Özbek Şimşek, D. (2017). Lacanyen Yaklaşımda Histeriğin Arzusu ve Arzunun Tatminsizliği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(3), 24-41. https://doi.org/10.31682/ayna.470716