Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Projektif Yöntem Olarak Rorschach Testi ile Psikozun İncelenmesi

Year 2018, Volume: 5 Issue: 3, 21 - 32, 22.10.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.422666

Abstract

Klinik
psikoloji uygulamalarında psikopatolojileri tespit etmek amaçlı çeşitli
metodları kullanılmaktadır. Rorschach Testi, niteliksel veriler sunan ve bir
projektif test olarak bilinen, bu metodlardan bir tanesidir. Öncelikle projektif
testlerle beraber Rorschach Testi’nin tarihçesi, uygulanışı ve yorumlanması
tanıtıldıktan sonra, psikozun bu testin protokollerine nasıl yansıdığı ele
alınacaktır. Psikotik yapılanmaların ortak özellikleriyle beraber psikotik
endişe incelenecektir. Bu ortak özelliklerin incelenmesinin merkezinde, Chabert
tarafından 5 ana özellik olarak birleştirilen ve Palem’in şizofreniyle çalışmalarına
dayanan kategoriler yer almaktadır. Gerçeklik algısı, zihinsel süreçler, kimlik
ve beden imgesi, koruma kalkanları ve pregenital ilişkileri alanlarında
psikotik bireylerin ortak deneyimleri bulunmaktadır ve bunlar Rorschach
Testi’ne yansımaktadırlar. Yanısıra, test protokollerin iki çeşit olarak
ayrıştırılabildiği bilinmektedir. Şizofrenik protokoller ruhsal çölleşmeyi
andırırken, paranoid şizofreni protokollerinde zengin bir içsel yaşantı
sergilenmesine rağmen, kırılgan psikotik yapının varlığına son olarak
değinelecektir.

References

 • Anzieu, D. (2016). The Skin-Ego (N. Segal, Çev.) London: Karnac Books Ltd (1995).
 • Anzieu, D., & Chabert, C. (2011). Projektif Yöntemler (B. Kolbay, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık (2004).
 • Azoulay, C. (2007). Ruhsal zamansallık, psikoz ve ergenlik: Projektif testlerin yararları (B. Alsank Sönemez, Çev.). Yansıtma, 7-8, 31-51.
 • Azoulay, C. (2008). Rorschach ve psikoz (B. Alsancak Sönmez, Çev.). Yansıtma, 9-10, 49-56.
 • Emmanuelli, M., & De Tychey, C. (2017). Manuel du test de Rorschach. Paris: De Boeck Supérieur.
 • Freud, S. (1953). On Dreams. In J. Strachey (Ed. and Trans.), Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. V, pp. 629-68). London, England: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis (Original work published 1901).
 • Freud, S. (1963). Dreams. In J. Strachey (Ed. and Trans.), Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. XV, pp. 83-242). London, England: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis (Original work published 1916).
 • Herrera, M. T., & Pastorini, M. L. (2017). “Paranoyanın Maskesi”. Rorschach Testi’nden elde edilen Sonuçlar (H. Beşikçi, Çev.). Yansıtma, 27, 109-123.
 • İkiz, T. (2016). Rorschach Test Eğitimi: Psikoz ve psikotik protokoller, 9.oturum [Basılı metin]. Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Beşiktaş, İstanbul.
 • İkiz, T. (2017). Rorschach Testi psikanalitik yorum kodlama ve uygulamalar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Lerner, H. D., & Lerner, P. M. (1982). A comparative study of defensive structure in neurotic, borderline, and schizophrenic patients, Psychoanalysis and Contemporary Thought, 5, 77-115.
 • Lerner, P. M. (2007). On preserving a legacy: Psychoanalysis and psychological testing Psychoanalytic Psychology, 24, 208-230.
 • Mijolla, A. D. (2005). International dictionary of psychoanalysis. Detroit: Thomson Gale.
 • Morris, C. G. & Maisto, A. A. (2007). Understanding Psychology. United States: Prentice Hall.
 • Pomerantz, A. M. (2013). Clinical Psychology. United States: SAGE Publications.
 • Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue Française (t.y.). Retour sur l’histoire de la société du Rorschach. Erişim: https://www.societerorschach.org/historique/
 • Sugarman, A., & Kanner, K. (2000). The contribution of psychoanalytic theory to psychological testing, Psychoanalytic Psychology, 17, 3-23.
 • Tuber, S. (2012). Understanding personality through projective testing. Lanham, MD: Jason Aronson.

An Elaboration of Psychosis with the Rorschach Test as a Projective Approach

Year 2018, Volume: 5 Issue: 3, 21 - 32, 22.10.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.422666

Abstract

In the application of clinical psychology
various methods are used in order to detect psychopathology. The Rorschach
Test, offering qualitative data and known as a projective test, is one of these
methods. First of all after introducing projective tests along with the
history, application and interpretation of the Rorschach Test, the way
psychosis is reflected upon the protocols of this test will be addressed.
Common features of psychotic structures as well as psychotic anxiety will be
investigated. At the centre of these common features the 5 categories which are
integrated by Chabert and are based on Palem’s publications with schizophrenia
are located. In the areas of reality perception, cognitive processes, identity
and body image, protection shield and pregenital relations common experiences
of schizophrenic individuals are found. Besides, it is known that test
protocols can be divided into two types. 
While protocols of schizophrenia resemble psychic drought, even though
the protocols of paranoid schizophrenia display a rich internal life, the
underlying fragile psychotic structure will be ultimately mentioned.  

References

 • Anzieu, D. (2016). The Skin-Ego (N. Segal, Çev.) London: Karnac Books Ltd (1995).
 • Anzieu, D., & Chabert, C. (2011). Projektif Yöntemler (B. Kolbay, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık (2004).
 • Azoulay, C. (2007). Ruhsal zamansallık, psikoz ve ergenlik: Projektif testlerin yararları (B. Alsank Sönemez, Çev.). Yansıtma, 7-8, 31-51.
 • Azoulay, C. (2008). Rorschach ve psikoz (B. Alsancak Sönmez, Çev.). Yansıtma, 9-10, 49-56.
 • Emmanuelli, M., & De Tychey, C. (2017). Manuel du test de Rorschach. Paris: De Boeck Supérieur.
 • Freud, S. (1953). On Dreams. In J. Strachey (Ed. and Trans.), Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. V, pp. 629-68). London, England: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis (Original work published 1901).
 • Freud, S. (1963). Dreams. In J. Strachey (Ed. and Trans.), Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. XV, pp. 83-242). London, England: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis (Original work published 1916).
 • Herrera, M. T., & Pastorini, M. L. (2017). “Paranoyanın Maskesi”. Rorschach Testi’nden elde edilen Sonuçlar (H. Beşikçi, Çev.). Yansıtma, 27, 109-123.
 • İkiz, T. (2016). Rorschach Test Eğitimi: Psikoz ve psikotik protokoller, 9.oturum [Basılı metin]. Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Beşiktaş, İstanbul.
 • İkiz, T. (2017). Rorschach Testi psikanalitik yorum kodlama ve uygulamalar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Lerner, H. D., & Lerner, P. M. (1982). A comparative study of defensive structure in neurotic, borderline, and schizophrenic patients, Psychoanalysis and Contemporary Thought, 5, 77-115.
 • Lerner, P. M. (2007). On preserving a legacy: Psychoanalysis and psychological testing Psychoanalytic Psychology, 24, 208-230.
 • Mijolla, A. D. (2005). International dictionary of psychoanalysis. Detroit: Thomson Gale.
 • Morris, C. G. & Maisto, A. A. (2007). Understanding Psychology. United States: Prentice Hall.
 • Pomerantz, A. M. (2013). Clinical Psychology. United States: SAGE Publications.
 • Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue Française (t.y.). Retour sur l’histoire de la société du Rorschach. Erişim: https://www.societerorschach.org/historique/
 • Sugarman, A., & Kanner, K. (2000). The contribution of psychoanalytic theory to psychological testing, Psychoanalytic Psychology, 17, 3-23.
 • Tuber, S. (2012). Understanding personality through projective testing. Lanham, MD: Jason Aronson.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Journal Section Review Articles
Authors

Kübra GÖÇER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8773-3255
Türkiye

Publication Date October 22, 2018
Submission Date May 10, 2018
Acceptance Date October 1, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Göçer, K. (2018). Projektif Yöntem Olarak Rorschach Testi ile Psikozun İncelenmesi . AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 5 (3) , 21-32 . DOI: 10.31682/ayna.422666