PDF EndNote BibTex RIS Cite

Case Study: An Examination of a Case of Obsessional Neurosis through Psychoanalytic Theory

Year 2020, Volume: 7 Issue: 1, 78 - 109, 28.02.2020
https://doi.org/10.31682/ayna.544394

Abstract

The current study is a theoretical case analysis of psychotherapy sessions which were conducted with a patient who exhibited symptoms of obsessional neurosis. The study examines the symptomatology of obsessional neurosis with its present-day manifestations. The motive for the topic is the idea that the kernel of the neuroses remains constant while symptom manifestations may show adaptations up to differing eras. Furthermore, theoretical elaborations have been expanded by using Lacanian psychoanalytic approach in the current study. In accordance with the objectives, 8 therapy sessions of a university student with several obsessional symptoms has been examined. Lacanian Psychoanalysis was the therapeutic orientation of the therapist, who was supervised for the sessions as part of her clinical practicum education. The sessions were examined from the aspects of obsessive thoughts and fears, patient’s relationship with the therapist and with his/her father, authority figures and general law. Also, Lacanian Discourse Analysis has been used as another method. For theoretical elaboration, the concept of castration complex and the clinical structure of obsessional neurosis from the works of Freud and Lacan were focused.

References

 • Atmaca, S. (2017). Lacan’ın özne kurulum yaklaşımına göre obsesyon nevrozu. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(1), 14–25. doi: 10.31682/ayna.470723
 • Baltacı, S., ve Gençöz, F. (2019). Psikolojide Lacanyen söylem analizi yaklaşımı: madde bağımlılığı ve yasa ilişkisinin terapi sürecinde incelenmesi örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 38–62. doi: 10.31682/ayna.482168
 • Çaresiz. (2018). Türk Dil Kurumu: Güncel Türkçe Sözlük içinde, Erişim: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0ed 1e3c35f8.04902236
 • Evans, D. (1996). An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis. London: Routledge.
 • Freud, S. (1894). Theneuro-psychosis of defense. In Freud, S., Strachey, J., Freud, A., Strachey, A., & Tyson, A. (2001). The standardedition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London: Vintage.
 • Freud, S. (1913). Totem andtaboo. Boston: BeaconPress.
 • Freud, S. (1918). From the history of an infantile neurosis. London: Vintage.
 • Freud, S. (1925). ‘Notes upon a case of obsessional neurosis’. InFreud, S., Strachey, J., Freud, A., Strachey, A., &Tyson, A. (2001). The Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London: Vintage.
 • Habis. (2018). Türk Dil Kurumu: Güncel Türkçe Sözlük içinde, Erişim: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0eaed821b 592.03204733
 • Hapis. (2018). Türk Dil Kurumu: Güncel Türkçe Sözlük içinde, Erişim: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0ec d5545c608.78061093
 • Lacan, J. (1975). The seminar of Jacques Lacan, book IV: The object relation & Freudian structures (1956-1957).(Gallagher, C. Trans.). Erişim: http://www.lacaninireland.com/web/translations/seminars/
 • Lacan, J. (1977). Ecrits: A selection. London: Tavistock.
 • Lacan, J. (1979). The neurotic’s individual myth. The Psychoanalytic Quarterly, 48(3), 405-425. doi:10.1080/21674086.1979.11926884
 • Lacan, J. (1938). Family complexes in the formation of the individual. (Gallagher, C. Trans.). Erişim: http://www.lacanianworks.net/?p=224
 • Lacan, J.,Miller, J.A., &Hulbert, J. (1977). Desire and the interpretation of desire in hamlet. Yale French Studies, (55/56), 11. doi: 10.2307/2930434
 • Ünal, E. (2017). Lacancı söylem kuramı: histeriğin söylemine dair bir vaka örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(2), 10-25.
 • Parker, I. (2005). Lacanian discourse analysis in psychology: Seven theoretical elements. Theory and Psychology, 15(2), 163–182. doi: 10.1177/0959354305051361.

Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği

Year 2020, Volume: 7 Issue: 1, 78 - 109, 28.02.2020
https://doi.org/10.31682/ayna.544394

Abstract

Söz konusu çalışma obsesyon nevrozunun çeşitli semptomlarını sergilediği düşünülen bir kişinin psikoterapi seanslarının kuramsal incelemesidir. Obsesyon nevrozunun semptomatolojisinin günümüzde aldığı görünümlere getirilebilecek kuramsal açılımlar çalışmanın temel konusudur. Obsesyon nevrozunun semptomlarının görünümleri farklı çağlara göre değişebilse de nevrozun çekirdeğini oluşturan yapının baki kaldığı düşüncesi çalışmanın oluşturulmasındaki motivasyon niteliğindedir. Ayrıca, söz konusu vakayı Lacanyen psikanalitik kuram yoluyla incelemek çalışmanın bir diğer amacı olmuştur. Lacanyen kuramdan vakaya yönelik getirilecek açılımların obsesyon nevrozuna dair bilgi birikimine katkıda bulunacağı düşünülmüştür. Çalışmada çeşitli obsesif semptomlardan mustarip bir üniversite öğrencisinin katıldığı 8 psikoterapi seansı incelenmiştir. Seanslar, bir üniversitenin destek ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Seansların oryantasyonu Lacanyen psikanalitik psikoterapidir. Terapist incelenen seanslar için eğitimi kapsamında süpervizyon almıştır. Seansların incelenmesi, obsesif korkular ve düşünce içerikleri, terapistle ilişkilenme ve baba, makam ve yasa kavramlarıyla ilişkilenme süreçlerinin incelemelerini içerir. Ayrıca, Lacanyen Söylem Analizi metodu kullanılarak katılımcının söyleminin özellikleri de incelenmiştir. Kuramsal inceleme kısmında ise Freud ve Lacan’ın kastrasyon kompleksi ve obsesif klinik yapıya dair düşüncelerinin bir derlemesi sunulmuştur.

References

 • Atmaca, S. (2017). Lacan’ın özne kurulum yaklaşımına göre obsesyon nevrozu. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(1), 14–25. doi: 10.31682/ayna.470723
 • Baltacı, S., ve Gençöz, F. (2019). Psikolojide Lacanyen söylem analizi yaklaşımı: madde bağımlılığı ve yasa ilişkisinin terapi sürecinde incelenmesi örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 38–62. doi: 10.31682/ayna.482168
 • Çaresiz. (2018). Türk Dil Kurumu: Güncel Türkçe Sözlük içinde, Erişim: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0ed 1e3c35f8.04902236
 • Evans, D. (1996). An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis. London: Routledge.
 • Freud, S. (1894). Theneuro-psychosis of defense. In Freud, S., Strachey, J., Freud, A., Strachey, A., & Tyson, A. (2001). The standardedition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London: Vintage.
 • Freud, S. (1913). Totem andtaboo. Boston: BeaconPress.
 • Freud, S. (1918). From the history of an infantile neurosis. London: Vintage.
 • Freud, S. (1925). ‘Notes upon a case of obsessional neurosis’. InFreud, S., Strachey, J., Freud, A., Strachey, A., &Tyson, A. (2001). The Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London: Vintage.
 • Habis. (2018). Türk Dil Kurumu: Güncel Türkçe Sözlük içinde, Erişim: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0eaed821b 592.03204733
 • Hapis. (2018). Türk Dil Kurumu: Güncel Türkçe Sözlük içinde, Erişim: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0ec d5545c608.78061093
 • Lacan, J. (1975). The seminar of Jacques Lacan, book IV: The object relation & Freudian structures (1956-1957).(Gallagher, C. Trans.). Erişim: http://www.lacaninireland.com/web/translations/seminars/
 • Lacan, J. (1977). Ecrits: A selection. London: Tavistock.
 • Lacan, J. (1979). The neurotic’s individual myth. The Psychoanalytic Quarterly, 48(3), 405-425. doi:10.1080/21674086.1979.11926884
 • Lacan, J. (1938). Family complexes in the formation of the individual. (Gallagher, C. Trans.). Erişim: http://www.lacanianworks.net/?p=224
 • Lacan, J.,Miller, J.A., &Hulbert, J. (1977). Desire and the interpretation of desire in hamlet. Yale French Studies, (55/56), 11. doi: 10.2307/2930434
 • Ünal, E. (2017). Lacancı söylem kuramı: histeriğin söylemine dair bir vaka örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(2), 10-25.
 • Parker, I. (2005). Lacanian discourse analysis in psychology: Seven theoretical elements. Theory and Psychology, 15(2), 163–182. doi: 10.1177/0959354305051361.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Journal Section Case Report
Authors

Su POLAT
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9064-8975
Türkiye


Faruk GENÇÖZ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7476-1361
Türkiye

Publication Date February 28, 2020
Submission Date March 25, 2019
Acceptance Date November 22, 2019
Published in Issue Year 2020 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Polat, S. & Gençöz, F. (2020). Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği . AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 7 (1) , 78-109 . DOI: 10.31682/ayna.544394