Year 2020, Volume , Issue 4, Pages 139 - 168 2020-06-20

Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina

Jahja MUHASİLOVİC [1]


‘City diplomacy’ is gaining ground in the rapidly urbanizing globalized world. With the end of the Cold War Turkish local communities got the chance to intensify relations with their counterparts in the Balkans. Today, Turkish local communities actively restore the Ottoman legacy in the Balkans, help the spread of Turkish language in the local schools, and organize mass humanitarian events. On the other hand, Turkish city diplomacy also faces serious challenges in the region and often is misunderstood and criticized for its actions.
Local communities, municiaplities, city diplomacy, centralism, federalism, confederation, Bosnia and Herzegovina, Turkey
 • 1924 Anayasası. “Maddeler: 89, 90 ve 91.” Teşkilatı Esasiye Kanunu, Kanun Numarası: 491, Kabul Tarihi: 20/4/1340 (1924)
 • 1961 Anayasası. “Madde 116.” 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun No: 334, T.C. Resmi Gazete, No. 10816, Kabul Tarihi: 9/7/1961, (1961), doi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10816.pdf
 • 2014 Keçiören Belediyesi Faaliyet Raporu. Keçiören Belediyesi, Ankara: 2015.
 • 2015 Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Raporu. Yunus Emre Enstitüsü, Ankara: 2015.
 • 2016 TDBB Faaliyet Raporu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Istanbul: 2017.
 • 2017 TDBB Faaliyet Raporu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Istanbul: 2018.
 • 2017 TDBB Faaliyet Raporu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Istanbul: 2018.
 • 2018 TDBB Faaliyet Raporu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Istanbul: 2019.
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü-Mevzuat Bilgi Sistemi, Accessed on June 23, 2018, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf
 • Akman, Çiğdem. ”Evaluating the Current Situation via Town Twinning Practices in Turkey”, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences-Süleyman Demirel University, CIEP Special Edition, (2016): 1055-1071.
 • Altaban, Özcan. “1960-1973 Dönemi Belediyeciliğine Genel Bakış.” in Türk Belediyeciliği’nde 60 Yıl Uluslararası Sempozyumu Bildiri ve Tartışmalar Kitabı, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayını, (1990), 317-325, in Hüseyin Can, “Yerel Yönetim Birliklerinin Belediyelerin Kardeş Şehir İlişkilerine Katkıları: Türk Dünyası Belediyeler Birliği Örneği.”, Master Thesis, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2018.
 • Altan, Yakup, Kerman, Uysal, and Aktel, Mehmet. “Köy Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme.” Sosyal Bilimler Dergisi-Dumlupınar Üniversitesi, No. 26, (2010): 56-65. doi: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876635.pdf
 • Bayraktar, Bayram. ”Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: Prens Sabahattin Bey.” Tarih Araştırmaları Dergisi Vol. 18 No. 29. (1996): 51-61. City of London. “City of London jobs: Are growing steadily.” https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/Documents/city-statistics-briefing.pdf [March, 2019]
 • Demirtaş, Birgül. “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Dış İlişkilerinin Analizi: Merkez-Çevre Etkileşimini Yeniden Düşünmek.” Uluslararası İlişkiler/International Relations, Vol. 13, No. 52, Türk Dış Politikası Özel Sayısı (2016): 151-173.
 • Ekinci, Ekrem Buğra. “Osmanlı İdaresinde Adem-i Merkeziyet ve İmtiyazlı Eyaletler.” Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, No. 6, (2008): 7-84.
 • Ekinci, Mehmet Uğur. Bosna Hersek Siyasetini Anlama Kılavuzu, Ankara: SETA, 2014.
 • Ekşi, Sabiha Tuğba. Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik, İstanbul: TDBB, 2018.
 • Emmaus. “MFS-EMMAUS.” Accessed on May 8, 2020, doi: https://mfs-emmaus.ba/en/home/
 • Güler, Birgül Ayman. “Yerel Yönetim Tarihi.” Belediye Dergisi, (1994): 1-9, doi: http://birgulaymanguler.net/files/1-9guler.pdf
 • Güler, Özgenur Reyhan. “Bayrampaşa İlçesindeki Demografik Yapının Bayrampaşa Belediyesi’nin Kültür Politikalarım Üzerindeki Etkileri.” Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (RTEÜ Journal of Social Sciences) 1, (2015): 67-88.
 • Hague, Rod, Harrop, Martin. Comparative Government and Politics: An Introduction, 6th Edition, New York: Palgrave Macmillan, 2004.
 • Halilović, Vedad. Interview with Vedad Halilović, former foreign relations expert at the TDBB, Interview by Jahja Muhasilović, Conducted via web on 12.04.2018.
 • Inalcık, Halil. “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration.” in Studies in Eighteenth Century Islamic History, eds. Thomas Naff and Roger Owen, (Carbondale, IL.: Southern Illinois University Press, 1977): 27-52.
 • Kardeş Şehirler. “Sister Cities of Turkey All Over the World.” Accessed on November 10, 2018, http://www.kardessehirler.org.tr
 • Keleş, Rüşen. Yerinden Yönetim ve Siyaset, Istanbul: Cem Yayınevi, 2012.
 • Kırmızı, Abdulhamit. “19. Yüzyılda Osmanlı Taşra İdaresi.” in Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, eds. Erol Özvar, Arif Bilgin, Istanbul: Türk Dünyası Belediyeler Birliği-TDBB, (2008): 299-319.
 • Kızılboğa, Rüveyda Özaslan, Veli, Orhan Alıcı. “Türkiye’de Yerel Yönetim Bakanlığı Deneyimi ve Günümüzdeki Gerekliliğin Sorgulanması.” International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 10/1, (2015): 351-366. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7627
 • Klix. “Bh. gradovi bolju saradnju imaju s evropskim gradovima nego unutar drzave.” Accessed on April 23, 2018, https://www.klix.ba/vijesti/bih/bh-gradovi-bolju-saradnju-imaju-s-evropskim-gradovima-nego-unutar-drzave/171109035 [12.11.2017]
 • Klix. “Muhamed Ramovic: Goražde smo ucinili privlacnim investitotrima, moramo se nastaviti boriti.” Accessed on April 23, 2018, https://www.klix.ba/vijesti/bih/muhamed-ramovic-Goražde-smo-ucinili-privlacnim-investitorima-moramo-se-nastaviti-boriti/180101048 [5.1.2018]
 • Klix. “Slučaj “Plaketa”: Bivši učenici podrćali profesora Lafcioglua, politizacija nagrade neprihvatljiva.” Accessed on May 19, 2020, doi: https://www.klix.ba/vijesti/bih/slucaj-plaketa-bivsi-ucenici-podrzali-profesora-lafcioglua-politizacija-nagrade-neprihvatljiva/161101004 [1.11.2016.]
 • Klix. “U subotu kolektivno sunećenje 150 djece u Sarajevu.” April 17, 2014. https://www.klix.ba/vijesti/bih/u-subotu-kolektivno-sunecenje-150-djece-u-sarajevu/140417078 [17.4.2014.]
 • Mackenzie, W.J.M. Theories of Local Government, London: LSE, 1961.
 • McBriar, A. M. Fabian Socialism & English Politics 1884-1918, New York: Cambridge University Press, 1962.
 • Mitrović, Marija, Reljić, Dušan, and Vračić, Alida. “Elsewhere in the Neighborhood: Reaching Out to the Western Balkans.”, in Turkey’s Public Diplomacy, eds. B. Senem Çevik and Philip Seib, (New York: Palgrave Macmillan, 2015): 99-121.
 • Novosti. “Doboj izlazi iz ’Turskog sveta. Accessed on January 12, 2019, doi: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:537628-Doboj-izlazi-iz-Turskog-sveta [10.03.2015.]
 • Oktay, Tarkan. ”Türkiye’deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İlişkileri.” in Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, ed. Deniz İşçioğlu, KKTC, 2014, 11-29.
 • Öktem, Kerem. “Global Diyanet and Multiple Networks: Turkey’s New Presence in the Balkans.” Journal of Muslims in Europe, Vol. 1. (2012): 27-58.
 • Ortaylı, İlber. “Belediye.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Vol. 5. İstanbul: TDV Yayınları, 1992, 398-402.
 • Ortaylı, İlber. Türkiye İdare Tarihi. Ankara: Cedit Neşriyat, 2008.
 • Pirrene, Henri. A History of Europe: From the Invasion to the XVI Century, London, George Allen & Unwin Ltd., 1936; reprint, London: George Allen & Unwin Ltd., 1958.
 • Pirrene, Henri. Medieval Cities: The Origins and the Revival of Trade, 4th printing, Princeton: Princeton University Press, 1946.
 • Posta. “Bosna-Sancak Kültür Günleri başlıyor.” http://www.posta.com.tr/bosna-sancak-kultur-gunleri-basliyor-haberi-1341936 [13.10.2017]
 • Reyhan, Cenk. “Yerel Yönetim Metinleri (XX): 1913 Tarihli Vilayet Genel İdaresi Geçici Kanunu.” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Vol. 9, No. 1, (2000): 129-154.
 • Sezer, Özcan, and Bayram, Tuğçe. “Yerel Yönetimler Arası İşbirliğini Geliştirmede Yerel Ağların Önemi: Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimleri ile İşbirliğini Geliştirme Potansiyeli” 1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Zonguldak: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yayını, (2014), in Hüseyin Can, “Yerel Yönetim Birliklerinin Belediyelerin Kardeş Şehir İlişkilerine Katkıları: Türk Dünyası Belediyeler Birliği Örneği.”, Master Thesis, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, (2018)
 • Sharpe, L.J. ”Theories and Values of Local Government”, Political Studies, Vol. 18. No: 2, (1970): 153-174.
 • Sizoo Alexandra, and Musch, Arne. “City Diplomacy: The Role of Local Governments.” in Conflict Prevention, Peace-building and Post-conflict Reconstruction, eds. Arne Musch, Chris van der Valk, Alezandra Sizoo and Kian Tajkhsh, The Hague: VNG International, 2008: 7-27.
 • Sizoo Alexandra, Musch, Arne. “City Diplomacy.” in City Diplomacy, ed. Arne Musch, The Hague, Deltahage, 2008, 4. quoted in, Sabiha Tuğba Ekşi, Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik, İstanbul: TDBB, 2018.
 • Solak. Fahri, “Interview with Fahri Solak, Secretary-General of the TDBB.” Interview by Jahja Muhasilović, Conducted on January 9, 2019 in Istanbul.
 • TBB. “History.” Accessed on December 27, 2019, doi: https://www.tbb.gov.tr/en/home-page/history/
 • TBB. “Power, Functions and Responsibilities.” Accessed on December 27, 2019, doi: https://www.tbb.gov.tr/en/home-page/power-functions-ve-responsilities/
 • TDBB. “About us.” Accessed on January 6, 2019, doi: http://www.tdbb.org.tr
 • TDBB. “Bosna Hersek’te 17 Türkçe Dil Sınıfı Eğitim-Öğretime Açıldı.” doi: http://www.tdbb.org.tr [24.2.2017.]
 • TDBB. “Humanitarian Cities Project Cooperation Protocol was Signed Between the TDBB and RWI.” Accessed on January 12, 2019, doi: http://www.tdbb.org.tr [23.11.2017.]
 • TDBB. “Members.” doi: http://www.tdbb.org.tr/?page_id=2587&lang=en
 • TDBB. “TDBB Bosnia and Herzegovina Delegation Visited Azerbaijan.” Accessed on May 8, 2020, http://www.tdbb.org.tr/?p=12590&lang=en [04.08.2018.]
 • TDBB. “TDBB Northern Cyprus Municipality Delegation Visited Bosnia and Herzegovina.” Accessed on May 8, 2020, doi: http://www.tdbb.org.tr/?p=15106&lang=en [21.11.2019.]
 • TDBB. “TDBB’s Support to 509th Ajvatovica Festival.” Accessed on May 3, 2020, doi: http://www.tdbb.org.tr/?p=14351&lang=en [1.7.2019.]
 • TDBB. ”Appreciation Plaquet for TDBB from Bosnia and Herzegovina’s EMMAUS Association.” Accessed on April 18, 2018, doi: http://www.tdbb.org.tr [8.4.2018.]
 • TDBB. ”Charter of Union of Turkish World Municipalities.” Accessed on April 11, 2018, http://www.tdbb.org.tr [8.4.2018.]
 • TDBB. ”TDBB Azerbaijan Delegation Visited Bosnia and Herzegovina.” Accessed on January 6, 2019, doi: http://www.tdbb.org.tr
 • TDBB. ”TDBB Cultural Houses in Doboj Istok-Kids and Youth Center were Inaguarated.” Accessed on April 18, 2018, doi: http://www.tdbb.org.tr [26.8.2017.]
 • The Constitution of the Republic of Turkey (1982). “Article 12.” (Translated by Erhan Yasar), doi: http://www.anayasa.gen.tr/1982Constitution-EYasar.htm
 • Tschudin, Alain, Trithart, Albert. “The Role of Local Governments.” in Sustaining Peace in Sustaining Peace in Practice, eds. Youssef Mahmoud, Lesley Connolly and Delphine Mechoulan, International Peace Institute, (2018): 30-35.
 • Ven der Plujim, Rogier, Melissen, Jan. ”City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Relations.” Netherlands Institute of International Relations-Clingendael, Paper No. 10. (2007): 5-41.
 • Yıldırım, Uğur, Gül, Zehra, and Akın, Soner. “İl Mülki Sınırı Büyükşehir Belediye Modelinin Getirdiği Yenilikler.” Eskişehir Osmangazi Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), Eskişehir, (2015): 205-229.
 • Yunus Emre Institute. “Yunus Emre Institute.” Accessed on May 8, 2020, doi: https://www.yee.org.tr/en/corporate/yunus-emre-institute
 • Zakaras, Alex. “John Stuart Mill, Individuality, and Participatory Democracy” in J.S. Mill’s Political Thought: A Bicentennial Reassessment, eds. Nadia Urbinati and Alex Zakaras, New York: Cambridge University Press, 2007: 200-221.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7641-112X
Author: Jahja MUHASİLOVİC (Primary Author)
Institution: International University of Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina


Dates

Publication Date : June 20, 2020

Bibtex @research article { balkar741987, journal = {Journal of Balkan and Black Sea Studies}, issn = {2667-470X}, eissn = {2667-470X}, address = {}, publisher = {Mehmet HACISALİHOĞLU}, year = {2020}, volume = {}, pages = {139 - 168}, doi = {}, title = {Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina}, key = {cite}, author = {Muhasi̇lovi̇c, Jahja} }
APA Muhasi̇lovi̇c, J . (2020). Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina . Journal of Balkan and Black Sea Studies , (4) , 139-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balkar/issue/54477/741987
MLA Muhasi̇lovi̇c, J . "Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina" . Journal of Balkan and Black Sea Studies (2020 ): 139-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balkar/issue/54477/741987>
Chicago Muhasi̇lovi̇c, J . "Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina". Journal of Balkan and Black Sea Studies (2020 ): 139-168
RIS TY - JOUR T1 - Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina AU - Jahja Muhasi̇lovi̇c Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Balkan and Black Sea Studies JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 168 VL - IS - 4 SN - 2667-470X-2667-470X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Balkan and Black Sea Studies Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina %A Jahja Muhasi̇lovi̇c %T Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina %D 2020 %J Journal of Balkan and Black Sea Studies %P 2667-470X-2667-470X %V %N 4 %R %U
ISNAD Muhasi̇lovi̇c, Jahja . "Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina". Journal of Balkan and Black Sea Studies / 4 (June 2020): 139-168 .
AMA Muhasi̇lovi̇c J . Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina. BALKAR. 2020; (4): 139-168.
Vancouver Muhasi̇lovi̇c J . Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina. Journal of Balkan and Black Sea Studies. 2020; (4): 139-168.
IEEE J. Muhasi̇lovi̇c , "Turkish Local Communities and City Diplomacy with Bosnia and Herzegovina", Journal of Balkan and Black Sea Studies, no. 4, pp. 139-168, Jun. 2020