Book Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Bir Kitap İncelemesi Olarak “Mimarlık Mimarlığımız” Kitabının İncelenmesi

Year 2019, Volume 21, Issue 1, 141 - 149, 18.07.2019

Abstract

Bu çalışmada, YEM Yayınları tarafından 2011 yılında yayına hazırlanan ve Ferhan YÜREKLİ tarafından kaleme alınan “Mimarlık Mimarlığımız” isimli kitap bilimsel içerik, eğitsel tasarım ve biçimsel tasarım boyutları açısından değerlendirilmektedir. 

References

  • Yürekli, Ferhan (2013), Mimarlık Mimarlığımız, İstanbul: YEM Yayınları.
  • Url-1. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.5c01478e3c09a1.16921139 (erişim tarihi 30 Kasım 2018).

Year 2019, Volume 21, Issue 1, 141 - 149, 18.07.2019

Abstract

References

  • Yürekli, Ferhan (2013), Mimarlık Mimarlığımız, İstanbul: YEM Yayınları.
  • Url-1. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.5c01478e3c09a1.16921139 (erişim tarihi 30 Kasım 2018).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Book Introduction
Authors

Alper BODUR (Primary Author)
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
0000-0002-4048-1158
Türkiye

Publication Date July 18, 2019
Acceptance Date June 10, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 21, Issue 1

Cite

APA Bodur, A. (2019). Bir Kitap İncelemesi Olarak “Mimarlık Mimarlığımız” Kitabının İncelenmesi . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (1) , 141-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bilgisosyal/issue/47169/490835

Twitter        Google Scholar                Academia.edu

21474                   21475                            22079

@DergisiBilgi          Bilgi Google Scholar Account                    Bilgi Dergisi Academia.edu Hesabı                        

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.