Year 2018, Volume 13 , Issue 13, Pages 337 - 343 2018-06-28

İbn Bâcce'de Nübüvvet

Ibn Bajjah on Prophecy

Bayram TAMTÜRK [1]


İbnü’s-Sâiğ ve İbn Bâcce olarak da bilinen, Ebû Bekir Muhammed İbn

Yahya (ö. 533/1138), Batı’da iyi tanınan, İbn Tufeyl (ö. 581/1185) ve İbn

Rüşd (ö. 595/1198) gibi filozofların öncüsüdür. Müslüman İspanyol filozoflar

genelde; Fârâbî (ö. 339/950), İbn Sînâ (ö. 428/1037), Platon ve Aristoteles

düşüncesine dair yorumlar üzerine çalışan diğer Doğu düşünürlerinden

daha fazla Aristocu kabul edilirler. Eserlerinden açıkça anlaşıldığı

üzere, İskender Afrodisî’yi de İbn Bâcce ve İbn Rüşd iyi bilmektedir. Bununla

birlikte, Müslüman filozoflar kendi kimliklerini muhafaza etmekte

ve dinin ve aklın ifade edilmesi arasındaki uyum ve ahengi kurmakta yetenekli

olmuşlardır.

İslam Felsefesi, İbn Bâcce, Nübüvvet
  • Referans1 M. SAGHİR HASAN MASUMİ, Ibn Bajjah on Prophecy, SIND UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL, C.1. s.22-29, 1961, HYDERABAD
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Çeviriler
Authors

Author: Bayram TAMTÜRK (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 17, 2018
Acceptance Date : May 28, 2018
Publication Date : June 28, 2018

ISNAD Tamtürk, Bayram . "İbn Bâcce'de Nübüvvet". Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 / 13 (June 2018): 337-343 .