Year 2018, Volume , Issue 12, Pages 23 - 32 2018-12-28

Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu

Zeynep REVA [1] , Oğuz POLAT [2]


Sigorta sektörünün en temel branşlarından olan “sağlık sigortası” ile sorumluluk sigortaları branşı altında yer alan “tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası”nın kesişim noktalarından birisi de “tıbbi uygulama hataları”dır. Tıbbi uygulama hatası iddialarına ve bu konudaki davalara muhatap olmak istemeyen hekimler, bu sorumluluktan kaçınmak için gerekli olmayan teşhis ve tedaviye yönelerek veya riskli olduğunu düşündükleri hastalardan ve tedavilerden kaçınarak defansif tıp uygulaması gerçekleştirebilmektedirler. Defansif tıp uygulamalarının tıbbi ve etik boyutunun yanı sıra sigortacılık boyutunun da tartışılması önemli olup, defansif tıp uygulamaları sigorta şirketlerinin yapacağı tazminat ödemelerini ve prim hesaplamalarını etkilemektedir. Defansif tıp uygulamasına konu teşhis ve tedavi masraflarının özel sağlık sigortası kapsamında ödenip ödenmeyeceğini ve ayrıca defansif tıp uygulaması gerçekleştiren hekimin bu uygulama bakımından tıbbi kötü uygulama zorunlu mali sorumluluk sigortası güvencesine sahip olup olmayacağını tartışmak ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmada literatür taraması yapılmış olup, sigortacılık ve sağlık mevzuatının konuyla ilgili düzenlemeleri mevcut uygulamalar çerçevesinde analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sağlık sigortacılığında etkin tazminat yönetimi yapabilmek adına defansif tıp uygulamalarına dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Tıbbi uygulama hatası, defansif tıp, sağlık sigortası, hekim sorumluluk sigortası
 • Powers M., Harris N. & Lockard Mirams A. (2000). Clinical Negligence. 3rd ed, London: Butterworths law London.
 • Stoll P. (1982),Defensive Medicine. Beitr Gerichtl Med., 40:35-40.
 • Studdert D.M., Mello M.M., Sage W.M., Desroches C.M., Peugh J., Zapert K. & Brennan T.A. (2005). Defensive Medicine Among High-Risk Specialist Physicians İn A Volatile Malpractice Environment. JAMA 293(21):2609-2617.
 • 2. US Congress Office of Technology Assessment. (1994). Defensive medicine and medical malpractice. Publication OTA-H-602. Washington, DC: US Government Printing Office;
 • Polat O. (2014). Tıbbi Uygulama Hataları, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, 245-267.
 • Edwards KS. (1985). Defensive Medicine: Health Care With A Pricetag. Ohio State Med J 81:38-42.
 • Hershey N. (2011). The Defensive Practice Of Medicine: Myth Or Reality., Catino M. Why Do Doctors Practice Defensive Medicine? The Side-Effects Of Medical Litigation. Safety Science Monitor, 15,1: 1-12.
 • Summerton N. (1995). Positive And Negative Factors In Defensive Medicine: A Questionnaire Study Of General Practitioners, BMJ. Jan 7;310 (6971):27-9.
 • Deloitte, Yased. (2012) Türkiye Sağlık Sektörü Raporu, 84, 90.
 • Bishop A. (2009). How-Tos, How to calculate Claims Loss Ratio example, Actuarial Science, Best Posts, Insurance Glossary, Loss Ratio, June 2009. http://riskheads.org/calculate-claim-loss-ratio-example/#what (Son Erişim Tarihi: 04.06.2018)
 • Reva Z. (2018) Adli Sigortacılık. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İstanbul.
 • Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 11. Yönetmelik metni için bakınız: 300.4.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete.
 • https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Yanlis-Sigorta-Uygulamalari.aspx (Son Erişim Tarihi: 04.06.2018)
 • Sayek F. (2007). Soru ve Yanıtlarla Mesleki Sorumluluk Sigortası Yasa Taslağı. Medikal Bakış Dergisi, 10.03.2000. http://www.medikalbakis.net/2/sayfa8.htm, (Aktaran: Turgaz G. Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, 2007, İstanbul, s. 16.)
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, madde A.1. 21.07.2010 t. ve 27648 s. RG https://www.tsb.org.tr/tibbi-kotu-uygulamaya-iliskin-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi.aspx ? pageID=521 ( Son Erişim Tarihi: 04.06.2018).
 • 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete.
 • https://www.tsb.org.tr/mesleki-sorumluluk-sigortasi.aspx?pageID=761 (Son Erişim Tarihi: 04.06.2018).
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı. https://www.tsb.org.tr/default.aspx?pageID=654&yid=120 (Son Erişim Tarihi: 04.06.2018).
 • https://www.tsb.org.tr/default.aspx?pageID=654&yid=120 (Son Erişim Tarihi: 05.06.2018)
 • 2017/4 sayılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Sektör Duyurusu. https://www.tsb.org.tr/images/Documents/2017-4%20Sekt%C3%B6r%20 Duyurusu.pdf (Son Erişim Tarihi: 06.05.2018).
 • Aynacı Y. (2008). Hekimlerde Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamalarının Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD., Tıpta Uzmanlık Tezi, Konya.
 • Yılmaz K. (2012). Defansif Tıbbi Uygulamaların Hukuki Açıdan Yorumlanması, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0719-2175
Author: Zeynep REVA (Primary Author)
Institution: Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8454-6817
Author: Oğuz POLAT
Institution: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { bsad444364, journal = {Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-1859}, address = {Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Milli Egemenlik Caddesi No:222 06730 Beypazarı/Ankara}, publisher = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {23 - 32}, doi = {}, title = {Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu}, key = {cite}, author = {Reva, Zeynep and Polat, Oğuz} }
APA Reva, Z , Polat, O . (2018). Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu . Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi , (12) , 23-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsad/issue/41804/444364
MLA Reva, Z , Polat, O . "Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu" . Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (2018 ): 23-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsad/issue/41804/444364>
Chicago Reva, Z , Polat, O . "Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu". Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (2018 ): 23-32
RIS TY - JOUR T1 - Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu AU - Zeynep Reva , Oğuz Polat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 32 VL - IS - 12 SN - 1309-1859- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu %A Zeynep Reva , Oğuz Polat %T Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu %D 2018 %J Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi %P 1309-1859- %V %N 12 %R %U
ISNAD Reva, Zeynep , Polat, Oğuz . "Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu". Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi / 12 (December 2018): 23-32 .
AMA Reva Z , Polat O . Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu. bsad. 2018; (12): 23-32.
Vancouver Reva Z , Polat O . Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi. 2018; (12): 23-32.
IEEE Z. Reva and O. Polat , "Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu", Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, no. 12, pp. 23-32, Dec. 2018