Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 24 - 28 2018-04-01

Determination of Chemical Composition of Some Feedstuffs, Used for Poultry Nutrition, by Near Infrared Reflectance Spectroscopy
KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ

Mesut KARAMAN [1] , Soner ERDEMİR [2]


The aim of the experiment was to determine the chemical composition of diets used for poultry nutrition and find out the relationship between two methods. As feed material, 5 different layers and 3 different broilers feed stuff were used. Although there were significant relationships (R2= 0.7239; 0.9549; 0.8573 and 0,9571 )  between two methods in terms of the contents of moisture, crude protein, crude fat, ether extract and ash contents, there were not significant relationships between two methods in terms of crude fiber and starch contents (R2=0.4015 and 0.296) of mixed feeds used for poultry nutrition.  This study clearly showed that the chemical composition of diets used poultry nutrition can be estimated easily and cheaply. However, NIRS needs calibration for accurate estimation of crude fibre and starch contents of feeds.

Bu çalışmanın amacı, kanatlı beslemede kullanılan rasyonların kimyasal kompozisyonlarını Kimyasal ve NIRS yöntemi kullanarak belirlemek ve iki metot arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada yem materyali olarak 5 farklı yumurta yemi ve 3 farklı etlik piliç yemi kullanılmıştır. Kimyasal ve NIRS yöntemi kullanılarak belirlenen kuru madde, ham protein, ham yağ ve ham kül içerikleri arasında önemli derecede ilişkiler (R2= 0,7239; 0,9549; 0,8573 ve 0,9571) bulunmasına rağmen selüloz ve nişasta içerikleri bakımından karşılaştırıldığında elde edilen ilişki (R2=0,4015 ve 0,296) düşük bulunmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar kanatlı beslemede kullanılan yemlerin kompozisyonlarına ait bilgilerin NIRS metodu ile kolay ve daha ucuz bir şekilde elde edilebileceğini göstermiştir. Fakat kanatlı yemlerinde bulunan karbonhidratların miktarını belirlemek için NIRS cihazının kalibrasyonuna ihtiyaç vardır. 

 • AOAC. 1990. Official methods of analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists; Arlington, VA, USA.
 • Boover JL, Cottyn BG, Vanacker JM, Boucque Ch V. 1995. The use of NIRS to predict the chemical composition and energy value of compound feeds for cattle. Anim Feed Sci Tech, 51: 243-253.
 • Cabassi G, Cavalli D, Fuccella R, Gallina PM. 2015. Evaluation of four NIR spectrometers in the analysis of cattle slurry. Biosyst Eng, 133: 1–13.
 • Çelik L, Kutlu HR, Şahan Z, Bozkurt KA, Serbester U, Tekeli A, Hesenov A. 2012. Yumurta Tavukları Rasyonlarına İlave Edilen Likopenin Yumurtanın Kolesterol Seviyesi ve Yağ Asitleri Komposizyonuna Etkileri. Hayvansal Üretim, 53(2): 1-7.
 • Davies AMC, Grant A. 1987. Review: Near-Infrared Analysis of Foods. Int J Food Sci Tech, 22 (3): 191-207.
 • Kılınç G. 2009. Rasyona ilave edilen kanola yağı ve vitamin C’nin yumurta tavuklarında performans, yumurta kalitesi ve raf ömrü üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, A.Ü, Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Erzurum.
 • Mabood F, Jabeen F, Ahmed M, Hussain J, Al Mashaykhi SAA, Al Rubaiey ZMA, Farooq S, Boqué R, Ali L, Hussain Z, Al-Harrasi A, Khan AL, Naureen Z, Idrees M, Manzoor S. 2017. Development of new NIR-spectroscopy method combined with multivariate analysis for detection of adulteration in camel milk with goat milk. Food Chem, 221: 746-750.
 • Megep. 2016. Laboratuvar hizmetleri, Yemlerde Yağ ve Karbonhidrat analizleri. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara. Modroño S, Soldado A, Martínez-Fernández A, Roza-Delgado B. 2017. Handheld NIRS sensors for routine compound feed quality control: Real time analysis and field monitoring. Talanta, 162: 597-603.
 • Prado N. Fernández-Ibáñez V, González P, Soldado A. 2010. On-site NIR spectroscopy to control the shelf life of pork meat. Food Anal Method, 4(4): 582–589.
 • Shenk JS, Workman Jr JJ, Westerhaus MO. 1992. Application of NIR spectroscopy to agricultural products. Handbook of near infrared analysis1st ed. in: D.A. Burns, E.W. Ciurczak (Eds.), Practical Spectroscopy A Series vol. 13, Marcel, Dekker, USA, 383–431. Swart E, Brand TS, Engelbrecht J. 2012. The use of near infrared spectroscopy (NIRS) to predict the chemical composition of feed samples used in ostrich total mixed ration. South African J Anim Sci, 42(5): 550-554.
 • Yeğen M.K. 2015. Yarı-Katı Fermantasyon Tekniği Kullanılarak Etlik Civciv ve Piliçlerde Büyüme Performansı Üzerine Etkili Yem Katkı Maddesi Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü, Fen Bil. Ens, Zootekni ABD, Isparta.
 • Zamora-Rojas E, Pérez-Marín D, De Pedro-Sanz E, Guerrero-Ginel J.E, Garrido-Varo A. 2012. Handheld NIRS analysis for routine meat quality control: data base transfer from at-line instruments, Chemom Intell Lab, 114: 30–35.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mesut KARAMAN (Primary Author)
Institution: Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Soner ERDEMİR
Institution: Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2018

Bibtex @research article { bsagriculture446982, journal = {Black Sea Journal of Agriculture}, issn = {}, eissn = {2618-6578}, address = {bsjagri@blackseapublishers.com}, publisher = {Hasan ÖNDER}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {24 - 28}, doi = {}, title = {KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Karaman, Mesut and Erdemi̇r, Soner} }
APA Karaman, M , Erdemi̇r, S . (2018). KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ . Black Sea Journal of Agriculture , 1 (2) , 24-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/38528/446982
MLA Karaman, M , Erdemi̇r, S . "KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ" . Black Sea Journal of Agriculture 1 (2018 ): 24-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/38528/446982>
Chicago Karaman, M , Erdemi̇r, S . "KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ". Black Sea Journal of Agriculture 1 (2018 ): 24-28
RIS TY - JOUR T1 - KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ AU - Mesut Karaman , Soner Erdemi̇r Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Agriculture JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 28 VL - 1 IS - 2 SN - -2618-6578 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Agriculture KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ %A Mesut Karaman , Soner Erdemi̇r %T KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ %D 2018 %J Black Sea Journal of Agriculture %P -2618-6578 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Karaman, Mesut , Erdemi̇r, Soner . "KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ". Black Sea Journal of Agriculture 1 / 2 (April 2018): 24-28 .
AMA Karaman M , Erdemi̇r S . KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ. BSJ Agri.. 2018; 1(2): 24-28.
Vancouver Karaman M , Erdemi̇r S . KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN BAZI KARMA YEMLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN NEAR INFRARED REFLEKTANS SPEKTROSKOPİ (NIRS) İLE BELİRLENMESİ. Black Sea Journal of Agriculture. 2018; 1(2): 24-28.