Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 38 - 43 2018-04-01

The Problems and Future of Persimmon (Diospyros Kaki L.) Cultivation in Turkey
TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ

Muharrem ÖZCAN [1]


Persimmon is one of pome fruits in which significant development in production and consumption has not been obtained in Turkey. Although persimmon is a valuable fruit thanks to its high nutritional value, the demand for it in our country and around the world has not reached to the desired amount. Low recognition level of the fruit, lack of high quality crops to present to consumers and underproduction are some of the reasons for the low demand for the fruit. Success in cultivation is measured with the level of marketability of the crops. It can be seen that factors that affect yield and quality are not considered adequately in cultivation of persimmon. These factors are paying no mind to the flower structure and fertilization physiology; not setting crown structure in a balanced way; sunburn; deficiencies in cultural treatments and failures after harvest. One of the other problems about persimmon is that requests of the market are not taken into account in production. Carrying out cultural treatments consciously besides choosing the cultivars that are appropriate for ecology and target markets can increase yield and quality and provide consumer satisfaction. The increase in demand as a result of these will encourage production.

Türkiye’ de yumuşak çekirdekli meyveler içinde üretim ve tüketimde önemli bir gelişmenin sağlanamadığı türlerden bir tanesi Trabzon hurmasıdır. Trabzon hurması, yüksek besin içeriğiyle birlikte değerli bir meyve olmasına karşın, ülkemizde ve dünyada istenilen talep düzeyine ulaşılamamıştır. Talebin düşük olmasında meyvenin yeterince tanınmaması, tüketiciye yüksek kalitede sunulamaması ve üretimin düşük olmasının etkileri bulunmaktadır. Yetiştiricilikte başarı, üretilen ürünlerin pazarlanabilir olmasıyla ölçülmektedir. Trabzon hurması yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerinde etkili olan faktörlerin yeterince dikkate alınmadığı görülmektedir. Bunlar, çiçek yapısı ve döllenme fizyolojilerine dikkat edilmemesi, taç şeklinin dengeli kurulmaması, güneş yanıklıkları, kültürel uygulamalardaki eksiklikler ve hasat sonrasında yapılan hatalardır. Trabzon hurmalarında sorunlardan bir tanesi de üretimlerde pazar isteklerinin dikkate alınmamasıdır. Ekolojiye ve hedef pazarlara uygun çeşit seçimi yanında, kültürel uygulamaların bilinçli yapılmasıyla birlikte verim ve kalite arttırılıp tüketici memnuniyeti sağlanabilir. Bunların sonucunda artacak talep, üretimi teşvik edecektir.

  • Anonim. 2017a. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. (Erişim tarihi: 10. 07. 2017).
  • Anonim. 2017b. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim tarihi: 28. 06. 2017).
  • Aktürk D, Balcı G, Manav S, Poyraz A. 2016. Türkiye’ de Yaş Meyve-Sebze Üretimi ve Dış Ticaretinin İrdelenmesi. Bahçe, 1(45): 1216-1220.
  • Onur S. 1990. Trabzonhurması. Derim, 7: 4-47.
  • Özcan M. 2004. Türkiye Trabzonhurması Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Sorunları. I. Trabzonhurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu Kitabı, 2-6.
  • Özcan M. 2005. Trabzon Hurması Yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık Yayınları, 80s.
  • Özcan M. 2016. Suptropik Meyveler Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Samsun.
  • Şimşek A, Yıldırım H, Çalar N. 2016. Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinin GF-677 Klonal Anacı Üzerine In Vitro Mikro aşılanması. Bahçe, 1(45): 126-131.
  • Tuzcu Ö, Yıldırım B. 2000. Trabzonhurması (Diospyros kaki L) ve Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Yayınları, Adana. 24s.
  • Wildman REC, Kelley M. 2007. Nutraceutical and Functional Foods. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, Second Edition (Editör: Robert E.C. Wildman). CRC Press. 1-22.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Reviews
Authors

Author: Muharrem ÖZCAN (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2018

Bibtex @review { bsagriculture446993, journal = {Black Sea Journal of Agriculture}, issn = {}, eissn = {2618-6578}, address = {bsjagri@blackseapublishers.com}, publisher = {Hasan ÖNDER}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {38 - 43}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ}, key = {cite}, author = {Özcan, Muharrem} }
APA Özcan, M . (2018). TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ . Black Sea Journal of Agriculture , 1 (2) , 38-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/38528/446993
MLA Özcan, M . "TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ" . Black Sea Journal of Agriculture 1 (2018 ): 38-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/38528/446993>
Chicago Özcan, M . "TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ". Black Sea Journal of Agriculture 1 (2018 ): 38-43
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ AU - Muharrem Özcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Agriculture JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 43 VL - 1 IS - 2 SN - -2618-6578 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Agriculture TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ %A Muharrem Özcan %T TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ %D 2018 %J Black Sea Journal of Agriculture %P -2618-6578 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Özcan, Muharrem . "TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ". Black Sea Journal of Agriculture 1 / 2 (April 2018): 38-43 .
AMA Özcan M . TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ. BSJ Agri.. 2018; 1(2): 38-43.
Vancouver Özcan M . TÜRKİYE’DE TRABZON HURMASI (DIOSPYROS KAKI L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ. Black Sea Journal of Agriculture. 2018; 1(2): 38-43.